Ad fontes

Řeč na svatbě Michaely a Romana na kolonádě Lázní Libverda Michaelo a Romane, pozvali jste nás na událost, při které má jedno souhlasné vyjádření, jednoduše řečeno vaše „ano“, hodnotu největší investice, jakou může člověk dát snad kromě slibu Bohu.…

Oheň Božího daru

Promluva na památku sv. Norberta – 6. 6. „Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou“ (2 Tim 1, 6). Dnešní novozákonní lekce se velice trefně sešly s připomínkou svatého Norberta, našeho…

Chodníček

Promluva na pondělí 9. neděle mezidobí II. cyklus „Daroval nám vzácná a převeliká zaslíbení“ (2 Pt 1, 4). Pokládal jsem dlaždice. Nedával jsem je ale hranu na hranu. Dlouho jsem chodil sem a tam, abych vypozoroval, kudy se mi jde nejlépe a jak…

Bůh, země a pracovitost

Promluva na Slavnost Těla a Krve Páně B „Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával se jim se slovy: ,Vezměte, toto je mé tělo.‘“ (Mk 14, 22) Jídlo k člověku patří. Je to naše nejzákladnější potřeba. Pokud nemáme poruchu příjmu potravy, tak…

Probuzením křesťanské aktivity

Promluva na svátek svaté Zdislavy – 30. 5. „Tvá žena bude jako plodná réva uvnitř tvého domu“ (Žl 128, 3a). Svoji promluvu bych dnes začal úvahou, že asi není dost dobře možné žít životním stylem člověka třináctého století. Také si nedokážu…

Zavři ústa

Promluva na Slavnost Nejsvětější Trojice B „Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde. Aleluja.“ (Zpěv před evangeliem) Dozvěděl jsem se, že řecké slovo „tajemství“ souvisí s výzvou „zavřít ústa“. Tato…

LURDY - MÍR NA ZEMI

Jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst ve francouzských Lurdech již po šedesáté hostilo vojáky, kteří se na toto místo pod zasněženými vrcholky Pyrenejí přišli modlit za mír, za své zemřelé kolegy, za usmíření a na mnoho dalších úmyslů jak…

O PLÁNECH A ROZHODNUTÍCH

Promluva na středu 7. týdne mezidobí II. cyklus „Raději byste měli říkat: ,Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono‘“ (Jak 4, 15). Když jsem byl nadšený, horlivý mladík, čerstvý bohoslovec, dostal jsem možnost strávit nějaký ten týden…

Konec cesty Pavla - začátek naší

Promluva na sobotu 7. neděle velikonoční „Pavel zůstal celé dva roky v najatém bytě a přijímal všechny, kdo za ním přišli, zvěstoval Boží království a učil všemu o Pánu Ježíši Kristu bez bázně a bez překážek“ (Sk 28, 30-31). Zítřkem končí…

Jezu Kriste, štědrý kněže

Promluva na Svátek sv. Jana Nepomuckého – 16. 5. „Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!“ (Řím 8, 34) Slavíme dnes svátek kněze a mučedníka (a církevního úředníka). Já jsem ze dnešních textů…

« novější 1 2 3 4 5 6 7 29 56 84 111 starší »