PSOVOD TOMÁŠ

Řeč při pohřbu jednoho psovoda Hospodin odpověděl Jóbovi ze smrště slovy: „Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom. Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad…

Bohoslužba a koncert k Památce zemřelých

ÚVOD Dobrý večer, dámy a pánové, jsem velice rád, že jste přišli do ostašovského kostelíka, abychom si připomenuli ty, kteří jsou u Pána Boha. V posledních letech se ocitáme na jedné křižovatce. Buď u nás zdomácní anglosaský Halloween, nebo se…

VEDENÍ

Promluva na středu 28. neděle mezidobí II. cyklus „Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem“ (Gal 5, 18). Již několikátý den nosím v hlavě myšlenku, o kterou se chci rozdělit. Přál bych si, abychom přemýšleli o zdroji naší morálky v…

Až vám bude...

Řeč před zahájením závodu Hledání ztraceného záchranáře 2018 Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až dokonce splnilo Písmo, řekl: „Žízním.“ Stála tam nádoba plná octa; namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům. Když…

Konečně nebo už?

Projev při příležitosti 594. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova

Jak umírá vojevůdce

Projev při příležitosti 594. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova

NENÍ DOBRÉ, ABY ČLOVĚK BYL SÁM

Promluva 27. neděle mezidobí B „I řekl Hospodin Bůh: ,Není dobré, aby člověk byl sám.“ (Gn 2, 18a) Ve výběru biblických čtení dnešního dne se setkáváme s muži, ženami, dětmi a s jejich vzájemnými vztahy. A samozřejmě se dozvídáme i něco o Bohu.

Stávají se podobnými

Promluva 31. neděle mezidobí B „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že je jediný Bůh a že není jiného kromě něho; a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé své síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než přinášet Bohu oběti a…

OHNĚM NESTRÁVENÝ

Obřad žehnání nové hasičské zbrojnice Krásná studánka „Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midjánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží hoře, k Chorébu. Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře.…

UMĚNÍ STŘEDU

Promluva na středu 25. neděle mezidobí II. cyklus „Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, tak abych přesycen neselhal a neřekl: ,Kdo je Hospodin?‘ ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha.“ (Př 30, 8b-9). Občas jsem zakončil přímluvy…

« novější 1 2 3 4 5 29 57 85 113 starší »