BOŽÍ OBYDLÍ

Promluva na pondělí po 5. neděli mezidobí II. cyklus „Vybudoval jsem ti sídlo, kde budeš přebývat, vznešené obydlí, po všechny věky“ (1 Král 8, 13b). Přející člověk jistě dnes jásá nad optimistickým čtením. Jistě si vzpomínáte, jak Izraelité vychází…

HŘÍŠNÉ SČÍTÁNÍ

Promluva na středu 4. neděle mezidobí II. cyklus Při liturgii mše svaté některé biblické texty čteme na pokračování. Kdybychom chodili každý den do kostela, tak bychom mohli naslouchat těm nejdůležitějším textům Písma svatého, mohli bychom se vnořit…

Poznámky na okraji hovoru

Je mi ctí, že mohu být přítomen této události, byť smutné, při níž uděláme tečku za životem vašeho manžela, tatínka a kamaráda. Děkuji také za důvěru, kterou ve mně vkládáte, že moje slova doprovodí tento obřad, ačkoli jsem ho osobně nepoznal.…

Pokrevní pouto

Řeč při předávání Jánského plakety dobrovolným dárcům krve Předevčírem jsem byl po delší přestávce darovat krev. Na transfúzní stanici panoval čilý ruch, celý proces běžel jak na drátku. Ani jsem nestihl nějak hloubat. Navíc jsem si ve volných…

MILÁ SLOVA O MILOSTI

Promluva 4. neděle mezidobí C „Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst“ (Lk 4, 22; liturgický překlad). Možná se vám to bude zdát jako drobnost nestojící za řeč, ale toužím začít svou promluvu povzdechnutím nad vágním překladem…

ZNÍ OTEVŘENĚ

Promluva 3. neděle mezidobí C „Radost z Hospodina bude vaše síla“ (Neh 8, 10) Pojďme se seznámit s kontextem prvního čtení, protože je velice zajímavý. Jméno Ezdráš se překládá jednoduše „Pomoc“, Nehemiáš „Hospodin potěšuje“. Jména vždy v Bibli…

Jednomu muži

Je mi ctí, že mohu být přítomen této události, byť smutné, při níž uděláme tečku za životem vašeho manžela, tatínka a kamaráda. Děkuji také za důvěru, kterou ve mně vkládáte, že moje slova doprovodí tento obřad, ačkoli jsem ho osobně nepoznal.…

Tradiční hodnoty

Článek pro Jablonecký deník Při každodenním pozorování světa se snažím vstupovat do dění a to až k jeho kořenům. Neustále si připomínám, jak je důležité nenechat se vláčet emotivními interpretacemi, nepropadat zmatenosti a snaze o manipulaci za…

PRINCIP ZNAMENÍ

Promluva 2. neděle mezidobí C „Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu“ (Jan 2, 11). „,Počátek znamení‘ – evangelista Jan má každé své slovo promyšlené, každé slovo je symbolem, který odkazuje na něco dalšího,“…

Hledám tě za úsvitu

Promluva na středu 1. neděle mezidobí II. cyklus „Odešel na pusté místo a tam se modlil“ (Mk 1, 35). Ve dnešním příběhu z evangelia si můžeme připomenout určitě dvě důležité skutečnosti ze života Ježíše a těch, kteří touží napodobovat jeho styl.

« novější 1 26 27 28 29 30 31 32 56 84 111 starší »