12. 5. 2015 8:05
Rubrika: ČLÁNKY

"Odvrácená tvář Měsíce vychází bledým stínem na prvních stránkách žurnálů." (František Hrubín) - - -


11. 5. 2015 11:45
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pondělí 6. neděle velikonoční „Pán jí (Lýdii) otevřel srdce, takže pozorně naslouchala Pavlovým řečem. Když přijala křest ona i její rodina, prosila: ,Jestliže mě považujete za věřící v Pána, pojďte bydlet do mého domu.‘“ (Sk 16, 15)…


9. 5. 2015 7:59
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 6. neděle velikonoční B „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“ (Jan 15, 12-13) Čím déle uvažuji o Ježíšově lásce a jeho přikázání, tím…


8. 5. 2015 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva k pietnímu aktu při příležitosti 70. výročí konce II. sv. války (Juda Makabejský) uspořádal ve vojsku sbírku a poslal do Jeruzaléma dva tisíce drachem, aby byly přineseny oběti za padlé. Bylo to krásné a šlechetné jednání, vždyť Juda přitom…


2. 5. 2015 7:20
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 5. neděle velikonoční B „Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně.“ (Jan 15, 4) Nedávno jsem vedl velice živou až vášnivou debatu, která bohužel…


30. 4. 2015 16:15
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 4. neděle velikonoční B „Já jsem pastýř dobrý“ (Jan 10, 11). Už jsem nějaký ten pátek ze školy, ale vzpomenul jsem si na řeckou verzi tohoto verše: „Ego eimi ho poimen kalos.“ Zní to poněkud exoticky, ale věřím, že nás to povzbudí objevovat…


29. 4. 2015 19:08
Rubrika: ČLÁNKY

Děkuji, že jsem byl osloven, abych zde promluvil a jako vojenský kaplan vám požehnal. Díky panu Chromkovi se mi do rukou dostala užitečná brožurka o žehnání a svěcení různých vojenských nástrojů: zbraní, mečů, praporů, hradeb, kulí… Občas se stane,…


29. 4. 2015 17:13
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku svaté Kateřiny Sienské – 29. 4. „Velebím, tě Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým“ (Mt 11, 25). Kdo navštívil Sienu, potvrdí, že patří mezi nejkrásnější středověká města…


28. 4. 2015 22:51
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 3. neděle velikonoční B „V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů“ (Lk 24.47). Všechna čtení dnešní bohoslužby slova spojuje téma „hřích – pokání – odpuštění“. Přesto bych naši pozornost chtěl nasměrovat ještě na jeden…


28. 4. 2015 18:51
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 4. neděle velikonoční „Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu.“ (Sk 11, 20…


« novější 1 22 23 24 25 26 27 28 50 74 98 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona