NĚCO Z MEŠNÍ LITURGIE II.

ČÁSTI MŠE Mše svatá je složena ze čtyř částí na sebe bezprostředně navazujících: úvodní obřady, bohoslužba slova, bohoslužba oběti a závěrečné obřady.

NĚCO Z MEŠNÍ LITURGIE I.

Následující dílko budu vydávat na pokračování. Je z roku 2005, kdy jsem měl čerstvě po škole. Publikuji ho sem na základě prozby jednoho kněze. Téma slavení eucharistie rozhodně nevyčerpává, ale možná nabídně hlubší pohled za oponu slova, gest a…

KRÁL VYVRHELŮ

Promluva na Slavnost Krista Krále C „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji“ (Lk 23, 43). Mezi opravdu velkými tématy evangelisty Lukáše podle spirituálního teologa a biblisty Virgilia Pasquetta je: „,Dnes spásy‘ které privileguje vyvrhely a…

ČEST

Markus Tullius Cicero, římský řečník, politik a spisovatel prvního století před Kristem kdesi napsal a nám odkázal k přemýšlení: „Život nemůže být příjemný, není-li současně čestný.“ Čest je předpokladem přísahy. Například v soudnictví, je-li…

TANČÍCÍ DUŠE V CHRÁMU

Promluva na památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě – 21. 11. „Kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka“ (Mt 12, 50). Ponořme se postupně do významu a poselství dnešní památky. Dozvěděl jsem se, že tato památka má…

INVESTUJ

Promluva na středu 33. neděle mezidobí I. cyklus Ten, kdo naslouchá v tyto dny liturgickým textům, nebo si je každodenně čte jako svou osobní meditaci, setkává se s epizodou z doby Makabejského povstání. Sedm bratří, chlapců s nadpřirozenou odvahou…

APOŠTOLSKÁ KNÍŽATA

Promluva na památku Posvěcení římských basilik svatých apoštolů Petra a Pavla – 18. 11. „Pane, zachraň mne!“ (Mt 14, 30) V úvodu do liturgie dnešního dne jsem nalezl v Misálu na každý den tuto větu: „Slavení památky jejich posvěcení (Posvěcení…

MÍR

Jedna z nejznámějších latinských sentencí o míru je tato: „Si vis pacem, para bellum.“ Tedy v naší mateřštině: „Chceš-li mír, připravuj válku (varianty …připrav se na válku, …připrav se bránit válce)“ Ve svém díle O věcech vojenských ji napsal…

CO ZBUDE

Promluva 33. neděle mezidobí C „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno“ (Lk 21, 5). Tento Ježíšův výrok mi tane na mysli poměrně často v konfrontaci s nádherou chrámů a liturgií, ceremonií a dalších…

TRÝZNIVÉ ČEKÁNÍ NA JEDNOTU

Promluva na památku sv. Josafata – 12. 11. V životopise svatého Josafata čteme, že byl původem pravoslavným křesťanem, připojil se však k unii s římským apoštolským stolcem a „nepřestal působit jako horlivý šiřitel sjednocení s Římem.“ Byl pro svou…

« novější 1 27 49 50 51 52 53 54 55 79 105 starší »