LURDY - MÍR NA ZEMI

Jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst ve francouzských Lurdech již po šedesáté hostilo vojáky, kteří se na toto místo pod zasněženými vrcholky Pyrenejí přišli modlit za mír, za své zemřelé kolegy, za usmíření a na mnoho dalších úmyslů jak…

O PLÁNECH A ROZHODNUTÍCH

Promluva na středu 7. týdne mezidobí II. cyklus „Raději byste měli říkat: ,Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono‘“ (Jak 4, 15). Když jsem byl nadšený, horlivý mladík, čerstvý bohoslovec, dostal jsem možnost strávit nějaký ten týden…

Konec cesty Pavla - začátek naší

Promluva na sobotu 7. neděle velikonoční „Pavel zůstal celé dva roky v najatém bytě a přijímal všechny, kdo za ním přišli, zvěstoval Boží království a učil všemu o Pánu Ježíši Kristu bez bázně a bez překážek“ (Sk 28, 30-31). Zítřkem končí…

Jezu Kriste, štědrý kněže

Promluva na Svátek sv. Jana Nepomuckého – 16. 5. „Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!“ (Řím 8, 34) Slavíme dnes svátek kněze a mučedníka (a církevního úředníka). Já jsem ze dnešních textů…

Co si žádat?

Slovo třídního učitele při předávání ročníkových vysvědčení Pane řediteli, pane veliteli, pane vrchní praporčíku, studenti, kolegové, 12. září 2016 jsme se tu sešli poprvé, prožili jsme šok, po kterém prořídly naše řady. Pustili jsme se do díla a…

ZDĚDILI JSME MÍR

Řeč při příležitosti Dne vítězství V obecné části důvodové zprávy k návrhu zákona o státních svátcích je napsáno, že „státní svátky mají připomínat občanům tradice, ušlechtilé cíle a dějinné zvraty, na nichž je budována česká státnost“. Podobný…

ZBRAŇ

Otvírák střelecké soutěže Všem vám přeji dobré ráno, veliteli pluku jsem se nabídnul, že bych zde promluvil a jsem rád, že mi dal svolení. V harmonogramu zahájení dnešní střelecké soutěže jsem si pak přečetl odrážku: „následuje vystoupení kaplana –…

SPOLEČENSTVÍ JMEN

Promluva na Svátek sv. Marka – 25. 4. „Spoluvyvolená církevní obec babylónská vás pozdravuje, rovněž Marek, můj duchovní syn“ (1 Pt 5, 13). Listy apoštolů, které máme zařazeny do kánonu Nového zákona, jsou plné jmen konkrétních křesťanů. Vedle…

VOJTĚCH BISKUP

Promluva v ostašovské kapli na svátek sv. Vojtěcha – 23. 4. „Bude jedno stádo a jeden pastýř“ (Jan 10, 16). Na oltářním obraze vidíme svatého Vojtěcha jako biskupa. Nabízí se tedy příležitost, připomenout si, kým biskup je, jaké je jeho poslání jak…

ZVRAT

Promluva na pátek 3. neděle velikonoční Ve dnešním úryvku z knihy Skutků sledujeme dramatizaci zlomu v životě Šavla – Pavla. Nejdříve se dozvídáme, že „soptil hrozbami a hořel touhou zabíjet učedníky Páně“ (Sk 9, 1; liturgický překlad). Pak se ale…

« novější 1 2 3 4 5 6 28 56 83 110 starší »