U ROZSVĚCENÍ VONOČNÍHO STROMU

Promluva při příležitosti rozsvěcení vánočního stromu v Bedřichově I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou…

CÍRKEVNÍ SILVESTR

Článek pro Jablonecký deník Orloj na Staroměstském náměstí v Praze je opravdový div. Není pouhými hodinami, ale ukazuje plynutí času ve své plnosti: minuty, dny, údobí, pohyb planet i slunce. Mluví o plynutí času. A jako slavíme přelom kalendářního…

ZMÍRAT STRACHEM

Promluva 1. neděle adventní C „Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět“ (Lk 21, 26). Než jsem začal připravovat kázání, které je jakýmsi pomyslným skokem do adventní doby, sledoval jsem videa z války v Sýrii. Bylo mi…

Mikulášská jízda

Článek pro Jablonecký deník Stál jsem na autobusové zastávce. Tu mou pozornost upoutal plakátek: „Mikulášská jízda, která pojede v sobotu 28. listopadu…“ Cože?! Zůstal jsem v ohromení.

JAK DISKUTOVAT S FUNDAMENTALISTOU?

Zrovna dneska jsem měl příležitost vzpomenout si na otázku, která mi byla před nedávnem položena: „Jak bys diskutoval s fundamentalistou?“ Propojil jsem si tuto otázku se cvičením, které nám uložila vyučující v rámci oboru dramatická výchova. Bylo…

PROCES UVĚŘENÍ A VĚŘENÍ

Promluva na pátek 32. neděle mezidobí I. cyklus „Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo jeho rukou zvěstuje obloha“ (Žl 19, 2; liturgický překlad) Velice intenzivně prožívám nesamozřejmost víry. Jak dlouhá může být ona vnitřní pouť člověka: Slyší hlas…

NA POZADÍ UDÁLOSTÍ, KTERÉ NÁS OBKLOPUJÍ

Promluva 33. neděle mezidobí B „Od fíkovníku si vezměte poučení“ (Mk 13, 28). Skutečně, potřebujeme se mnoho učit, chtít se učit, jak malé dítě sát informace, příklady, souvislosti. Vše, co nás obklopuje, nás učí. Čemu? Vztahu k Bohu i k lidem,…

CO BYCH ŘÍKAL, KDYBYCH ŘÍKAL

Co bych říkal, kdybych měl něco říkat k 17. listopadu, ke Dni boje za svobodu a demokracii a Mezinárodnímu dni studentstva? O sametové revoluci již hovořit nechci. Přijde mi, že vše podstatné o jejím přínosu do národních dějin či o morálním závazku…

OČIČKO V TROJÚHELNÍKU

Promluva 32. neděle mezidobí B „Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se…“ (Mk 12, 41) Schválně jsem si vzal do kostela dalekohled, abych se na vás chvilku díval. Co dalekohled způsobí? Že vidím detaily vašich tváří. Najednou jste mi bližší.…

PÁR KROKŮ

Slovo při pietním aktu na vojenském hřbitově v Liberci Ruprechticích Přemýšlel jsem, co tu vlastně děláme. Shromáždili jsme se 11. listopadu roku 2015 gregoriánského kalendáře zde na vojenské části hřbitova v Liberci Ruprechticích, ačkoliv není…

« novější 1 22 23 24 25 26 27 28 53 78 104 starší »