DOKONALE SPRAVEDLIVÝ

Promluva 30. neděle mezidobí C „Pán je spravedlivý Bůh, nikomu nestraní“ (Sir 35, 12; liturgický překlad). Když jsem se stal knězem a tedy i kazatelem, rozhodl jsem se, že budu především mluvit o Bohu, jako o cíli naší životní pouti, a ne o morálce.…

PROŽIL UTRPENÍ

Promluva na památku svatého Jana Kapistránského – 23. 10. Doposavad jsem neměl možnost kázat na památku svatého Jana Kapistránského, patrona vojenských kaplanů, následovníka svatého Františka z Assisi, horlivého kazatele a muže smíření.

NEOKECÁŠ TO

Promluva 29. neděle mezidobí C Na biblických úryvcích dnešní neděle mne na první přečtení zaujal asi nejvíce následující verš: „Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?“ (Lk 18,…

NEPOČÍTAJÍ KROKY

Mám tendenci říci: „kdysi…“ Takový pocit mám: Kdysi jsem chtěl psát bakalářskou či magisterskou práci na téma „Tanec Boha“. Nebylo to potřeba. Přesto jsem tenkrát svou ideu konzultoval s profesorem trinitární teologie Pietrem Codou, nashromáždil…

KOMU TO VLASTNĚ JEŽÍŠ ŘÍKÁ?

Promluva na středu 28. neděle mezidobí I. cyklus „Běda vám farizeům!“ (Lk 11, 43) Ke komu to vlastně Ježíš hovoří? V jedné knize uvádějící k pochopení pozadí biblických textů se dočteme: „Jméno (farizej) se někdy odvozuje od slovesa ,oddělit‘ (tj.…

NEUČESANÉ KÁZÁNÍ

Promluva 28. neděle mezidobí C „Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu“ (Lk 17, 15-16). Přemýšlím o Samařanovi, který se vrátil k Ježíši. Snažím se,…

KDO DNES MÁVÁ PALCÁTEM

Příspěvek pro setkání k příležitosti 589. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova v kasárnách Jana Žižky na náměstí Jana Žižky v Liberci Jako voják základní vojenské služby v Žatci, jsem se dozvěděl, že toto město patřilo k pěti apokalyptickým městům,…

RÁDCI KRÁLE

Již několik dní mi v hlavě zní příběh Šalomounových synů Rechabeáma a Jaroboáma. Myslím si, že jedna epizoda stojí za připomenutí, byť se jedná o dlouhý citát, celou jednu kapitolu:

RELATIVIZACE NEODKLADNÝCH ČINNOSTÍ

Promluva úterý 27. neděle mezidobí I. cyklus Četl jsem si před slavením liturgie text evangelia a znovu a opět mne zaujala Ježíšova výtka přítelkyni Martě: „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí…“ (Lk 10, 41) Tak často dělám…

NE-SLUŠNÝ VÁCLAV

Promluva na slavnost svatého Václava – 28. 9. „Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?“ (Mt 16, 26) Mezi řečí mi jeden voják říkal: „Já mám svou filosofii. Nepotřebuji žádné jiné. Stačí, abych žil slušně. A k tomu také…

« novější 1 26 49 50 51 52 53 54 55 77 102 starší »