ZÁKLAD MISIOLOGIE

Promluva 15. neděle mezidobí B „Zavolal svých dvanáct, počal je posílat dva a dva a dával jim moc nad nečistými duchy“ (Mk 6, 7). Podle biblistů bylo prostředí, kde se zrodilo Markovo evangelium, velice živé – „misionářská komunita“. Ten, kdo uvěřil…

POVOLÁVÁNÍ MATOUŠŮ

Promluva na pátek 13. neděle mezidobí II. cyklus „Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: ,Pojď za mnou!‘ On vstal a šel za ním.“ (Mt 9, 9) V jediném verši je geniálně vyjádřena dynamika Božího povolání a…

UČÍME SE PROROKOVAT?

Promluva 14. neděle mezidobí B „Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině“ (Mk 6, 4 liturgický překlad). Je zvláštní, že všichni jsme proroci a že všichni jsme proroky ve své vlasti, ve své rodině, zde ve…

PLODY LÁSKY SVATÉHO PROKOPA

Promluva na památku svatého Prokopa – 4. 7. „Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat…

POCHYBY

Promluva na svátek sv. Tomáše – 3. 7. „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím“ (Jan 20, 25). Kdykoliv slyším Tomášova slova, fascinuje mě, že si to mohl dovolit.…

ŽIVOTEMNAPLŇUJEŠ

Promluva 13. neděle mezidobí B Znovu jsem otevřel lekcionář a rozjímal texty 13. neděle mezidobí B. Zaujalo mne ještě něco dalšího, než co jsem si připravil na promluvu.

BOŽÍ BOJOVNÍCI Z POSLEDNÍ DOBY

Promluva na památku Svatých prvomučedníků římských „Jak je psáno: ,Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.‘ Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“ (Řím 8, 36-37) To jsou biblické verše z…

TERAPIE

Promluva 13. neděle mezidobí B „A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo, naopak, šlo to s ní stále k horšímu.“ (Mk 5, 25-26) Na někom se nemoci…

OTCOVÉ ŘÍMSKÉ CÍRKVE

Promluva na Slavnost sv. Petra a Pavla „Podle milosti, kterous jim dal, oba pracovali na jednom díle a přijali korunu spravedlnosti, připravenou od tebe všem, kdo milují našeho Pána, Ježíše Krista“ (Preface Slavnosti sv. Petra a Pavla).

ŽÁCI VOJENSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY NA BAHNECH 2012

Noc ze čtvrtka na pátek 22. června byla na ubytovně Vojenské střední školy MO v Moravské Třebové rušná. Dvě hodiny po půlnoci odjížděly autobusy s více jak osmdesáti žáky prvního a druhého ročníku na Den pozemního vojska „Bahna 2012“.

« novější 1 26 52 72 73 74 75 76 77 78 102 starší »