STÁLE SE TĚŠIT

Vzhledem k předsevzetí vytvořit ucelený cyklus nedělních promluv, vrátil jsem se ještě k textům minulé neděle. Promluva 23. neděle mezidobí B „Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého…

STÁLE VPŘED

Promluva 24. Neděle mezidobí B „Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích“ (Jak 2, 18). Již několikrát mi byla položena námitka: „Jak to, že si věřící zahřeší, pak jde ke zpovědi, dostane odpuštění, ale hřeší si dál.“ Nutno…

START 2012

Říká se, že je jedno, zda je zážitek dobrý nebo špatný, hlavně když je silný. To může platit pro stmelovací kurz START 2012, kterým prošli všichni žáci prvních ročníků hned v prvních dnech svého studia na Vojenské střední škole MO v Moravské Třebové.

NA SVATÉHO ŘEHOŘE

Prosba na památku svatého Řehoře – 3. 9. „Na svatého Řehoře, vlašťovičky za moře.“ Toto lidové rčení má pro mne osobně blíž ke světci tohoto dne, než jeho životní odkaz, ctnosti, díky kterým byl povýšen mezi orodovníky. Přiznám se k této…

NAROZENA ČESKÝCH LVŮ LVICE

Promluva na Svátek Narození Panny Marie – 8. 9. „Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími; které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které…

SOUBOJ BOHŮ

Promluva 22. neděle mezidobí B „Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu voláme?“ (Dt 4, 7) Drtivá většina z nás se denně modlí, každý týden je naše víra živena v kostele,…

PODNIKAT ČI ZAKOPAT?

Promluva na sobotu po 21. neděli mezidobí 2. cyklus V evangeliu dnešního dne jsme slyšeli podobenství o Pánu, který si svolá své tři otroky a činí je svobodnými hospodařit s hřivnami (viz Mt 25, 14-30). Tato jejich svoboda je podtržena Pánovým…

O REPARÁTECH

„Konec dílo chválí,“ říká lidová moudrost. Znovu jsem si ji připomenul na konci srpna, kdy probíhá období reparátů. Ale ne v souvislosti s úspěchy našich žáků, ale s neúspěchy. Skutečnost, že ne každý žák Vojenské střední školy postoupí do dalšího…

JEŽÍŠ HO VRÁTIL

Promluva na památku svaté Moniky – 27. 9. „Když se (Ježíš) blížili k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého; byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. (…) Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: ,Neplač!‘ Přistoupil k márám a dotkl se jich;…

POHLED NA RADOST SVATÝCH

Promluva na památku sv. Ludvíka, krále – 25. 8. Slavil jsem dnes mši s formulářem o sv. Ludvíkovi, protože v kostele, kde jsem se nacházel, je jeho socha. Patří zde mezi hlavní patrony chrámu.

« novější 1 27 53 72 73 74 75 76 77 78 79 105 starší »