MLÁDÍ

Recenze filmu Běží poslední minuty filmu Mládí od Paola Sorrentina, je sice půlnoc, ale já mám potřebu psát a rozdělit se o své emoce. Vynikající! Nebudu se zdržovat nějakou omáčkou. Každý z nás má zkušenost se svým stárnutím. V běhu let z našeho…

VLAJKA V OKNĚ

Článek pro Jablonecký deník V ulici, kde bydlím, někdo vyvěsil do okna vlajku Tibetu. Vůbec nic proti tomu nemám, chápu, že každý národ má právo na své sebeurčení. Vlajka v okně mi však připomenula něco jiného a to blížící se květnové oslavy konce…

Dokud milujeme

Promluva 5. neděle velikonoční C "Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře; říkali jim: ,Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království‘“ (Sk 14, 22). Není pro příliš optimistický výhled do budoucnosti,…

Vojtěch trochu jinak

Promluva na svátek svatého Vojtěcha – 23. 4. „Jeho zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou.“ (Kol 1,…

SLOVO PÁNĚ SE ŠÍŘIT NEPŘESTALO

Promluva na středu 4. neděle velikonoční „Ale slovo Páně se šířit nepřestalo“ (Sk 12, 24). Slyšeli jsme „ale“. Ale co? Opět se musíme seznámit s kontextem dnešního čtení. Apoštol Petr byl vysvobozen ze žaláře a vrátil se k ostatním věřícím. Ráno…

TŘETÍ KOŘEN TRADIČNÍCH EVROPSKÝCH HODNOT – BIBLICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

Článek pro Jablonecký deník Třetím zdrojem tradičních hodnot naší současné kultury jsou biblická náboženství. Mám na mysli konkrétně křesťanství a judaismus. Někdo by mohl namítnout, že svůj vliv také má islám, ano, ale v jiných oblastech Evropy, u…

DRUHÝ KOŘEN TRADIČNÍCH EVROPSKÝCH HODNOT – ŘÍMSKÉ PRÁVO

Článek pro Jablonecký deník Ve svých glosách se na pokračování zabývám třemi tradičními hodnotami naší kultury: římským právním systémem, řeckou filosofií, a biblický náboženstvím. Minule jsme ukázali na řeckou filosofii, dnes na římské právo.

PRVNÍ KOŘEN TRADIČNÍCH EVROPSKÝCH HODNOT – ŘECKÁ FILOSOFIE

Článek pro Jablonecký deník Před týdnem jsem nabídnul k úvaze tři tradiční hodnoty naší kultury: římský právní systém, řeckou filosofii, a biblická náboženství. Rád bych pokračoval rozvinutím první z nich.

PRO RADOST

Promluva 4. neděle velikonoční – neděle Dobrého Pastýře „Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky“ (Jan 10, 29). Kdo z nás zakusil ve svém životě pronásledování? A co odmítnutí z důvodu toho, že jste…

MÍRA POZNÁNÍ

Článek pro Jablonecký deník Již mnohokrát se mi stalo, že jsem byl tázán například: „Znáte kardinála Duku? Já ano, setkal jsem se s ním před pěti lety na pouti. Takový fajn člověk.“ Kdybychom se o tom bavili dál, přišli bychom na to, že ten člověk…

« novější 1 23 24 25 26 27 28 29 56 84 111 starší »