PANÍ DVOŘÁKOVÉ A OTCI FALKENAUEROVI

Smrt někoho blízkého nebo významného člověka vždy zaskočí. Vždy vzbudí emoce a nutí člověka, aby se rozloučil, aby poděkoval, aby zhodnotil svůj vztah, poprosil za odpuštění a odpustil křivdu. A někdy způsobem, který je velice jednoduchý: zapálenou…

KURZ START 2011

Žáci prvního ročníku Vojenské střední školy v Moravské Třebové absolvovali v uplynulém týdnu dvoudenní kurz Start, který měl za cíl stmelit vznikající kolektiv, formulovat vstupní motivaci ke studiu na této škole, přemýšlet o důležitých hodnotách…

NEBESKÝ PŘÍTEL

Promluva na pouťi k andělům strážným ve Vranové Lhotě „Ustanovuji tě strážcem izraelského domu“ (Ez 33, 7). V tento den si ve Vranové Lhotě připomínáme anděly strážné. V Katechismu katolické církve se o andělech strážných dočteme: „Každý věřící má u…

LÁSKA JAZYKEM PRAVDY

Promluva 23. neděle mezidobí A „Ustanovuji tě strážcem izraelského domu“ (Ez 33, 7). Jak osvobozující je toto slovo pro všechny, kdo se i léta zpovídají ze své kritické povahy. „Cožpak nás má nechat setkání s nespravedlností klidnými?“ Ptám se jich.

ADAPTAČNÍ PROCES

V dopoledních hodinách prvního zářijového dne nastoupilo devadesát žáků do prvního ročníku Vojenské střední školy v Moravské Třebové. Začíná jim „vojna“, i když úměrně jejich věku.

CHODBY OŽÍVAJÍ

Ztichlé chodby Vojenské střední školy v Moravské Třebové se v posledních dnech začaly plnit hlasy, pracovním hlukem i typickým vrzáním koleček vozítek uklizeček. Všechny přípravy, očekávání i těšení se vyvrcholilo v podvečer posledního srpnového dne…

PŘEMOŽENÝ

Promluva 22. neděle mezidobí A Ke dnešnímu dni jsem 6264 dní, to je přibližně 150 336 hodin křesťanem. Pravda, nepočítal jsem přestupné roky, puntičkářům se tímto omlouvám. Najdou se lidé, kteří považují věřící lidi za ochuzené o život. Při pohledu…

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE A MÉDIA

Světové dny mládeže v Madridu skončily, mládež se vrátila do svých domovů, komentáře médií si hledají další témata. Snažil jsem se sledovat média pozorně. Nejprve konstatování události: Světové setkání katolické mládeže, půl milionu až milion a půl…

UZLY

Svatební kázání Kdysi jsem od svého strýce dostal knihu o uzlech. Strávil jsem nad ní mnoho hodin, abych se neučil alespoň několik základních. Pak jsem knihu někomu půjčil a jak už to tak bývá, zapomněl jsem komu a dotyčný asi zapomněl, od koho si…

VIGILIE SVĚTOVÝCH DNŮ MLÁDEŽEV MADRIDU

Sleduji vigilii světových dnů mládeže v Madridu. Mísí se ve mně pocity. Neumím adorovat přes obrazovku, tak přemýšlím.

« novější 1 28 55 82 94 95 96 97 98 99 100 109 starší »