12. 3. 2011 17:13
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 1. neděle postní A „Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla“ (Mt 4, 1). Každý z nás byl někdy nemocný nebo jinak oslabený, každý z nás zažil, že oslabeným byl někdo blízký. Kolem takového člověka pak chodíme po…


7. 3. 2011 7:15
Rubrika: ČLÁNKY

Jeden kněz mne zaujal myšlenkou: „Kdo se modlí, nemá problém se svátostí smíření. Modli se a poznáš své hříchy.“ Přemýšlel jsem o té myšlence a musím jí dát za pravdu. Vždyť i Adam s Evou se schovali před Bohem, když okusili plodu zakázaného stromu.…


6. 3. 2011 21:10
Rubrika: ČLÁNKY

Slovo almužna někomu zní možná až trochu hanlivě. Hodně se používá ve smyslu velice nízkého platu. Pro postní období, které právě začíná, je však toto slovo klíčové.


5. 3. 2011 19:01
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 9. neděle mezidobí A Každý kněz zažil na svých cestách nebo na různých rodinných sešlostech muže staršího středního věku, který si přisednul a začal vést konverzaci: „Pane faráři, já jsem jako malý ministroval. – Dokonce jsem ministroval…


3. 3. 2011 10:49
Rubrika: ČLÁNKY

V souvislosti s aktuálním jmenováním královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála zde se nabízí příležitost vyložit, kým vlastně tento církevní představitel je, co je náplní jeho služby a co je možné od něho očekávat.


3. 3. 2011 10:25
Rubrika: ČLÁNKY

V nadcházejícím týdnu vstupují křesťané do období, kterému se říká „silné“ – otevírá se postní čtyřicetidenní. Význam Popeleční středy je připomenout si svoji lidskou křehkost, konečnost a bohužel ubohost. Tento den nastavuje zrcadlo do našeho nitra…


28. 2. 2011 8:50
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 8. neděle mezidobí A „Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.“ (Mt 6, 31-32) Ježíš se ve své „řeči na hoře“…


25. 2. 2011 15:31
Rubrika: ČLÁNKY

Před nedávnem mi zvonil telefon. Nestihl jsem ho vzít. Volal jsem zpátky, ale nešlo to. „Zavolají jindy,“ řekl jsem si. A skutečně. „Dobrý den, měl byste čas na krátký monitorovaný rozhovor,“ ozval se velice příjemný hlas. Čas jsem měl, a tak jsem…


23. 2. 2011 0:33
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Svátek stolce svatého apoštola Petra „A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel jí nepřemohou“ (Mt 16, 18). Dnešním svátkem prosí papež o modlitbu za svou službu.


18. 2. 2011 11:16
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 7. neděle mezidobí A „Nebeský Otec dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé“ (Mt 5, 45). Jsou skutečnosti a roviny našeho života, které je potřeba přijmout jako určitou konstantu. Jedou z nich je…


« novější 1 25 50 74 95 96 97 98 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona