Archiv

21. 9. 2017 13:19
Rubrika: ČLÁNKY

Řeč při předávání Jánského plakety v Jablonci nad Nisou Děkuji paní Havlové za opakované pozvání a důvěru, jakou do mne vkládá, když mne nechává komentovat tuto slavnostní událost. Dal jsem si předsevzetí, že se nebudu ve svých projevech při…


16. 9. 2017 11:04
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva při bohoslužbě u Protržené přehrady Ježíš řekl svým učedníkům: „Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky ani z bodláčí nesklízejí…


13. 9. 2017 17:32
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 23. neděle mezidobí I. cyklus „Svlečte ze sebe starého člověka i s jeho skutky a oblečte nového“ (Kol 3, 9b-10a). Když jsem si přečetl dnešní liturgické texty, věděl jsem, že budu hovořit o ctnostech. Před nějakým časem jsem se…


13. 9. 2017 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Proslov na nástupu při příležitosti 40. výročí existence brigády Vše kolem nás hovoří o nás. Před čtyřiceti lety zemřel král rokenrolu, i když pro některé prý Elvis nikdy neodešel. Před čtyřiceti lety byla rozkazem ustanovena 102. brigáda chemického…


8. 9. 2017 15:49
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na 23. neděli mezidobí A „Jestliže jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník“ (Mt 18, 17). „Řvu na tebe, protože tě mám rád,“ řval jsem na jednoho svého kamaráda o dobrých třicet let staršího. Ne, není to…


8. 9. 2017 11:43
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Svátek narození Panny Marie – 8. 9. „A on sám bude pokoj“ (Mich 5, 4). Osou dějin, středem každé naší osobnosti, jádrem stvoření je Ježíš Kristus. Je v samotném centru nás samých. Je tedy logické, že i naše víra je Kristo-centrická. Od…


1. 9. 2017 11:58
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 22. neděle mezidobí A „Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako, živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba“ (Řím 12, 1). Čeho se apoštol Pavel dovolává? Božího milosrdenství, tedy…


30. 8. 2017 11:12
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 21. neděle mezidobí I. cyklus „Víte přece, že jsme každého z vás jako otec své děti napomínali, povzbuzovali a zapřísahali, abyste vedli život důstojný Boha, který vás povolal do slávy svého království“ (1 Sol 2, 11-12) První list…


26. 8. 2017 8:08
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 21. neděle mezidobí A „A za koho mě pokládáte vy?“ (Mt 16, 15) V mysli se vracím na dětský tábor. Nesl se v křesťanském duchu a v jeho průběhu měly děti projít vedle různých obratnostních nebo silových zkoušek i základními křesťanskými…


26. 8. 2017 1:13
Rubrika: ČLÁNKY

Svatební promluva pro Katku a Radka „…oznamují, že jim končí vznešené ,Já‘ a začíná prosté, ale o to krásnější ,My‘.“ (ze svatebního oznámení) Přiznám se, že když jsem dostal svatební oznámení, tak jsem se nad citovanými slovy zarazil. Přemýšlel…


« novější 1 2 3 4 26 51 75 100 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona