28. 4. 2015 18:51
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 4. neděle velikonoční „Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu.“ (Sk 11, 20…


22. 4. 2015 18:50
Rubrika: ČLÁNKY

Dostal jsem potřebu zamyslet se nad tématem „láska k vlasti“. Kdybych se měl skrz tento obrat dívat kolem sebe, zachvátil by mne smutek a trudomyslnost. Chovám v sobě neblahé tušení, že se láska k vlasti dnes moc nenosí nebo je vyvanulým, archaickým…


22. 4. 2015 18:43
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 3. neděle velikonoční „Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve… Saul se však snažil církev zničit.“ (Sk 8, 1a.3a) Pronásledování a úsilí zničit církev provází křesťany od začátku po celé dějiny až do přítomnosti. Je…


12. 4. 2015 7:01
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na 2. neděli velikonoční B „Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho“ (Žl 118, 24). Doufám, že každý z nás aspoň jednou za čas dostane chuť zazpívat tento biblický verš, tuto „novou píseň“ (Zj 14, 3). Je to ve…


6. 4. 2015 16:31
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Bílou sobotu Cestou do Srbské Kamenice mne napadlo, že bych mohl letos kázat inspirován studiem a rozjímáním šestého čtení velikonoční vigilie, které je vzato k knihy Baruch. Už samotný název nám může znít poněkud exoticky. Až tak často…


6. 4. 2015 16:13
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Vzkříšení Z prostřeného stolu Božího slova si dovolím vybrat jednu chutnou porci. Je ze druhého čtení z listo Kolosanům: „Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží“ (Kol…


6. 4. 2015 7:40
Rubrika: ČLÁNKY

Přijel jsem k vám na koledu, Zpívat ji však nedovedu. Poprosím teď zajíce, Ten jich umí nejvvíce. Poprosím i slepice, Zpívat bude vesnice. Poprosím já celý svět, O lásce tak budem pět. ... Šest


3. 4. 2015 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Velký pátek Jsme v kostele. Kolem nás jsou drahocenná umělecká díla. Svítí tu světlo, jsme teple oblečeni. I já mám na sobě velice krásný liturgický oděv. Za chvíli do rukou budu brát pozlacené ciborium, z něhož vám umytýma rukama budu…


2. 4. 2015 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Zelený čtvrtek – Památka na Večeři Páně „A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti“ (Jan 13, 1b; liturgický překlad). Z Katechismu katolické církve se dozvídáme: „Eucharistie, kterou v tomto…


27. 3. 2015 8:35
Rubrika: ČLÁNKY

Jsou to opravdu jen poznámky, nic uceleného, nic souvislého: Na jednu kapku medu se chytí více much než na sud octa (sv. František Saleský). Jestliže si myslíte, že nemáte být za co vděční, zamyslete se, zda je s vámi vše v pořádku (anonym).…


« novější 1 22 23 24 25 26 27 28 49 73 97 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona