8. 9. 2013 7:55
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 23. neděle mezidobí C „Stěží postihujeme to, co je na zemi, s námahou vysvětlujeme, co máme na dosah ruky. Kdo prozkoumá to, co je na nebesích?“ (Mdr 9, 16) Možná máte podobou osobní zkušenost jako já. Denně musím přiznávat: „Tomu nerozumím…


1. 9. 2013 7:27
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na česko-německé svatbě Ve čtvrtek večer jsem si telefonoval se ženichem. Říkal jsem mu, že ideálním kázáním by bylo kázání beze slov – jen čistá gesta. Vždyť i „Slovo se stalo tělem“ (Jan 1, 14). Jeníček a Mařenka také řeknou „slovo“,…


31. 8. 2013 7:38
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 22. neděle mezidobí C Zrovna tento týden jsem se známými diskutoval o tom, co je to pokora. Citoval jsem jim definici, kterou jsem kdysi kdesi vyčetl, že „pokora je pravda vůči sobě samému“. Byl jsem však zaražen nesouhlasnou reakcí. Daleko…


30. 8. 2013 13:19
Rubrika: ČLÁNKY

POVOLÁNÍ KŘESŤANA: POLITIK Promluva 22. neděle mezidobí C „Synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš milován bohumilými lidmi“ (Sir 3, 19). Když jsem četl liturgické texty, bleskla mi hlavou asociace na současnou situaci v našem národě. Když už…


28. 8. 2013 17:24
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku sv. Augustina – 28. 8. „Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a…


23. 8. 2013 21:59
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na 21. neděli mezidobí C „Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni“ (Lk 13, 24). V prvním čtení jsme slyšeli o zástupech, které se v onen den valí k Jeruzalému. Ježíš pak upozorňuje…


23. 8. 2013 13:07
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pátek po 20. neděli mezidobí I. cyklus „Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci“ (Mt 20, 40). Někdy jako kazatel hledám slova, která by nalezla význam Biblických veršů, a zjistím, že jsem objevil objevené. Četl jsem si…


21. 8. 2013 17:08
Rubrika: ČLÁNKY

Opravené promluvy na pondělí, úterý a středu 20. neděle mezidobí I. cyklus Již třetím dnem čteme na pokračování z Matoušova evangelia. Nosil jsem evangelia v sobě, ale nebyl schopen uspokojivě hodit na papír myšlenky, které mne k těmto epizodám…


21. 8. 2013 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku Panny Marie Královny – 22. 8. „Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.“ (Lk 1, 31-32) Slavíme památku Panny Marie Královny. Popravdě…


18. 8. 2013 11:21
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 15. 8. „Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný“ (Lk 1, 48b-49a) Dostal jsem od zdejšího duchovního správce nelehký úkol. Během…


« novější 1 25 46 47 48 49 50 51 52 74 98 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona