HORIZONTY

Před týdnem jsem jel autem na otočku do Říma. Vstával jsem velice časně a večer jsem usínal ve „Věčném městě“. Tři dny nato jsem přes noc jel domů.

NA CO VŠECHNO SE DÁ MYSLET PŘI MŠI

Seděl jsem na studentské mši, poslouchal kázání a přemýšlel. Hlavou se mi honilo velice mnoho neodbytných myšlenek.

VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM

Během svého studia pedagogického minima jsem se dostal k zajímavé myšlence, kterou bych chtěl na tomto místě tlumočit a rozvíjet: Jako v naší zkušenosti zakoušíme vždy zkušenost celou, jako v ní „vše souvisí se vším“, takže každý nový poznatek…

PETR PIŤHA

(seminární práce) Úvod Jsem velice potěšen, že mohu na této akademické půdě představit osobnost, které si nesmírně vážím jak po lidské, tak po profesní stránce. Je jí Prof. PhDr. Petr Piťha. Na následujících stránkách představím některá jeho…

NEKROLOG OTCE BOHUMÍRA ČUHELA

V závěru Neděle Božího milosrdenství 1. května 2011 zemřel na svitavské faře otec Bohumír Čuhel. Mám velikou touhu ohlédnout se za touto osobností, kterou jsem mohl letmo poznat.

I KNIHY STÁRNOU

PŘÍHODA, Václav. Ontogeneze lidské psychiky, 2. díl, Vývoj člověka od patnácti do třiceti let. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1967, č. 74-06-15. Během přednášek z psychologie nám byla doporučena četba knihy Václava Příhody…

PRÁCE

Promluva na 2. neděli Velikonoční 1. května 2011 Dnešní den je velice plodný. Slavíme neděli „in albis“, kterou se završuje velikonoční oktáv. Jsme generací, která je svědkem přeznamenání tohoto prastarého titulu na neděli Božího milosrdenství …

MOUDROST SRDCE

(příspěvek do ročenky školy) Jsem velice vděčný, že mohu věnovat letošním maturantům nějaké to slovo povzbuzení. Chvíli jsem přemýšlel o tématu, až se mi vybavil verš z biblických žalmů: „Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce“ (Žalm…

VELIKONOČNÍ ODPOČINUTÍ

Pročítaje knihu Radima Palouše K filosofii výchovy, napadá mne mnoho myšlenek, o které mám potřebu se rozdělit. Nabízí se navázat na filosofa úvahou více teologickou.

BÝT KŘESŤANEM

Nedávno jsem odpovídal na jeden velice složitý pletenec dotazů. Rozhodl jsem se proto, že se pokusím jednoduchým způsobem reflektovat svou víru. Už nyní pozoruji, jak nedokonale jsem vše formuloval. Přesto si myslím, že by se následující text mohl…

« novější 1 26 52 77 95 96 97 98 99 100 101 102 starší »