VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Prý měl být konec světa. Nebyl. Jsem šťastný, že můžeme spolu oslavit Vánoce. Narození Ježíše Krista se nám může stát příležitostí darovat si vzájemné odpuštění, novou šanci, rozhodnutí pro spolupráci. Petr Šabaka Obrázek mi nakreslila Máří Novotná …

PROMLUVA PO HONU

„Ty můžeš vždycky prosadit svou svrchovanou moc a síle tvé paže nikdo neodolá. Neboť jako prášek na misce vah je před tebou celý svět a jako kapka ranní rosy padající na zem. Nade všemi se smilováváš, protože všecko můžeš, nehledíš na hříchy lidí,…

PŘEDVÁNOČNÍ PROJEV

Dovolte mi začít v řeckém jazyce: „Hote de élthen to pléróma tú chronú – Když se však naplnil stanovený čas…“ (Gal 4, 4) Tak zní ne nějaké dávné a zaručeně pravé proroctví o konci světa, ale nejstarší zpráva o narození Ježíše Krista, osoby, která je…

PŘEDÁNÍ VÁNOČNÍ SBÍRKY

Milovat lidstvo je snazší než milovat konkrétního člověka. Všímavosti, solidaritě, vzájemné konkrétní pomoci se musíme všichni učit. Proto současný velitel Vojenské střední školy plk. Vojtěch Němeček již od začátku svého působení na vojenské škole v…

HLÁSÁNÍ RADOSTI

Promluva 3. neděle adventní C Jeden z neomylných Murphyho zákonů o církvi tvrdí: „Máte-li doma maso v troubě, stoprocentně bude kázání dlouhé a ohlášky nekonečné.“ Pokusím se proto být věcný a stručný, protože k výše zmiňovanému zákonu se pojí ještě…

INTROVERTŮM NEROZUMÍM

Já ty introverty nechápu. V jejich společnosti jsem opravdu nesvůj. A když se jich sejde víc, tak je to pro mne doslova pohroma.

CESTA KE SVOBODĚ

Promluva 2. neděle adventní C „Vraceli jsme se z lágrů jako plné bystřiny vstříc slunečné zemi. Všechny tváře byly uplakané a srdce neklidná jakoby v bázni cítit se svobodný.“ (TURILDO, D. M. Ze žalmu deportovaných. in RAVASI, Gianfranco. Il libro…

KNĚŽÍM O KNĚŽSTVÍ

Promluva na konferenci Svitavského děkanátu v Rychnově na Moravě. „Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší, než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on“ (Mt 11, 11). Na promluvu…

NÁVŠTĚVA BÝVALÉHO ŽÁKA

Každý z nás má přání, avšak na jejich naplnění můžeme čekat mnoho let, mnoho desetiletí.

HOSPODIN ZJEVIL SVOU SPRAVEDLNOST

Promluva na Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu „Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost“ (Žl 98, 2). Když jsem byl osloven křesťanstvím, bylo mi patnáct let. V té době jsem začal…

« novější 1 28 55 71 72 73 74 75 76 77 82 109 starší »