VÝZVA SVATÉHO HUBERTA

Promluva při svatohubertské mši v Libčanech Jinak církev připomíná sv. Huberta 30. 5. nebo 3. 11. „A hned je povolal“ (Mk 1, 20). V prvním čtení z knihy proroka Izaiáše jako i v evangelijním úryvku jsme slyšeli o tom, že Bůh povolává některé lidi,…

KDYŽ ZEMŘE LÉKAŘ

Pohřební promluva Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly…

POKOJ ZNAMENÁ VĚROHODNOST VÍRY

Promluva 24. neděle mezidobí B „Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben“ (Iz 5, 7) Tento verš je biblickou ozvěnou vstupní antifony dnešní liturgie:…

JILJÍ A ZAČÁTEK ZÁŘÍ

Článek pro Jablonecký deník Až donedávna pro mne byl rozhodující průběh školního roku a ne kalendářní nebo účetní či církevní. Začátek září byl spojen s pohledem upřeným k budoucnosti, co nového, zajímavého, zvláštního přinese. I počasí jsem…

ZTRÁTY A NÁLEZY

Článek pro Jablonecký deník „Dolož, prosím, svou nepřítomnost,“ žádala mne v práci kolegyně, která má na starosti docházku. Byl jsem totiž u lékaře. Zprávu jsem měl v rukou. Naposledy jsem ji viděl mezi jinými papíry ve své pracovně. Ale teď ji…

NA CESTÁCH K NEJRYZEJŠÍM IDEÁM

Kolega v práci píše diplomovou práci na téma fyzické výkonnosti příslušníků armády. Jeho oponent mu položil otázku: „Jak propojit výsledky longitudinálního monitorování tělesné výkonnosti příslušníků AČR s filosofickou antropologií?“ Takto položená…

NEPŘEHLÍŽET

Promluva 23. neděle mezidobí B "Nesmíte se chovat stranicky k lidem" (Jak 2, 1). Toto Boží slovo z listu apoštola Jakuba mne znovu a znovu provokuje tím, jak je ignorováno. Při vědomí svých nedostatků a hříchů vnímám, že propadáme servilnosti vůči…

Začátek září

Až donedávna pro mne byl rozhodující průběh školního roku a ne kalendářní nebo účetní či církevní. Začátek září byl spojen s pohledem upřeným k budoucnosti, co nového, zajímavého, zvláštního přinese. I počasí jsem sledoval tak nějak pozorněji. Přál…

IMIGRANTÉ

Asi dvě hodiny sedím v jídelním stanu, kde je wifi a pracuji. Za zády mi běží televize a v ní kontinuální mediální masáž týkající se uprchlíků - imigrantů - běženců. Už toho přívalu slo mám dost. Přemýšlím:

K OTEVŘENÍ NOVÉ KŘÍŽOVÉ CESTY

Grabštejn, 21. srpna 2015 První myšlenka, která se mi drala ze srdce a mysli na rty, byla o důvěře či nedůvěře. Je to téma, která mám v podvědomí spojené se dnešním dnem 21. srpnem, připomínkou vpádu vojsk Varšavské smlouvy do naší země, aby byl…

« novější 1 23 24 25 26 27 28 29 52 77 102 starší »