28. 10. 2013 17:43
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na svátek svatého Šimona a Judy – 28. 10. „Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině“ (Ef 2, 19). Během svého života jsem se již několikrát setkal s lidmi, kteří byli zklamáni z církve, z jejího…


26. 10. 2013 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

„Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Je psáno u proroka Izaiáše: ,Hle, já posílám posla před tvou tváří, by ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘ To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil…


25. 10. 2013 13:01
Rubrika: ČLÁNKY

Třetí hodinu náboženské výchovy, kterou jsem v letošním roce vedl, jsem zaměřil na základní znalosti o Bibli a na orientaci v této Knize knih. Mám rád, když uprostřed nás vzniká nějaký obraz, který pomůže lépe zachytit jednotlivé informace. Co tedy…


25. 10. 2013 11:49
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 30. neděle mezidobí C „Pán je spravedlivý Bůh, nikomu nestraní“ (Sir 35, 12; liturgický překlad). Když jsem se stal knězem a tedy i kazatelem, rozhodl jsem se, že budu především mluvit o Bohu, jako o cíli naší životní pouti, a ne o morálce.…


23. 10. 2013 13:19
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku svatého Jana Kapistránského – 23. 10. Doposavad jsem neměl možnost kázat na památku svatého Jana Kapistránského, patrona vojenských kaplanů, následovníka svatého Františka z Assisi, horlivého kazatele a muže smíření.


19. 10. 2013 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 29. neděle mezidobí C Na biblických úryvcích dnešní neděle mne na první přečtení zaujal asi nejvíce následující verš: „Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?“ (Lk 18,…


18. 10. 2013 23:49
Rubrika: ČLÁNKY

Mám tendenci říci: „kdysi…“ Takový pocit mám: Kdysi jsem chtěl psát bakalářskou či magisterskou práci na téma „Tanec Boha“. Nebylo to potřeba. Přesto jsem tenkrát svou ideu konzultoval s profesorem trinitární teologie Pietrem Codou, nashromáždil…


16. 10. 2013 15:44
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 28. neděle mezidobí I. cyklus „Běda vám farizeům!“ (Lk 11, 43) Ke komu to vlastně Ježíš hovoří? V jedné knize uvádějící k pochopení pozadí biblických textů se dočteme: „Jméno (farizej) se někdy odvozuje od slovesa ,oddělit‘ (tj.…


11. 10. 2013 17:45
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 28. neděle mezidobí C „Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu“ (Lk 17, 15-16). Přemýšlím o Samařanovi, který se vrátil k Ježíši. Snažím se,…


11. 10. 2013 13:08
Rubrika: ČLÁNKY

Příspěvek pro setkání k příležitosti 589. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova v kasárnách Jana Žižky na náměstí Jana Žižky v Liberci Jako voják základní vojenské služby v Žatci, jsem se dozvěděl, že toto město patřilo k pěti apokalyptickým městům,…


« novější 1 26 46 47 48 49 50 51 52 75 100 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona