PRESENT IS GIFT

Promluva na Vigilii Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně Ve vaší přítomnosti (již asi po třetí jsem vypomáhal s velikonočním triduem v Srbské Kamenici) si až hmatatelně uvědomuji, jakou rychlostí plyne čas. Jakoby to bylo včera, co jsme zažehli oheň,…

ČINORODĚ

Promluva 4. neděle velikonoční A „Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: ,Co máme dělat, bratři?‘“ (Sk 2, 36) Řecký jazyk Nového zákona jsem již takřka zapomněl, ale občas se podívám do řeckého textu a podle…

DÁM TI KNÍŽKU, CHCEŠ?

MUCHA, Ignác, Ve víru víry, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011. „Dám ti knížku, chceš? Ale dám ti ji jen, když ji budeš číst.“ Tak nějak ke mně promluvil autor útlého dílka Ve víru víry. Knížku jsem od něj přijal s tím, že teď ji číst…

ŠEL S NIMI

Promluva 3. neděle velikonoční A „A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi“ (Lk 24, 15). Když jsem vybral ze dnešního evangelia tento verš, vybavila se mi písnička, kterou pro nás nazpívala skupina Spirituál kvintet Šlapej…

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

Promluva na 2. neděli velikonoční A „Ježíš jim znovu řekl: ,Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.‘ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: ,Přijměte Ducha svatého.‘“ (Jan 20, 21-22) Nasloucháním zprávě o setkání Vzkříšeného s apoštoly…

SKUTKY NÁS PROZRAZUJÍ

Promluva při pouti ke sv. Vojtěchu, s texty ze soboty Velikonočního oktávu „A když viděli, že ten uzdravený člověk tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli“ (Sk 4, 14). Moc se mi vyprávění ze Skutků apoštolských o Petrovi a Janovi líbí. Je více…

NAD HROBY PADLÝCH

Promluva při pietním aktu na Nerudově náměstí, kde jsou pod zemí hromadné hroby vojáků z bitvy u Liberce 21. dubna 1757 Stojíme na místě a připomínáme si události, v nichž bychom neslyšeli dunění děl, svist kulek a střepin, víření bubnů, ržání koní,…

MÁME V RUKOU ZATÍM JEN SEMÍNKO

Promluva na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – v den slavnosti „Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu“ (Kol 3, 2). Svá slova jsem si připravoval před týdnem. Nestydím se to přiznat. Cítím zodpovědnost za svá slova. A nechci tu plácat…

DOBÝVÁ SILOU POKORY A PRAVDY

Promluva na Květnou neděli A „Hle, tvůj král k tobě přichází pokorný, sedí na oslu, na oslátku, mláděti soumara“ (Mt 21, 5). Když se tento verš, tato slova proroka Zachariáše (srov. Zach 9, 9) vytrhnou z kontextu, tak dostávají velice niterný nádech…

I Z NÁS BUDOU MRŠINY

Promluva 5. neděle postní A Co může být na nemoci a smrti hezkého? Nic moc. Nemoc, utrpení, umírání, smrt jsou provokací životu, provokací naší touže žít spokojeně, šťastně, v plnosti. Jsou pohoršením života. Uvěřit, že „nemoc není k smrti, ale k…

« novější 1 29 50 51 52 53 54 55 56 57 84 112 starší »