16. 5. 2017 8:19
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost sv. Jana Nepomuckého – 16. 5. „Kdo vytrvá až do konce, bude spasen“ (Mt 10, 22). V souvislosti s dnešním svátkem jednoho z našich národních patronů jsem si četl jednu odbornou práci, abych zase trochu hlouběji pronikl do ducha…


72

8. 5. 2017 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Proslov při pietním aktu k 72. výročí ukončení II. světové války Dobrý den, vážení hosté, dovolte mi na úvod modlitby za všechny zemřelé v II. světové válce krátké zamyšlení, se kterým budeme pokládat květiny k památníku obětí tohoto nejhrůznějšího…


6. 5. 2017 7:27
Rubrika: ČLÁNKY

„Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti.“ (Žl 25, 4-6) Stojíme na začátku…


5. 5. 2017 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Otvírák střelecké soutěže Vážení střelci ostrostřelci a ostrostřelkyně, trochu jsem pátral a objevil jsem, že české vojenské názvosloví obsahuje 412 podstatných jmen popisujících ruční střelné zbraně a jejich části. Rád bych vybral jedno z nich:…


3. 5. 2017 17:58
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Svátek sv. Filipa a Jakuba – 3. 5. Na dnešní liturgii je oslovující velice mnoho drobností. Již ve vstupní antifoně k mešní oběti bychom mohli slyšet: „Pán si vyvolil svatého Filipa a Jakuba a poslal je hlásat evangelium…“


3. 5. 2017 7:45
Rubrika: ČLÁNKY

Bůh, který řekl ,ze tmy ať zazáří světlo‘, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. (1 Kor 4, 6-7) Dříve, než…


30. 4. 2017 7:57
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na 3. neděli velikonoční A „Vystoupil Petr a slavnostně promluvil…“ (srov. Sk 2, 14). I já se pokusím promluvit. Věřím, že v mé řeči bude i něco slavnostnosti, protože slavíme velikonoční čtyřicetidenní, které je zdrojem světla, pokoje a…


23. 4. 2017 11:24
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na 2. neděli velikonoční – mše pro skauty „Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné“ (Sk 2, 44; liturgický překlad) Jistě mi dáte za pravdu, že není nad dobré přátele, nad společenství, které je zdravé,…


22. 4. 2017 7:50
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na poutní mši k sv. Vojtěchu – 23. 4. „Vám židům mělo být slovo Boží zvěstováno nejprve. Protože je odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete k ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům“ (Sk 14, 46). Slova prvního čtení z knihy Skutků…


19. 4. 2017 17:15
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu v oktávu velikonočním „A on jako by chtěl jít dál“ (Lk 24, 28). Při poslechu prvního čtení o uzdravení žebráka od Krásné brány jsem si vzpomenul na velice kontroverzní promluvu, kterou jsem zde měl před čtyřmi lety, když jsem k…


« novější 1 2 3 4 5 6 7 26 51 75 100 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona