VE JMÉNU KOHO?

Promluva na středu 7. neděle mezidobí II. cyklus „Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně“ (Mk 9, 39). V dnešním kratičkém evangeliu se setkáváme s velikou Ježíšovou tolerancí vůči naprosto všem lidem. Někdo…

OD ZÁKONA

Promluva na Slavnost Seslání Ducha svatého C „Přijměte Ducha svatého“ (Jan 20, 22). V letošním roce jsem měl to štěstí, že jsem se mohl připravovat na duchovní obnovu jedné farnosti, která se koná každoročně před vigilií Slavnosti Seslání Ducha…

MISSIO

Kritická analýza webových stránek a reflexe křesťanské evangelizace a inkulturace pro předmět multikulturní výchova na TUL. Úvod Dostal jsem za úkol sledovat šest týdnů nějaké internetové stránky, které se dotýkají soužití kultur, tolerance, výchovy…

ODVRÁCENÁ TVÁŘ INTERKULTURALISMU

Seminární práce pro předmět Multikulturní výchova na TUL ÚVOD V průběhu svého studia na Pedagogické fakultě Technické univerzity Liberec se snažím vytvářet seminární práce, programy nebo prezentace tak, abych je mohl použít i ve své práci, službě a…

LÁSKUPROVÁDĚCÍ VLASTNOSTI

Promluva na středu 7. neděle velikonoční „Z Milétu poslal Pavel vzkaz do Efezu a zavolal si starší církve“ (Sk 20, 17) Tento verš jsme neslyšeli. Přesto tvoří úvodní rámec řeči, jejíž úsek byl vybrán, co by první čtení. Pavel po třech letech odchází…

MODLITBA JEDNOTY

Promluva 7. neděle velikonoční C Listoval jsem stránky encykliky Jana Pavla II. O Ekumenickém úsilí Ut unum sint. Z tohoto zběžného pohledu na církevní dokument, respektive na určité specifické svědectví papeže, jsem formulovat dvě hesla: modlitba a…

STŘED TERČE

Otvírák střelecké soutěže Byl jsem požádán, abych vám požehnal. Udělám to rád. Jeho synonymem je dobrořečení, „dobré říkati“. V náboženském světě je požehnání příslibem Boží přízně.

Kým je

Promluva na úterý 6. neděle velikonoční Mám spolu s vámi možnost jakoby vstoupit do mariánského měsíce. Již několik let vnímám ono sepjetí Marie s přírodou, která nás obklopuje: v květnu panna, v říjnu matka, tak i Maria je zároveň Pannou a Matkou.…

CO ZBYDE PO NÁS

Promluva 6. neděle velikonoční C „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám“ (Jan 14, 27). Co je to za příslib v rámci Ježíšovy velekněžské řeči? Ježíš udílí pokoj, svůj pokoj, Boží pokoj, ne ten, jako dává svět. On…

POŽEHNANÝ MÁJ

Článek pro Jablonecký deník Moje duše je poetická. Nebo jinak řečeno, na svět, na život pohlížím očima básníka. Nemusím u toho nutně veršovat, ale spíš jako bych cítil, že jsem ústy přírody, událostí, situací nebo jinak nepostižitelných hnutí. Cítím…

« novější 1 24 25 26 27 28 29 30 58 86 114 starší »