23. 6. 2017 13:36
Rubrika: ČLÁNKY

„Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je: ,Blaze…‘“ (Mt 5, 1-12) Dovolte mi, prosím, vysvětlit, proč jsem přečetl právě tato slova v tuto chvíli na tomto místě. Jako…


16. 6. 2017 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 11. neděle mezidobí A „Tehdy řekl svým učedníkům: ,Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!‘“ (Mt 9, 37-38) Tento text bývá adresován apoštolům a potažmo jejich nástupcům a pomocníkům, tedy biskupům,…


15. 6. 2017 9:13
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Těla a krve Páně A „Kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky“ (Jan 6, 51). Na stole v kuchyni mám vždy otevřenou nějakou knihu. Čtu si z ní jen občas. Tentokrát to jsou Meditace o církvi od Henriho de Lubaca. Myslím si, že…


10. 6. 2017 16:53
Rubrika: ČLÁNKY

Reflexe Svátku Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze „A touto ,vůlí’ jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy“ (Žid 10, 10). Tento svátek zvláštně dubluje Zelený čtvrtek, v němž připomínáme Ježíše, který ustanovuje eucharistii…


3. 6. 2017 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Seslání Ducha svatého „Ze strachu před židy měli dveře zavřeny“ (Jan 20, 19; liturgický překlad) Abychom co nejrychleji skočili do kontextu dnešního evangelia, tak jen připomenu, že učedníci již přijali svědectví Marie Magdalény…


31. 5. 2017 17:10
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Svátek Navštívení Panny Marie – 31. 5. „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého…“ Někteří z nás se tato slova modlí nesčetněkrát za den. Modlitba Zdrávas, Maria patří k jedné z forem západokřesťanské meditace. Slova této…


26. 5. 2017 8:27
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 7. neděle velikonoční A „Ti všichni se svorně a vytrvale modlili…“ (Sk 1, 14) Víte, jaké si dnes kladu otázky? Jak vypadá naše modlitba? Jak nás baví modlit se? Jestli se modlíme i my svorně a vytrvale? A jestli nás Bůh někdy vyslyšel.


26. 5. 2017 7:40
Rubrika: ČLÁNKY

Slovo k regionálnímu kolu soutěže mladý zdravotník v Jablonci n. N. „Mohu si připravit nějaké slovo,“ ptal jsem se dnes ráno Kateřiny. „Ano, ale krátké,“ dostal jsem zadání.


19. 5. 2017 10:39
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 6. neděle velikonoční A „Požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky“ (Jan 14, 16). V jednom komentáři k dnešní bohoslužbě slova se mi líbila prezentace kontextu prvního čtení a evangelia. Ať už Ježíšova situace nebo…


18. 5. 2017 9:15
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na čtvrtek 5. neděle velikonoční „Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu, ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou…“ (Sk 15, 19-20) Nedávno se mi jeden voják…


« novější 1 2 3 4 5 6 26 51 75 100 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona