NEROZLOUSKNUTELNÉ OŘECHY

Promluva 32. neděle mezidobí C „Náš Pán Ježíš Kristus i Bůh, náš Otec, který nás miloval a ve své dobrotě nám dal nepomíjející útěchu a radostnou naději – on sám ať vás potěší a utvrdí v každém dobrém činu i slovu“ (2 Sol 2, 16-17; liturgický…

NEŽIJEME PRO SEBE

Promluva na čtvrtek po 31. neděli mezidobí I. cyklus „Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu“ (Řím 14, 7). „Všechno je naše a my jsme Boha,“ zpívá se v jedné písni. Cokoliv si představíme, všechno, nač si…

VÁLKA V BIBLI

Než se ponoříme do tématu fenomén války v Bibli, musím podotknout, že téma tímto poněkud obsáhlejším článkem pro hojné citace nebude vyčerpáno a že se budu snažit, abych vystihl podstatu a uvedl příklady bez přílišného zjednodušování a zkratek.

ZAČALI SE VYMLOUVAT

Promluva na úterý po 31. neděli mezidobí I. cyklus „A začali se jeden jako druhý vymlouvat“ (Lk 14, 18). Důvody pro neúčast na hostině jsou tři: záležitosti o zajištění majetku, neodkladná práce, rodinné důvody. Všechny tři důvody byly oprávněné,…

ETIKA V ARMÁDĚ

Známý americký kazatel a spisovatel Robert Fulghum nadepsal jeden ze svých titulů: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. Možná stojí za citaci seznam životních pravidel, kterými se řídí nejen on, ale mnoho dalších…

REFORMA - REVOLUCE NE

Promluva na památku sv. Karla Boromejského – 4. 11. „Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit; ale bude ti odplaceno při vzkříšení“ (Lk 14, 13-14) Zrovna dnes jsem přemýšlel o jiném…

SLOUŽIT

„Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.“ (Bible, Matoušovo evangelium 20, 25-27) Tato slova…

ZAJDI TAM TAKÉ

Promluva 31. neděle mezidobí C „… vládce, milující život“ (Mdr 11) K tématu „žít“, „život“ jsem si otevřel Velký slovník citátů a přísloví, neboť moudrých lidí žilo mnoho a každý něco řekl, každý nám zanechal nějaké dědictví v podobě krátkých…

ŽIVOT JAKO KONCERT

Promluva na Vzpomínku na všechny věrné zemřelé – 2. 11. Poslouchal jsem Koncert pro dvě housle a violu d moll od Antonia Vivaldiho a přemýšlel jsem, o čem budu kázat dnes večer během „Dušičkové“ mše. Melodie se po stém taktu jako kdyby zastavila a…

PANÍ, JEŽ PROCHÁZÍŠ ZAHRADAMI

Promluva na Slavnost Všech svatých – 1. 11. „Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest.“ (1 Jan 3, 2) Celý dnešní den nosím v sobě obraz…

« novější 1 26 47 48 49 50 51 52 53 77 102 starší »