DOBRÁ PORADA NAD ZLATO

Promluva 3. neděle velikonoční C „Řekl jim: ,Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete.‘“ (Jan 21, 6) Každý den se účastním dvou porad: porady velitele s osobním štábem pluku a porady s hlavními funkcionáři, zodpovědnými za rozmanité oblasti…

DŮVOD ZÁVISTI

Promluva na středu 2. neděle velikonoční „Ale velekněz a jeho stoupenci, totiž saducejská strana, byli naplněni závistí; chopili se apoštolů a vsadili je do městského vězení.“ (Sk 5, 17-18) Najednou se dozvídáme o nějaké závisti. A protože nám jde i…

Veliká radost velikonoční

Článek pro Jablonecký deník Pro někoho Velikonoce skončili probuzením do úterního rána a nástupem do pracovního procesu či návratem do školních tříd, učeben a poslucháren. Dokážu si představit, že si někdo pondělní koledování prodloužil ještě aspoň…

PUTOVAT S TUŠENÍM BOHA

Promluva na středu oktávu velikonočního „Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus“ (Lk 24, 13). V souvislosti se dnešním evangeliem, které jsme mimo jiného mohli slyšet i při odpolední mši na slavnost Vzkříšení Krista, jsem nalezl jedno…

Ó, lásko na kříž přibitá

Promluva na Velký pátek Rád si čtu v Katechismu katolické církve. Je pro mne studnicí moudrosti a pramenem víry. Dnes ráno jsem si pročítal kapitolu o Ježíšově utrpení. Mimo jiného zajímavého jsem se dočetl i následující: „Skutečným kamenem úrazu se…

Svátky nových vztahů

Článek pro Jablonecký deník Nedávno jsem četl vysokoškolská skripta z oboru religionistiky, to znamená o různých náboženstvích. Uvědomoval jsem si jejich rozmanitost a zároveň určité průsečíky. Některá náboženská témata vyrůstají z obecného…

Radostně a beze strachu

Promluva na Červené pondělí „Tu (ženy) rychle opustily hrob a se strachem i s velkou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům“ (Mt 28, 8). Dříve než se budeme zabývat úvodním veršem, chtěl bych se obrátit k prvnímu čtení ze Skutků apoštolských.…

Koleda 2016

A ty panno a ty paní, vyslyš moje vroucí přání: Ať jsi krásná, ať jsi čistá, ať máš v lásce Pána Krista.

Únor vtipkuje s březnem

Článek pro Jablonecký deník „Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby měl zmrznout.“ Skřivana jsem měl čest před týdnem slyšet, když jsem byl s vojáky na cvičení. Bylo vám to takové pohlazení po srdci. Teď chudák mrzne. Boj zimy s jarem jistě…

OČIŠŤUJÍCÍ A VÝKUPNÁ OBĚŤ

Promluva na Květnou neděli C „Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben“ (Iz 5, 7). Ježíšovo passio asi nepotřebuje nějaký další rozmělňující komentář.…

« novější 1 24 25 26 27 28 29 30 56 84 111 starší »