DŮVOD ZÁVISTI

Promluva na středu 2. neděle velikonoční „Ale velekněz a jeho stoupenci, totiž saducejská strana, byli naplněni závistí; chopili se apoštolů a vsadili je do městského vězení.“ (Sk 5, 17-18) Najednou se dozvídáme o nějaké závisti. A protože nám jde i…

Veliká radost velikonoční

Článek pro Jablonecký deník Pro někoho Velikonoce skončili probuzením do úterního rána a nástupem do pracovního procesu či návratem do školních tříd, učeben a poslucháren. Dokážu si představit, že si někdo pondělní koledování prodloužil ještě aspoň…

PUTOVAT S TUŠENÍM BOHA

Promluva na středu oktávu velikonočního „Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus“ (Lk 24, 13). V souvislosti se dnešním evangeliem, které jsme mimo jiného mohli slyšet i při odpolední mši na slavnost Vzkříšení Krista, jsem nalezl jedno…

Ó, lásko na kříž přibitá

Promluva na Velký pátek Rád si čtu v Katechismu katolické církve. Je pro mne studnicí moudrosti a pramenem víry. Dnes ráno jsem si pročítal kapitolu o Ježíšově utrpení. Mimo jiného zajímavého jsem se dočetl i následující: „Skutečným kamenem úrazu se…

Svátky nových vztahů

Článek pro Jablonecký deník Nedávno jsem četl vysokoškolská skripta z oboru religionistiky, to znamená o různých náboženstvích. Uvědomoval jsem si jejich rozmanitost a zároveň určité průsečíky. Některá náboženská témata vyrůstají z obecného…

Radostně a beze strachu

Promluva na Červené pondělí „Tu (ženy) rychle opustily hrob a se strachem i s velkou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům“ (Mt 28, 8). Dříve než se budeme zabývat úvodním veršem, chtěl bych se obrátit k prvnímu čtení ze Skutků apoštolských.…

Koleda 2016

A ty panno a ty paní, vyslyš moje vroucí přání: Ať jsi krásná, ať jsi čistá, ať máš v lásce Pána Krista.

Únor vtipkuje s březnem

Článek pro Jablonecký deník „Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby měl zmrznout.“ Skřivana jsem měl čest před týdnem slyšet, když jsem byl s vojáky na cvičení. Bylo vám to takové pohlazení po srdci. Teď chudák mrzne. Boj zimy s jarem jistě…

OČIŠŤUJÍCÍ A VÝKUPNÁ OBĚŤ

Promluva na Květnou neděli C „Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben“ (Iz 5, 7). Ježíšovo passio asi nepotřebuje nějaký další rozmělňující komentář.…

ZASE SE POSADIL A UČIL

Promluva 5. neděle postní C „Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je.“ (Jan 8, 2) Klenot zasazený do náhrdelníku Janova evangelia je příběh o cizoložné ženě jako i o manifestaci Ježíšova – Božího…

« novější 1 22 23 24 25 26 27 28 55 82 109 starší »