31. 1. 2017 15:59
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Svátek Uvedení Páně do chrámu A „Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže?“ (Mal 3, 2) Jako křesťané máme před očima tři božské ctnosti: víru, naději a lásku. Pokud tyto tři pilíře rozvíjíme, dotýkáme se jimi Boha,…


25. 1. 2017 17:20
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Svátek Obrácení svatého Pavla – 25. 1. „Šavel soptil hrozbami a hořel touhou zabíjet učedníky Páně“ (Sk 9, 1, liturgický překlad) Cítím potřebu rozdělit se o svůj pocit, který mi už dva dny leží v hlavě. Myslím si, že velice málo čteme…


18. 1. 2017 14:51
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů „Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry“ (Sk 1, 14). Dokument Lumen gentium II. vatikánského koncilu v jednom z posledních odstavců…


13. 1. 2017 8:27
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Křtu Páně A „Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít“ (Mt 3, 13). Jan Křtitel hlásal blízkost Mesiáše. Jak se dozvídáme z evangelia, shromáždil se kolem něj početný zástup: „Tehdy vycházel k…


12. 1. 2017 11:02
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 1. neděle mezidobí „Přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé“ (Mk 1, 32b). Ježíš od počátku svého veřejného působení uzdravuje, osvobozuje ze spoutaností a usmiřuje. Činí tak svými slovy, gesty i postojem. Jedná se zkrátka o…


6. 1. 2017 7:40
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Zjevení Páně A „Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary…“ (Mt 2, 11) Líbí se mi neochvějná víra mudrců, že ten, koho vidí, i přes nuzné prostředí, je osobnost,…


1. 1. 2017 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Matky Boží Panny Marie – 1. 1. „Tak vloží mé jméno na Izraelce a já jim požehnám“ (Nm 6, 27). Myšlenku, o kterou se s vámi chci rozdělit, nemám ze své hlavy, ale od svého oblíbeného Gianfranca Ravasiho. V dnešní den se totiž…


26. 12. 2016 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Svátek sv. Štěpána – 26. 12. „Vydá na smrt bratr bratra…“ (Mt 10, 21) „Už jsem četla od tebe ledacos, ale toto je fakt přitažené za vlasy,“ napsala mi jedna kamarádka, která hledá zatím jen tušivě víru v Boha, když jsem jí poslal odkaz…


25. 12. 2016 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Narození Páně – ve dne „Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl“ (Jan 1, 18). Velice často mi někdo říká: „Myslím si, že nad námi něco musí být. Ale v Boha nevěřím.“ Nebo: „Rozděluji…


24. 12. 2016 12:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Narození Páně – v noci „Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ (Lk 2, 12) Nedávno jsem rozjímal nad Izajášovým proroctvím: „Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle dívka počne a porodí syna a dá…


« novější 1 2 3 4 5 6 7 25 49 73 97 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona