Osvoboď Boha

Promluva na Svátek Proměnění Páně A „Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného“ (Mt 17, 8). Věřím, že kráčíte cestami víry podobně jako já. Když tak rozmýšlím o tajemstvích Páně, čtu si například nějakou knihu o víře nebo se…

Když jdeš tam, ať víš kam

"My však často přijdeme do kostela a nevíme, co máme dělat nebo oč máme prosit. A přece ví každý velmi dobře, když k někomu jde, proč tam jde." (sv. Jan Maria Vianey, druhé čtení denní modlitby církve) Podětná myšlenka. Je pravdou, že se žije lépe…

(Letní) investice do dětí

Promluva na středu 17. neděle mezidobí I. cyklus „Poklad ukrytý v poli“ (Mt 13 44) Přiznám se, že nebudu zdůrazňovat ani rozvíjet téma skrytosti Božího království mezi námi a potřebu radikální investice, k dosažení jeho prahů. Na mysli mi totiž…

Na začátku života

Křestní promluva „Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: ,Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe, stejně, jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný. A…

Pracuj, abys slyšel

Promluva 15. neděle mezidobí A "Kdo má uši k slyšení, slyš" (Mt 13, 9). V růženci světla rozjímame také o tajemství hlásání Božího království. Jako v každém tajemství, tak i v tomto stojíme u pootevřených dvířek do nebe, nahlížíme skutečnost, která…

Zavolal a poslal

Promluva na středu 14. neděle mezidobí I. cyklus „Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou chorobu. Jména těch dvanácti apoštolů jsou…“ (Mt 10, 1-2a) Naslouchali jsme sedmi veršům desáté…

PŘIJÍMÁNÍ

Promluva 13. neděle mezidobí A „Kdo přijímá vás, přijímá mne“ (Mt 10, 40). Poslední roky, které trávím službou v armádě, přemýšlím o základních sdílených idejích, o pilířích naší národní kulturní, duchovní tradice a o lidských hodnotách. Domnívám se…

Valka i zde vybrala svou daň

„Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je: ,Blaze…‘“ (Mt 5, 1-12) Dovolte mi, prosím, vysvětlit, proč jsem přečetl právě tato slova v tuto chvíli na tomto místě. Jako…

REPREZENTANTI BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ

Promluva 11. neděle mezidobí A „Tehdy řekl svým učedníkům: ,Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!‘“ (Mt 9, 37-38) Tento text bývá adresován apoštolům a potažmo jejich nástupcům a pomocníkům, tedy biskupům,…

Jsme u toho

Promluva na Slavnost Těla a krve Páně A „Kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky“ (Jan 6, 51). Na stole v kuchyni mám vždy otevřenou nějakou knihu. Čtu si z ní jen občas. Tentokrát to jsou Meditace o církvi od Henriho de Lubaca. Myslím si, že…

« novější 1 2 3 4 5 6 7 8 26 52 77 102 starší »