19. 4. 2011 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na úterý Svatého týdne „Učinil má ústa ostrým mečem, skryl mě ve stínu své ruky. Udělal ze mne výborný šíp, ukryl mě ve svém toulci.“ (Iz 49, 2) Když jsem studoval na univerzitě, profesor na Starý zákon nám přibližoval starobabylónské…


18. 4. 2011 18:30
Rubrika: ČLÁNKY

Dne 18. dubna navštívil areál Vojenské střední školy pan Ross Vincent z Nového Zélandu. Tchán pana Vincenta byl v průběhu II. světové války čtyři roky vězněn v důstojnickém lágru, který byl zřízen v prostorách naší školy.


18. 4. 2011 18:28
Rubrika: ČLÁNKY

Nedávno jsem si uvědomil, že vojáci a vůbec „muži ve zbrani“ doprovázeli Krista na celé jeho křížové cestě: od zatčení v Getsemanech až do chvíle vzkříšení. Byli tam přítomni s různými úmysly, v různém rozpoložení: někteří svou službu prožívali jako…


18. 4. 2011 18:13
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pondělí Svatého týdne „Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí,…


17. 4. 2011 14:56
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Květnou neděli A V žádném případě si nechci dělat z ničeho legraci, jen mi jde v následujících okamžicích o konfrontaci. Dovolím si citovat tři texty a jsem zvědavý, jak rychle se zorientujete:


15. 4. 2011 10:37
Rubrika: ČLÁNKY

PRŮCHA, Jan. Učitel: Současné poznatky o profesi. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 160 s. ISBN 80-7178-621-7. Nejprve si dovolím vyjasnit východiska, na jejichž základě si dovolím tázat se a polemizovat s obsahem jedné kapitoly knihy. Nejsem zkušený…


14. 4. 2011 23:46
Rubrika: ČLÁNKY

Zúčastnil jsem se zahájení 16. ročníku moravskotřebovského festivalu Dny slovenské kultury. Přiznám se, že na mne nepůsobí ani tak seznam oficiálních hostí, jako spíše drobné detaily, které se stávají skutečným bohatstvím tohoto festivalu, mezi…


12. 4. 2011 17:07
Rubrika: ČLÁNKY

Děkuji za možnost otevřít prostřednictvím svého zamyšlení spolu s vámi Velikonoce. Nacházím dvě východiska, o kterých chci odvíjet tok svých myšlenek. Prvním jsou adresáti: Pro koho vlastně skládám slova a buduji z nich text? Rozhodně se neobracím k…


10. 4. 2011 19:15
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 5. neděle postní A „Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich … vyvedu vás ven“ (Ez 37, 12-13). Když zavřu oči a pokusím se představovat si Hospodina, který vyslovuje tento příslib, pak se mi na prvním místě vybaví beranidlo. Bůh používá…


6. 4. 2011 21:29
Rubrika: ČLÁNKY

I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti…


« novější 1 26 51 75 94 95 96 97 98 99 100 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona