STONOŽKOVÁ BOHOSLUŽBA

V pátek 7. prosince se dvacet pět žáků školy zúčastnilo slavnostní děkovné bohoslužby pro hnutí Stonožka v pražské katedrále sv. Víta. Bohoslužbě předsedal kardinál Dominik Duka, přítomni byli ministr obrany Alexander Vondra, náčelník generálního…

BŮH PŘICHÁZÍ JAKO JARO

„Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť“ (Iz 35, 1). Bible byla psána v jiné kultuře. Je tedy žádoucí přiblížit text příměry, které k nám hovoří jasněji. V tomto zimním čase vzpomeňme na období, které má snad každý rád.

KDO TO JEN JE

Promluva 12. neděle mezidobí B „Zděsili se velikou bázní a říkali jeden druhému: ,Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?‘“ (Mk 4, 41) Zúčastnil jsem se sedmdesátikilometrového pochodu. Organizovala ho armáda. Byl to pochod čtyř až…

DEN BOŽÍ

Promluva 9. neděle mezidobí B Bůh je Pánem veškerého prostoru i času. Proto by mohli někteří namítat: „Proč světit nějaký určitý den, třeba neděli? Proč bych nemohl světit ten, který si vyberu. Když mám chuť pracovat a jde mi práce od ruky, proč…

VZDÁLENOST MEZI „JÁ“ A „JSEM“

Promluva na 1. neděli adventní C V responsoriálním žalmu, který je meditací nějakého tématu prvního čtení, jsme se modlili: „Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách“ (Žl 25, 4). Žalmy jsou slovem lidským, ale posvěceným…

MYSTERIUM FIDEI

Zastavení se v posledním dni liturgického roku Sobota po Slavnosti Krista Krále je opravdu posledním dnem církevního či liturgického roku. Slunné, mrazivé ráno. Vstoupil jsem do kostela a byl doslova uchvácen zlatem, které naplňovalo vzduch.…

HEBKÝ DECH

Během konference vojenských kaplanů slavíme každý den bohoslužbu. Konfese se střídají s námi římskými katolíky. Ve středu slavil bohoslužbu s Večeří Páně bratr z Církve bratrské. Velice hezky, nevtíravě, radostně a kultivovaně mluvil. Samotná…

GRATULACE

Navlékáme korálky na šňůrku života den co den – není to lopota. Bílý korálek, zelený, modrý, černý – jen Bůh zůstává věrný.

PŘÍTOMNOST BOŽÍ

Promluva 8. neděle mezidobí B „Mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit“ (Mk 2, 19). Krátké úvody do jednotlivých čtení v Misálu na každý den liturgického roku většinou nečtu. Nechávám…

VLÁDCE VŠEHOMÍRU

Promluva na Slavnost Krista Krále B „Moje království není z tohoto světa“ (Jan 18, 36). V prvním čtení dnešní liturgie slova, v němž Věkovitý předal svou božskou, všeobecnou, svrchovanou, nezničitelnou moc „Synu člověka“, kterého Nový zákon zjevuje…

« novější 1 28 55 72 73 74 75 76 77 78 82 109 starší »