23. 4. 2017 11:24
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na 2. neděli velikonoční – mše pro skauty „Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné“ (Sk 2, 44; liturgický překlad) Jistě mi dáte za pravdu, že není nad dobré přátele, nad společenství, které je zdravé,…


22. 4. 2017 7:50
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na poutní mši k sv. Vojtěchu – 23. 4. „Vám židům mělo být slovo Boží zvěstováno nejprve. Protože je odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete k ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům“ (Sk 14, 46). Slova prvního čtení z knihy Skutků…


19. 4. 2017 17:15
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu v oktávu velikonočním „A on jako by chtěl jít dál“ (Lk 24, 28). Při poslechu prvního čtení o uzdravení žebráka od Krásné brány jsem si vzpomenul na velice kontroverzní promluvu, kterou jsem zde měl před čtyřmi lety, když jsem k…


4. 4. 2017 9:48
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na úterý 5. neděle postní „Proč jste nás vyvedli z Egypta?“ (Nm 21, 5) Starý i Nový zákon, či, chcete-li, První a Druhá smlouva, má svou centrální událost. Vždy je to příběh, ve kterém se objevuje mnoho zajímavých epizod. Je to podobné…


29. 3. 2017 8:22
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 4. neděle postní „Ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení“ (Jan 5, 29). Přiznávám se, že mne tato Ježíšova slova provokují. Připomínají mi pocit, kdy jsem omylem polknul obilnou osinu. Jak…


25. 3. 2017 22:07
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na 4. neděli postní A „Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem“ (1 Sam 16, 7). Potřebu promlouvat před vámi jsem nalezl ve dvou zdrojích. V uplynulém týdnu jsem se totiž setkal se skupinou několika rodin, s nimiž jsme velice…


Ty?

20. 3. 2017 15:24
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na 3. neděli postní A „Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody“ (Jan 4, 7). Cítím sílu tohoto Božího slova, které je nyní v tuto chvíli na celém světě hlásáno, slyšeno, rozjímáno a komentováno. Cítím i pocit malosti a současně potřebu…


15. 3. 2017 15:33
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 2. neděle postní „Vzal si stranou dvanáct učedníků a cestou jim řekl…“ (Mt 20, 17) Naslouchali jsme evangeliu, které bychom mohli rozdělit do tří částí: Třetí Ježíšova předpověď utrpení u oázy nedaleko Jericha, žádost matky Jana a…


12. 3. 2017 7:55
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 2. neděle postní A „Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evangelia“ (2 Tim 1, 8; liturgický překlad). Tento verš mne zaujal. Podněcuje k přemýšlení, které můžeme označit jako postní, o jednom z důležitých aspektů…


4. 3. 2017 18:29
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 1. neděle postní A „A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil“ (Gn 2, 8). Znovu si musíme uvědomit literární druh prvního čtení z knihy Genesis. Každé slovo je plné symboliky, každé je plodem…


« novější 1 2 3 4 5 6 25 50 74 98 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona