NĚCO Z MEŠNÍ LITURGIE IV.

BOHOSLUŽA OBĚTI Příprava oltáře a darů Bohoslužba oběti začíná ritem přípravy darů, dříve nazývané offertorium. Úvod do misálu říká, že je vhodná spoluúčast věřících: Je chvályhodné, aby chléb a víno přinášeli věřící. (...) Je vhodné, aby spoluúčast…

DOHRÁLA HUDBA V NÁS

Promluva 18. prosince „Bůh s námi‘“ (Mt 1, 23). Je doslova fascinující, že Bůh je s námi, mezi námi, pro nás a kvůli nám. Připomíná mi to údiv národů nad blízkosti Boha Izraelitům: „Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou bohové tak blízko, jako…

DOJDOU VESELÍ A RADOSTI

Promluva 3. neděle adventní A „Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.“ (Iz 35, 10) V liturgickém překladu byla použita…

NĚCO Z MEŠNÍ LITURGIE III.

BOHOSLUŽBA SLOVA Nyní je již shromáždění připraveno přijmout ze stolu Božího slova a stolu eucharistie. Shromáždění věřící by měli zaměřit veškerou svou pozornost na čtené Boží slovo. Neměli by se zaobírat jinou činností. Lektor, který předčítá,…

ZJEVUJE SE PŘICHÁZEJÍCÍM

Promluva na středu 2. neděle adventní „Pojďte ke mně všichni…“ (Mt 11, 28) V dnešních textech mešní liturgie máme opět motiv přicházení. V prvním čtení se hovoří o unavujících a vyčerpávajících cestách člověka a podivuhodných cestách hvězdných…

CREDO SVATÉ EULALIE

Promluva na památku sv. Eulalie – 10. 12. (nebo 12. 12. či 12. 2.) „Hlas toho, jenž praví: ,Volej!‘ I otázal se: ,Co mám volat?‘ ,Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí.‘“ (Iz 40, 6) Tento verš, tento kratičký rozhovor…

UKRYTÝ NEUKRYTÝ

Promluva na Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu – 8. 12. „…ukryl jsem se“ (Gn 3, 10). Tak to byla pěkná člověčí hloupost! Svědčí o malosti, zabedněnosti, kardinálního nepochopení kým je Bůh. Anebo je to dost možná plod…

PŘICHÁZENÍ

Promluva 1. neděle adventní A „Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete“ (Mt 24, 44). Většinou se připravujeme na příchod Ježíška, který se narodil tehdy kdysi před dvěma tisíci roky. Ale málokdy je pro nás…

Ó, BOŽÍ ŘEKO

Jordán Promluva 2. neděle adventní A „Zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře“ (Iz 11, 9b). Napadá mne několik obrazů, k nimž se mi jen těžko tvoří jakési mentální přemostění. Věřím však, že jako celek budou vytvářet výklad…

MĚSTO SPÁSY

Promluva na čtvrtek 1. neděle adventní „Pevné město máme ke spáse, Pán je opatřil hradbami i valem“ (Iz 26, 1; ekumenický překlad). Pro zajímavost uvedu ještě ekumenický překlad tohoto verše: „Mocné je naše město! Jako hradby a val mu Bůh dal spásu…

« novější 1 27 48 49 50 51 52 53 54 79 105 starší »