18. 8. 2013 11:21
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 15. 8. „Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný“ (Lk 1, 48b-49a) Dostal jsem od zdejšího duchovního správce nelehký úkol. Během…


16. 8. 2013 14:48
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pátek po 19. neděli mezidobí I. cyklus „Dal jsem vám zemi, na kterou jste nevynaložili žádnou námahu, města, která jste nestavěli, ale sídlíte v nich, vinice a olivoví, které jste nesázeli, a přece z nich jíte“ (Joz 24, 13). Jozuova řeč…


16. 8. 2013 8:59
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 20. neděle mezidobí C „Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal!“ (Lk 12, 79) Prostředí armády je velice formativní. Když mám promluvit, tak se nikdo moc nezajímá o nějaké názory, domněnky, podmiňovací způsob řeči,…


15. 8. 2013 14:35
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 15. 8. První čtení mešní liturgie Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie uvádí verš: „Tu se otevřel chrám v nebesích, a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy“ (Zj 11, 19). Včera jsem telefonoval jedné své…


14. 8. 2013 8:48
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku sv. Maxmiliána Maria Kolbeho – 14. 8. Uvažoval jsem, jaké téma zvolit pro dnešní promluvu k příležitosti památky sv. Maxmiliána Maria Kolbeho. Je mučedníkem a reprezentantem dlouhého zástupu ztýraných obětí poslední celosvětové…


13. 8. 2013 17:27
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na úterý po 19. neděli mezidobí I. cyklus „Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul ani jediný z těchto maličkých“ (Mt 18, 14). Kdo je ten „mikros“, maličký, nepatrný? Je to ona zatoulaná ovce. Je to člověk, který potřebuje…


13. 8. 2013 15:49
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na svatbě (jména jsou z pochopitelných důvodů pozměněna) Víte, kdo je to nepřítel? Ten, kdo není při těle, kdo není blízký, kdo je tedy vzdálen – nejen fyzicky, ale smýšlením, postoji, idejemi, hodnotami. Naopak přítel, je v bezprostřední…


13. 8. 2013 13:23
Rubrika: ČLÁNKY

Písemná příprava na jedno svatební kázání „Hospodin Bůh řekl: ,Není dobré, že člověk je sám. Udělám mu pomocníka, který by se k němu hodil.‘“ (Gn 2, 18; liturgický překlad) Jiný překlad tohoto verše je: „Udělám mu pomoc, která by byla jeho…


12. 8. 2013 16:45
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pondělí po 19. neděli mezidobí I. cyklus „Když byli spolu v Galileji…“ (Mt 17, 22) Jiné překlady uvádějí: „Když spolu chodili po Galileji“ (Liturgický překlad), „Když byli pospolu v Galileji“ (Jeruzalémská Bible). Na těchto nuancích se…


11. 8. 2013 0:04
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 19. neděle mezidobí C „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme“ (Žid 11, 1). Těší mne, že potkávám mnoho hluboce věřících lidí. Pro Boha a pro církev obětovali velice mnoho. Chtěl jsem si…


« novější 1 25 46 47 48 49 50 51 52 73 97 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona