NAVENEK OHEŇ UVNITŘ MODLITBA

Pohřební promluva Přijal jsem náročnou výzvu. Promluvit zde tak, aby Marcela Němečková, alias teta Marcela, alias generální vikář biskupa Otčenáška, alias paní profesorka nebyla v centru naší pozornosti, aby ani má řeč nebyla okázalá nebo…

HURÁ!

Promluva 15. neděle mezidobí B „Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů“ (Ef 3, 3). Tento chvalozpěv nebo chvalořeč se církev pravidelně modlí v denní modlitbě církve.…

KRÁTKÉ ROZJÍMÁNÍ NAD EVANGELIEM DNE

Promluva na čtvrtek 14. neděle mezidobí II. cyklus „Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské“ (Mt 10, 7). Možná to tak nevypadá, ale naslouchali jsme velice hlubokým slovům evangelia. Přemýšlel jsem, jak do této Ježíšovy řeči vkročit, a…

DOMA A JINDE

Promluva na 14. neděli mezidobí B „Šel do svého domova“ (Mk 6, 1). Petr Piťha ve své poslední knize Triptych na oltář lásky definuje domov těmito slovy: „Čím víc se k němu vracíš, tím víc je stop.“ (s. 21) Domov je místem, kde jsme udělali nejvíce…

SROZUMITELNÍ

Promluva na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – 5. 7. „Jděte a učte všechny národy, praví Pán“ (Mt 28, 16; zpěv před evangeliem) Jiná doba, pokrčil rameny. Přežili jsme svou dobu. Svět, do kterého jsme se narodili, zanikl. Zemřít máme v jiném, ve…

KDYBY TU NIC NEBYLO...

Promluva na Slavnost sv. Petra a Pavla – 29. 6. „Všude na zemi pronikl jejich hlas.“ Už včera jsem se zúčastnil vigilie tohoto svátku a při naslouchání Božímu slovu jsem si vybavil dvě myšlenky, které jsem už kdysi formuloval v souvislosti s…

PROROCKÉ OVOCE

Promluva na středu 12. neděle mezidobí II. cyklus „Po jejich ovoci je poznáte“ (Mt 7, 16) Co je to ovoce proroků? Prorok byl v biblické mluvě ten, který nejen interpretuje Boží slovo, ale doslova se s ním ztotožňuje, vtěluje ho, je jeho ikonou. Boží…

MATURITA ŽIVOTA

Maturantům při předávání maturitního vysvědčení Velice si vážím, že mohu být účasten této chvíle, této slavnosti vzdělání. Nedávno jsem si četl knihu Františka Lukeše Celý život jsem se učil, a přesto jsem propadl. Tento název má v kontextu…

Před kým se třást

Promluva 10. neděle mezidobí B S odhodláním a chutí připravit si dnešní promluvu jsem otevřel mešní řád a zarazil jsem se hned u významové hloubky vstupní antifony, která má dát celém slavení určitý charakter – hudebníci by řekli, že udává tóninu,…

Nejen odhodlaný, ale i rozhodný

Slovo k začátku národního cvičení záchranné zdravotní služby Vítám vás na cvičení. Jeho obecným cílem bude zcela jistě řízené vystupování z komfortní zóny. Jsou totiž činnosti, které zvládáme s přehledem. Kdybychom cvičili je, brzy bychom pociťovali…

« novější 1 2 3 4 5 6 29 56 84 111 starší »