Zdravice na předvánočním "firemním" večírku

"Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě,“ vyznává svatý Augustin Bohu. Napadl mne příměr k atmosféře, která doprovází konec adventu a ono vklouznutí do vánoční doby.

Paměť a proroctví

Řeč na adventním setkání libereckých oldskautů Děkuji za pozvání mezi zralé muže a ženy, které sjednocuje skautský ideál vyjádřený slibem: být úctyhodný, poznávat Boha, milovat svůj domov a ty, kteří ho tvoří, a být připraven pomáhat tam, kde je…

VSTŘÍC RADOSTI

Promluva na 3. neděli adventní C „Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol, Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská!“ (Sof 3, 14) V biblických knihách často slyšíme oslovení typu: „Zajásej, Sijóne, Jeruzaléme, jeruzalémská dcero…“ Je…

Adventní vzájemnost

Článek pro Jablonecký deník Jedni známí mne pozvali na oběd a dali mi úkol, abych si připravil nějaké povídání o adventu. Uvědomil jsem si, že toto období radostného čekání, naslouchání, ztišení je válcováno tzv. předvánočním časem nebo jakousi hrou…

Mikulášova čepice

Promluva 2. neděle adventní C „Odlož, Jeruzaléme, roucho smutku a trápení a navěky se oblékni důstojností slávy od Boha… vlož si na hlavu čelenku slávy Věčného.“ (Bar 5, 1) Ke dnešní nedělní liturgii, která je tak blízko připomínce svatého Mikuláše,…

Čas pro druhé

Projev na předvánočním nástupu pluku Carissimi miles atque combattantes (to je latinsky „Drazí vojáci a také spolubojovníci“ a říkám to, abych byl trochu zajímavější), blíží se dni, které v sobě mají velice silný citový náboj. Není to jen období…

Rosa rosička

Jeden adventní postřeh Každé ráno zpívám tradiční „Rorate caeli de super et nubes pluant iustum…“ Od minulého týdne mne drží scéna z Eliášova příběhu: „Hle, z moře vystupuje mráček malý jako lidská dlaň" (1 Kál 18, 44). Boží slovo je jako déšť,…

Protokletos

Promluva na Svátek svatého Ondřeje – 30. 11. „Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona…“ (Jan 1, 40-41) V evangeliích se nachází řekněme tři verze…

U ROZSVĚCENÍ VONOČNÍHO STROMU

Promluva při příležitosti rozsvěcení vánočního stromu v Bedřichově I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou…

CÍRKEVNÍ SILVESTR

Článek pro Jablonecký deník Orloj na Staroměstském náměstí v Praze je opravdový div. Není pouhými hodinami, ale ukazuje plynutí času ve své plnosti: minuty, dny, údobí, pohyb planet i slunce. Mluví o plynutí času. A jako slavíme přelom kalendářního…

« novější 1 24 25 26 27 28 29 30 54 81 107 starší »