ABYCHOM SE NEVYDĚSILI

Promluva na Slavnost Narození Páně – ve dne „Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl“ (Jan 1, 18) Když jsem se zúčastnil na počátku prosince bohoslužby v pražské katedrále, kázal profesor Petr Piťha. Jeho…

VYMODLENÁ DÍTKA

Úvaha nad liturgickými texty 22. prosince. Mši svatou jsem slavil až večer. Zítra je neděle čtvrtá v letošním adventu a v pondělí Štědrý den. Četl jsem první čtení z První knihy Samuelovy: „Modlila jsem se za tohoto chlapce a Hospodin mi dal, zač…

CO VLASTNĚ PŘINÁŠÍME?

Promluva 4. neděle adventní C – pro Svitavy „Kristus říká, když přichází na svět: ,Oběti ani dary jsi nechtěl‘“ (Žid 10, 5a). Co tedy Bůh vlastně chce po Kristu? Autor listu Židům pokračuje: „…ale dal jsi mi tělo“ (Žid 10, 5b). A co chce po nás? To…

PEČUJ, PASTÝŘI, O RÉVU

Promluva 4. neděle adventní C „Slyš, Izraelův pastýři … pečuj o tuto révu“ (Žl 80, 2.15; liturgický překlad). Žalm osmdesátý má dvě hlavní části. V první z nich je Bůh zobrazován jako pastýř, ve druhé je vinařem Izraele. Když se nad tím zamyslíme,…

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Prý měl být konec světa. Nebyl. Jsem šťastný, že můžeme spolu oslavit Vánoce. Narození Ježíše Krista se nám může stát příležitostí darovat si vzájemné odpuštění, novou šanci, rozhodnutí pro spolupráci. Petr Šabaka Obrázek mi nakreslila Máří Novotná …

PROMLUVA PO HONU

„Ty můžeš vždycky prosadit svou svrchovanou moc a síle tvé paže nikdo neodolá. Neboť jako prášek na misce vah je před tebou celý svět a jako kapka ranní rosy padající na zem. Nade všemi se smilováváš, protože všecko můžeš, nehledíš na hříchy lidí,…

PŘEDVÁNOČNÍ PROJEV

Dovolte mi začít v řeckém jazyce: „Hote de élthen to pléróma tú chronú – Když se však naplnil stanovený čas…“ (Gal 4, 4) Tak zní ne nějaké dávné a zaručeně pravé proroctví o konci světa, ale nejstarší zpráva o narození Ježíše Krista, osoby, která je…

PŘEDÁNÍ VÁNOČNÍ SBÍRKY

Milovat lidstvo je snazší než milovat konkrétního člověka. Všímavosti, solidaritě, vzájemné konkrétní pomoci se musíme všichni učit. Proto současný velitel Vojenské střední školy plk. Vojtěch Němeček již od začátku svého působení na vojenské škole v…

HLÁSÁNÍ RADOSTI

Promluva 3. neděle adventní C Jeden z neomylných Murphyho zákonů o církvi tvrdí: „Máte-li doma maso v troubě, stoprocentně bude kázání dlouhé a ohlášky nekonečné.“ Pokusím se proto být věcný a stručný, protože k výše zmiňovanému zákonu se pojí ještě…

INTROVERTŮM NEROZUMÍM

Já ty introverty nechápu. V jejich společnosti jsem opravdu nesvůj. A když se jich sejde víc, tak je to pro mne doslova pohroma.

« novější 1 29 58 75 76 77 78 79 80 81 86 114 starší »