HOSPODIN ZJEVIL SVOU SPRAVEDLNOST

Promluva na Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu „Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost“ (Žl 98, 2). Když jsem byl osloven křesťanstvím, bylo mi patnáct let. V té době jsem začal…

STONOŽKOVÁ BOHOSLUŽBA

V pátek 7. prosince se dvacet pět žáků školy zúčastnilo slavnostní děkovné bohoslužby pro hnutí Stonožka v pražské katedrále sv. Víta. Bohoslužbě předsedal kardinál Dominik Duka, přítomni byli ministr obrany Alexander Vondra, náčelník generálního…

BŮH PŘICHÁZÍ JAKO JARO

„Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť“ (Iz 35, 1). Bible byla psána v jiné kultuře. Je tedy žádoucí přiblížit text příměry, které k nám hovoří jasněji. V tomto zimním čase vzpomeňme na období, které má snad každý rád.

KDO TO JEN JE

Promluva 12. neděle mezidobí B „Zděsili se velikou bázní a říkali jeden druhému: ,Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?‘“ (Mk 4, 41) Zúčastnil jsem se sedmdesátikilometrového pochodu. Organizovala ho armáda. Byl to pochod čtyř až…

DEN BOŽÍ

Promluva 9. neděle mezidobí B Bůh je Pánem veškerého prostoru i času. Proto by mohli někteří namítat: „Proč světit nějaký určitý den, třeba neděli? Proč bych nemohl světit ten, který si vyberu. Když mám chuť pracovat a jde mi práce od ruky, proč…

VZDÁLENOST MEZI „JÁ“ A „JSEM“

Promluva na 1. neděli adventní C V responsoriálním žalmu, který je meditací nějakého tématu prvního čtení, jsme se modlili: „Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách“ (Žl 25, 4). Žalmy jsou slovem lidským, ale posvěceným…

MYSTERIUM FIDEI

Zastavení se v posledním dni liturgického roku Sobota po Slavnosti Krista Krále je opravdu posledním dnem církevního či liturgického roku. Slunné, mrazivé ráno. Vstoupil jsem do kostela a byl doslova uchvácen zlatem, které naplňovalo vzduch.…

HEBKÝ DECH

Během konference vojenských kaplanů slavíme každý den bohoslužbu. Konfese se střídají s námi římskými katolíky. Ve středu slavil bohoslužbu s Večeří Páně bratr z Církve bratrské. Velice hezky, nevtíravě, radostně a kultivovaně mluvil. Samotná…

GRATULACE

Navlékáme korálky na šňůrku života den co den – není to lopota. Bílý korálek, zelený, modrý, černý – jen Bůh zůstává věrný.

PŘÍTOMNOST BOŽÍ

Promluva 8. neděle mezidobí B „Mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit“ (Mk 2, 19). Krátké úvody do jednotlivých čtení v Misálu na každý den liturgického roku většinou nečtu. Nechávám…

« novější 1 29 56 74 75 76 77 78 79 80 84 111 starší »