VLÁDCE VŠEHOMÍRU

Promluva na Slavnost Krista Krále B „Moje království není z tohoto světa“ (Jan 18, 36). V prvním čtení dnešní liturgie slova, v němž Věkovitý předal svou božskou, všeobecnou, svrchovanou, nezničitelnou moc „Synu člověka“, kterého Nový zákon zjevuje…

O JEDINÉM VDĚČNÉM

Promluva na středu 32. týdne mezidobí 2. cyklus „Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu“ (Lk 17, 15-16a). V podobenství o deseti uzdravených…

TAK TO JE KONEC

Promluva 33. neděle mezidobí B „V těch dnech po onom soužení zatmí se slunce, a měsíc ztratí svou záři, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí“ (Mk 13, 24) Dokážu si představit, že velké množství kazatelů na celém…

TU MÁTE, BABIČKO

Promluva 32. neděle mezidobí B „Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc, než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice“ (Mk 12, 43). Poznal jsem jednoho kněze, který přišel do nové farnosti. Když za ním přišli farníci s prosbou, aby přijal…

NÁSTUP ŠKOLY KE DNI VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Pán mne poslal na Vojenskou střední školu. Nikdo tu ode mne nečeká nějaké kázání, ale postupně velení zjišťuje, že jsme psavec, a tak mám publikovat zprávy týkající se dění. Snažím se, ikdyž bych raději psal o Bohu:

LATERÁNSKÁ BASILIKA A MY

Promluva na Svátek posvěcení Lateránské basiliky – 9. 11. „Nedělejte z domu mého Otce tržiště!“ (Jan 2, 16) Uvnitř basiliky Nesvětějšího Spasitele nebo Sv. Janů v Lateránu nebo Matky všech kostelů anebo Lateránské basiliky se nachází obchůdek s…

SVATOMARTINSKÉ VESELÍ V SÁLE NA PÍSKU

Takřka v předvečer svátku svatého Martina pořádala Oblastní charita Moravská Třebová ve spolupráci s Vojenskou střední školou již tradiční Svatomartinské veselí v sále Na písku. Na tuto odpolední a večerní zábavu byly pozvány různé sociální služby z…

KREV ZA KREV

Když jsem byl s poslední třetí skupinou žáků darovat krev, uvědomil jsem si, že trvá zhruba šest minut, aby vyteklo malým otvorem v tepně půl litru krve. Jak je lidská bytost křehká, zranitelná, jak rychle může ztratit to nejcennější – život.

POZNÁMKA KE DNI VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Den válečných veteránů se připomíná 11. listopadu a jeho symbolem je vlčí mák na klopě oděvu. Na oficiálních stránkách Armády České republiky jsem si prohlížel fotogalerii ze setkání pamětníků bojů o Kijev. Na fotografiích byli představitelé armády,…

OLYMPIONICI NA BESEDĚ V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

Během čtyřletého studia na Vojenské střední škole se musí žáci vypracovat fyzickou kondicí do norem profesionálního vojáka. K tomu slouží sport. Nepěstuje se v této výchovně vzdělávací instituci na vrcholové úrovni, ale v každém ročníku se naleznou…

« novější 1 29 56 75 76 77 78 79 80 81 84 111 starší »