O MÍRU NAD HROBEM VOJÁKA

„I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: ,Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha…

Rozpad viditelných struktur

Promluva 5. neděle postní B „Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.“ (Jan 12, 24) Zasel jsem semínka rajčat a ředkviček. Každé ráno je s napětím chodím zalévat. A už…

Chlácholení

Promluva na čtvrtek 4. neděle postní „Brzy uhnuly z cesty, kterou jsem jim přikázal“ (Ex 32, 8a) V prvním čtení dnešní liturgie slova nalezneme několik drobností stojících za zamyšlení. Izrael vychází z Egypta. Otroci se stávají svobodným Božím…

Trinitární poezie

Promluva na středu 4. neděle postní „Otec miluje Syna a ukazuje mu všecko, co sám činí; a ukáže mu ještě větší skutky, takže užasnete“ (Jan 5, 20). V průběhu studia jsem si zamiloval trinitární teologii, tedy tu část teologické vědy, která se zabývá…

O přijímání

Četl jsem si dva zajímavé články o přijímání. V diskuzi pod jedním jsem zastihl poznámku o nějaké hozené rukavici. Bez odkazů a přílišného teoretizování bych chtěl také napsat příspěvek, jak vidím podávání eucharistie z pohledu podávajícího.

NATO

Nástup pluku k výročí přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě Připomínáme si dnes své členství v Severoatlantické alianci, osobně si myslím, že je rozumné, že NATO máme, protože teNATA bezpečnostních hrozeb jsou stále zákeřnější. Tato…

Zákon

Promluva na středu 3. neděle postní „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky“ (Mt 5, 17). Tento verš mne nedal spát. Že by Ježíš dodržoval všech 613 přikázání Tóry (nebo kolik jich přesně je)? Jak církev chápe toto místo? Jak ho…

Údržbář

Řeč při posledním rozloučení s tátou… Byl jsem pozván, abych doprovodil slovem tuto událost, tuto slavnost života – smutnou slavnost jinak krásného životního příběhu v jeho závěrečné tečce. Jako duchovnímu mi to nedá, abych svá slova neopřel o…

MEZI VÁMI TO TAK NEBUDE

Promluva na středu 2. neděle postní „Víte, že vládcové panují na národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.“ (Mt 20, 25-27) Pozadím…

BŮH PŘÍSLIBŮ I NAPLNĚNÍ

Promluva 2. neděle postní B Příběh Abraháma nám ukazuje, že Bůh je Bohem příslibů, Bohem smlouvy zaměřené do budoucnosti: „…nyní i na věky věků. Amen.“ Jeho vize jsou velkolepé a mohou přesahovat nejedno pokolení. Abrahámovi slibuje četné potomstvo,…

« novější 1 2 3 4 5 6 7 8 28 55 82 109 starší »