TERAPIE

Promluva 13. neděle mezidobí B „A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo, naopak, šlo to s ní stále k horšímu.“ (Mk 5, 25-26) Na někom se nemoci…

OTCOVÉ ŘÍMSKÉ CÍRKVE

Promluva na Slavnost sv. Petra a Pavla „Podle milosti, kterous jim dal, oba pracovali na jednom díle a přijali korunu spravedlnosti, připravenou od tebe všem, kdo milují našeho Pána, Ježíše Krista“ (Preface Slavnosti sv. Petra a Pavla).

ŽÁCI VOJENSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY NA BAHNECH 2012

Noc ze čtvrtka na pátek 22. června byla na ubytovně Vojenské střední školy MO v Moravské Třebové rušná. Dvě hodiny po půlnoci odjížděly autobusy s více jak osmdesáti žáky prvního a druhého ročníku na Den pozemního vojska „Bahna 2012“.

LEŽÁKY 2012

„Stále více se zapomíná na důležité dějinné události,“ řekl prezident naší republiky Václav Klaus v Ležácích při 70. výročí vyhlazení vesnice. Velení Vojenské střední školy v Moravské Třebové však přispět k zapomínání hrdinství našich předků nechce.…

SEMINÁŘ ZÁKLADŮ ETIKETY

V rámci vojenského výcviku žáků Vojenské střední školy proběhl i jednodenní seminář prvních ročníků základů etikety. Lektory tohoto semináře byli profesionálové – členové protokolu ministra obrany paní Štěpánka Nezmarová a pan Karel Míšek.

URVAT ZA KAŽDOU CENU

Promluva v pondělí 11. neděle mezidobí II. cyklu „Achab promluvil s Nábotem: ,Dej mi svou vinici, chci z ní mít zelinářskou zahradu, protože je blízko mého domu. Dám ti za ni lepší vinici anebo, chceš-li raději, vyplatím ti její kupní cenu ve…

VĚTEV CEDRU

Promluva 11. neděle mezidobí B „Já vezmu ratolest z vrcholku vysokého cedru a zasadím ji, z vršku jeho koruny utrhnu snítku a zasadím na vysoko čnící hoře. Zasadím ji na vyvýšené hoře izraelské a vyžene větve, ponese plody a stane se nádherným…

JEŽÍŠ SE SRDCEM OTEVŘENÝM

Úvaha na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova B „A tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se…

NEJDRAŽŠÍ DAR NA ZEMI

Promluva na Slavnost Těla a Krve Páně B. „A řekl jim: ,Toto je má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé.‘“ (Mk 14, 24) Když chodím dávat krev a dívám se na vak, který se v několika málo minutách zaplní mou krví, napadají mne podobná…

FANATIKEM NE

Promluva 10. neděle mezidobí B „Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili; říkali totiž, že se pomátl“ (Mk 3, 20). „Z každého náboženství kousek, ale fanatikem nebudu,“ s tímto smýšlením jsem vstupoval na biskupské gymnázium jako…

« novější 1 26 51 71 72 73 74 75 76 77 101 starší »