28. 8. 2013 17:24
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku sv. Augustina – 28. 8. „Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a…


23. 8. 2013 21:59
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na 21. neděli mezidobí C „Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni“ (Lk 13, 24). V prvním čtení jsme slyšeli o zástupech, které se v onen den valí k Jeruzalému. Ježíš pak upozorňuje…


23. 8. 2013 13:07
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pátek po 20. neděli mezidobí I. cyklus „Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci“ (Mt 20, 40). Někdy jako kazatel hledám slova, která by nalezla význam Biblických veršů, a zjistím, že jsem objevil objevené. Četl jsem si…


21. 8. 2013 17:08
Rubrika: ČLÁNKY

Opravené promluvy na pondělí, úterý a středu 20. neděle mezidobí I. cyklus Již třetím dnem čteme na pokračování z Matoušova evangelia. Nosil jsem evangelia v sobě, ale nebyl schopen uspokojivě hodit na papír myšlenky, které mne k těmto epizodám…


21. 8. 2013 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku Panny Marie Královny – 22. 8. „Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.“ (Lk 1, 31-32) Slavíme památku Panny Marie Královny. Popravdě…


18. 8. 2013 11:21
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 15. 8. „Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný“ (Lk 1, 48b-49a) Dostal jsem od zdejšího duchovního správce nelehký úkol. Během…


16. 8. 2013 14:48
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pátek po 19. neděli mezidobí I. cyklus „Dal jsem vám zemi, na kterou jste nevynaložili žádnou námahu, města, která jste nestavěli, ale sídlíte v nich, vinice a olivoví, které jste nesázeli, a přece z nich jíte“ (Joz 24, 13). Jozuova řeč…


16. 8. 2013 8:59
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 20. neděle mezidobí C „Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal!“ (Lk 12, 79) Prostředí armády je velice formativní. Když mám promluvit, tak se nikdo moc nezajímá o nějaké názory, domněnky, podmiňovací způsob řeči,…


15. 8. 2013 14:35
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 15. 8. První čtení mešní liturgie Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie uvádí verš: „Tu se otevřel chrám v nebesích, a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy“ (Zj 11, 19). Včera jsem telefonoval jedné své…


14. 8. 2013 8:48
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku sv. Maxmiliána Maria Kolbeho – 14. 8. Uvažoval jsem, jaké téma zvolit pro dnešní promluvu k příležitosti památky sv. Maxmiliána Maria Kolbeho. Je mučedníkem a reprezentantem dlouhého zástupu ztýraných obětí poslední celosvětové…


« novější 1 25 47 48 49 50 51 52 53 74 98 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona