BALÓNKY A BUBLINY

Promluva na Slavnost narození Páně – v noci „Abychom žili rozvážně, spravedlivě, zbožně a v očekávání setkání s Ježíšem, který přišel a přichází“ (srov. Tit 2, 12-13). To jsou moc krásná hřejivá, hladivá a povzbuzující slova. Nevěřím, že by kdokoli…

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 2013

Každé i sebemenší dílko má svůj příběh. Vyprávět příběh je vždy zdlouhavější než titulky v bulváru. A moje letošní vánoční přání je s příběhem, který ti vyprávět chci.

VYŽÁDEJ SI ZNAMENÍ

Promluva 4. neděle adventní A „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha“ (Iz 7, 10). V jedné knize jsem četl, že Bůh nedává člověku důkazy o své existenci, ale znamení do kterých vkládá současně tolik tmy, aby ten, kdo nehledá, považoval…

SVĚDECTVÍ SKUTKŮ

„Skutky, které činím, svědčí o tom, že mě Otec poslal“ (Jan 5, 36). Ježíš jistě hovoří o skutcích uzdravení, obrácení, odpuštění, vlády nad přírodou a nakonec i o svém vzkříšení. Tyto skutky manifestují, že je Bohem a jaký je jeho Otec v nebesích.

BÝT PROROKEM NEBO S PROROKEM

Promluva na 19. prosince „Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový“ (Lk 1, 17). Jednou jsem měl příležitost vidět Bibli jednoho nekatolického…

NĚCO Z MEŠNÍ LITURGIE IV.

BOHOSLUŽA OBĚTI Příprava oltáře a darů Bohoslužba oběti začíná ritem přípravy darů, dříve nazývané offertorium. Úvod do misálu říká, že je vhodná spoluúčast věřících: Je chvályhodné, aby chléb a víno přinášeli věřící. (...) Je vhodné, aby spoluúčast…

DOHRÁLA HUDBA V NÁS

Promluva 18. prosince „Bůh s námi‘“ (Mt 1, 23). Je doslova fascinující, že Bůh je s námi, mezi námi, pro nás a kvůli nám. Připomíná mi to údiv národů nad blízkosti Boha Izraelitům: „Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou bohové tak blízko, jako…

DOJDOU VESELÍ A RADOSTI

Promluva 3. neděle adventní A „Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.“ (Iz 35, 10) V liturgickém překladu byla použita…

NĚCO Z MEŠNÍ LITURGIE III.

BOHOSLUŽBA SLOVA Nyní je již shromáždění připraveno přijmout ze stolu Božího slova a stolu eucharistie. Shromáždění věřící by měli zaměřit veškerou svou pozornost na čtené Boží slovo. Neměli by se zaobírat jinou činností. Lektor, který předčítá,…

ZJEVUJE SE PŘICHÁZEJÍCÍM

Promluva na středu 2. neděle adventní „Pojďte ke mně všichni…“ (Mt 11, 28) V dnešních textech mešní liturgie máme opět motiv přicházení. V prvním čtení se hovoří o unavujících a vyčerpávajících cestách člověka a podivuhodných cestách hvězdných…

« novější 1 28 50 51 52 53 54 55 56 81 108 starší »