APOŠTOLSKÁ KNÍŽATA

Promluva na památku Posvěcení římských basilik svatých apoštolů Petra a Pavla – 18. 11. „Pane, zachraň mne!“ (Mt 14, 30) V úvodu do liturgie dnešního dne jsem nalezl v Misálu na každý den tuto větu: „Slavení památky jejich posvěcení (Posvěcení…

MÍR

Jedna z nejznámějších latinských sentencí o míru je tato: „Si vis pacem, para bellum.“ Tedy v naší mateřštině: „Chceš-li mír, připravuj válku (varianty …připrav se na válku, …připrav se bránit válce)“ Ve svém díle O věcech vojenských ji napsal…

CO ZBUDE

Promluva 33. neděle mezidobí C „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno“ (Lk 21, 5). Tento Ježíšův výrok mi tane na mysli poměrně často v konfrontaci s nádherou chrámů a liturgií, ceremonií a dalších…

TRÝZNIVÉ ČEKÁNÍ NA JEDNOTU

Promluva na památku sv. Josafata – 12. 11. V životopise svatého Josafata čteme, že byl původem pravoslavným křesťanem, připojil se však k unii s římským apoštolským stolcem a „nepřestal působit jako horlivý šiřitel sjednocení s Římem.“ Byl pro svou…

VZPOMEŇ SI, PROSÍM!

Stále ještě potkáváme lidi, kteří prožili druhou světovou válku. Někteří dědečkové a babičky byli jednou mladí, jako jsme my. A v době, kdy byli mladí, rozhodli se bojovat proti zlu a hrůze války. Viděli trpět a umírat tolik lidí, viděli mnoho…

NEROZLOUSKNUTELNÉ OŘECHY

Promluva 32. neděle mezidobí C „Náš Pán Ježíš Kristus i Bůh, náš Otec, který nás miloval a ve své dobrotě nám dal nepomíjející útěchu a radostnou naději – on sám ať vás potěší a utvrdí v každém dobrém činu i slovu“ (2 Sol 2, 16-17; liturgický…

NEŽIJEME PRO SEBE

Promluva na čtvrtek po 31. neděli mezidobí I. cyklus „Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu“ (Řím 14, 7). „Všechno je naše a my jsme Boha,“ zpívá se v jedné písni. Cokoliv si představíme, všechno, nač si…

VÁLKA V BIBLI

Než se ponoříme do tématu fenomén války v Bibli, musím podotknout, že téma tímto poněkud obsáhlejším článkem pro hojné citace nebude vyčerpáno a že se budu snažit, abych vystihl podstatu a uvedl příklady bez přílišného zjednodušování a zkratek.

ZAČALI SE VYMLOUVAT

Promluva na úterý po 31. neděli mezidobí I. cyklus „A začali se jeden jako druhý vymlouvat“ (Lk 14, 18). Důvody pro neúčast na hostině jsou tři: záležitosti o zajištění majetku, neodkladná práce, rodinné důvody. Všechny tři důvody byly oprávněné,…

ETIKA V ARMÁDĚ

Známý americký kazatel a spisovatel Robert Fulghum nadepsal jeden ze svých titulů: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. Možná stojí za citaci seznam životních pravidel, kterými se řídí nejen on, ale mnoho dalších…

« novější 1 26 46 47 48 49 50 51 52 77 102 starší »