STAČÍ NEBO NESTAČÍ?

Promluva na úterý Svatého týdne „Učinil má ústa ostrým mečem, skryl mě ve stínu své ruky. Udělal ze mne výborný šíp, ukryl mě ve svém toulci.“ (Iz 49, 2) Když jsem studoval na univerzitě, profesor na Starý zákon nám přibližoval starobabylónské…

NÁVŠTĚVA AŽ Z NOVÉHO ZÉLANDU

Dne 18. dubna navštívil areál Vojenské střední školy pan Ross Vincent z Nového Zélandu. Tchán pana Vincenta byl v průběhu II. světové války čtyři roky vězněn v důstojnickém lágru, který byl zřízen v prostorách naší školy.

KŘÍŽOVÁ CESTA S VOJÁKY

Nedávno jsem si uvědomil, že vojáci a vůbec „muži ve zbrani“ doprovázeli Krista na celé jeho křížové cestě: od zatčení v Getsemanech až do chvíle vzkříšení. Byli tam přítomni s různými úmysly, v různém rozpoložení: někteří svou službu prožívali jako…

SLUŽEBNÍCI LIDU

Promluva na pondělí Svatého týdne „Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí,…

BULVÁR

Promluva na Květnou neděli A V žádném případě si nechci dělat z ničeho legraci, jen mi jde v následujících okamžicích o konfrontaci. Dovolím si citovat tři texty a jsem zvědavý, jak rychle se zorientujete:

POLEMIKA

PRŮCHA, Jan. Učitel: Současné poznatky o profesi. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 160 s. ISBN 80-7178-621-7. Nejprve si dovolím vyjasnit východiska, na jejichž základě si dovolím tázat se a polemizovat s obsahem jedné kapitoly knihy. Nejsem zkušený…

MORAVSKOTŘEBOVSKÝ FESTIVAL DNY SLOVENSKÉ KULTURY

Zúčastnil jsem se zahájení 16. ročníku moravskotřebovského festivalu Dny slovenské kultury. Přiznám se, že na mne nepůsobí ani tak seznam oficiálních hostí, jako spíše drobné detaily, které se stávají skutečným bohatstvím tohoto festivalu, mezi…

KRISTOVÝM SMRT NEPANUJE

Děkuji za možnost otevřít prostřednictvím svého zamyšlení spolu s vámi Velikonoce. Nacházím dvě východiska, o kterých chci odvíjet tok svých myšlenek. Prvním jsou adresáti: Pro koho vlastně skládám slova a buduji z nich text? Rozhodně se neobracím k…

NAD HROBEM

Promluva 5. neděle postní A „Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich … vyvedu vás ven“ (Ez 37, 12-13). Když zavřu oči a pokusím se představovat si Hospodina, který vyslovuje tento příslib, pak se mi na prvním místě vybaví beranidlo. Bůh používá…

POHŘEB JEDNÉ BABIČKY LUDMILY

I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti…

« novější 1 26 51 76 95 96 97 98 99 100 101 starší »