Archiv

UŠTVANÝM

Promluva na středu 2. neděle adventní Nedávno jsem dostal dopis, kde stálo: „Nabývám dojmu, že pokud bych nechodila spát, možná bych vše stihla, za normálního režimu to však není možné a také neslučitelné s lidským bytím. Nedaří se mi plnit adventní…

BÝT U TOHO

BÝT U TOHO Promluva při bohoslužbě pro Hnutí na vlastních nohou – Stonožka Věřím, že jste pozorně poslouchali příběh o Mojžíši, který jsme tu před chvílí četli. Patří k těm nejdůležitějším z Bible, protože v něm se nejen Mojžíši, ale i nám…

ZLATÁ SVATBA

„Ježíš řekl svým učedníkům: ,Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna…

K PRAMENŮM MILOSTI

Promluva na středu 32. neděle mezidobí II. cyklus První čtení mne znovu přivedlo k úvaze, jak se naše společnost posouvá. Za posledních sto let jsme urazili veliký kus cesty k vědomí osobní svobody a mnozí z nás i odpovídající zodpovědnosti za svůj…

JAKO STÉBLO TRÁVY

Pobožnost za zemřelé vojáky - Hrádek nad Nisou Úkon kajícnosti Dámy a pánové, přichází chvíle, kdy vám chci prozradit, proč jsem vám do rukou „vnutil“ stéblo trávy. Chci na ně poukázat jako na metaforu našeho života. Dáte mi jistě za pravdu, že…

VÍM, ŽE NIC NEVÍM

Filosofující úvaha nad Sókratovým výrokem - spíš taková hloupost - hec na půl hodiny Tento výrok je považován za krédo antického bábitele moudrosti Sókrata. Pojďme si ho rozebrat – nakolik to půjde – a nalézt přínos pro svou cestu poznávání…

SUCHO

Promluva 32. neděle mezidobí B „Hle, sbírám trochu dříví. Pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna. Najíme se a zemřeme“ (1 Král 17, 12). Bude přínosné, podívat se na dnešní první čtení ze širší perspektivy. Epizoda o vdově je zasazena do…

ODEJÍT JINÝ

Slovo při příležitosti Dne veteránů – Ruprechtice V přítomnosti památníku obětem válek můžeme slyšet ozvěny ticha: „Pro tebe jsem položil svůj život.“ Jaký jsem? Jak žiji? Jak svým jednáním projevit vděčnost jejich oběti?

MRTVÍ ZE VŠECH FRONT SVĚTA

Slovo při příležitosti Dne veteránů – Ostašov Dovolím si místo Božího slova, které tu obvykle přednáším citovat část básně jednoho našeho básníka, který měl historicky k podobným hrobům, jako jsou tyto velice blízko.

PROSÍM, PAMATUJME NA TO

Slovo k odhalení pomníku I. světové války ve Frýdlantu Hledal jsem nějakou inspiraci pro své slovo, pomyslný odrazový můstek k nějaké myšlence, která by mohla doplnit tuto událost. Nalezl jsem několik veršů z biblické knihy Jozue: „I uzavřel Jozue…

« novější 1 2 3 4 29 57 85 113 starší »