Radostně a beze strachu

Promluva na Červené pondělí „Tu (ženy) rychle opustily hrob a se strachem i s velkou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům“ (Mt 28, 8). Dříve než se budeme zabývat úvodním veršem, chtěl bych se obrátit k prvnímu čtení ze Skutků apoštolských.…

Koleda 2016

A ty panno a ty paní, vyslyš moje vroucí přání: Ať jsi krásná, ať jsi čistá, ať máš v lásce Pána Krista.

Únor vtipkuje s březnem

Článek pro Jablonecký deník „Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby měl zmrznout.“ Skřivana jsem měl čest před týdnem slyšet, když jsem byl s vojáky na cvičení. Bylo vám to takové pohlazení po srdci. Teď chudák mrzne. Boj zimy s jarem jistě…

OČIŠŤUJÍCÍ A VÝKUPNÁ OBĚŤ

Promluva na Květnou neděli C „Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben“ (Iz 5, 7). Ježíšovo passio asi nepotřebuje nějaký další rozmělňující komentář.…

ZASE SE POSADIL A UČIL

Promluva 5. neděle postní C „Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je.“ (Jan 8, 2) Klenot zasazený do náhrdelníku Janova evangelia je příběh o cizoložné ženě jako i o manifestaci Ježíšova – Božího…

Omluva za nepsaní

omlouvám se všem, kdo pravidelně čtou moje blogy, za svou nečinnost. Jsem čtrnáct dní na vojenském cvičení a na psaní je to tu bídné. Navíc nikdo po mně nechce, abych mluvil, ale abych znal své místo v tvaru, poslouchal rozkazy a mířil co…

ODPOVĚDĚL - NEODPOVĚDĚL

Promluva 3. neděle postní C „Bůh řekl Mojžíšovi: ,JSEM, KTERÝ JSEM.ʻ“ (Ex 3, 14) Pro představování existují v naší kultuře pravidla: muž ženě, podřízený nadřízenému, mladý staršímu se představuje první. Představují se lidé v kolektivu, do kterého…

Koho že potkám

Řeč na koordinační poradě zaměstnanců jedné věznice Dnes poprvé jsem dostal příležitost navštívit toto prostředí, být účastný vaší porady, sledovat vás při rozdílení úkolů, které od vás společnost očekává. Zároveň je to má první příležitost ve vaší…

ÚKLADY

Promluva na středu po 2. neděle postní „Pojďme a něco si na Jeremiáše vymyslíme“ (Jer 18, 18). Když slyším tato zákeřná, jedovatá slova, běhá mi doslova mráz po zádech. Jsem totiž strašně naivní a optimistický. Domníval jsem se, že všichni lidé jsou…

PASTÝŘ VE ZNAMENÍ KŘÍŽE

Promluva na Svátek Stolce svatého Petra – 22. 2. Mše s uvedením do katechumenátu „Hospodin je můj pastýř“ (Žl 23). Před lety jsem parafrázoval jeden biblický komentář na toto zvolání: „Hospodin je můj pastýř.“ V hebrejštině se jedná o dvě slova.…

« novější 1 26 27 28 29 30 31 32 57 85 113 starší »