18. 8. 2017 13:58
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 20. neděle mezidobí A „Přivedu je na svou svatou horu“ (Iz 56, 7). Možná se budu opakovat, ale jsem šťastný, že jsem se setkal s Bohem, že jsem byl pokřtěn, že jsem se stal součástí společenství církve. Svých rozhodnutí jsem nikdy nelitoval…


17. 8. 2017 22:32
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 19. neděle mezidobí I. cyklus „…stal se Juda Boží svatyní“ (Žl 114, 2). Příběh východu Izraele z Egypta je naprosto klíčovou událostí Starého zákona a příběh toho Nového se v něm dále zrcadlí a nachází interpretační klíč. Co nás…


12. 8. 2017 6:58
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 19. neděle mezidobí A „Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl“ (1 Král 19, 11). Rád pozoruji oblaka, mraky. Mají i různé názvy (což není v tuto chvíli vůbec důležité). Někdy…


5. 8. 2017 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Svátek Proměnění Páně A „Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného“ (Mt 17, 8). Věřím, že kráčíte cestami víry podobně jako já. Když tak rozmýšlím o tajemstvích Páně, čtu si například nějakou knihu o víře nebo se…


4. 8. 2017 8:59
Rubrika: ČLÁNKY

"My však často přijdeme do kostela a nevíme, co máme dělat nebo oč máme prosit. A přece ví každý velmi dobře, když k někomu jde, proč tam jde." (sv. Jan Maria Vianey, druhé čtení denní modlitby církve) Podětná myšlenka. Je pravdou, že se žije lépe…


2. 8. 2017 14:57
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 17. neděle mezidobí I. cyklus „Poklad ukrytý v poli“ (Mt 13 44) Přiznám se, že nebudu zdůrazňovat ani rozvíjet téma skrytosti Božího království mezi námi a potřebu radikální investice, k dosažení jeho prahů. Na mysli mi totiž…


2. 8. 2017 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Křestní promluva „Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: ,Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe, stejně, jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný. A…


15. 7. 2017 8:44
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 15. neděle mezidobí A "Kdo má uši k slyšení, slyš" (Mt 13, 9). V růženci světla rozjímame také o tajemství hlásání Božího království. Jako v každém tajemství, tak i v tomto stojíme u pootevřených dvířek do nebe, nahlížíme skutečnost, která…


12. 7. 2017 9:43
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 14. neděle mezidobí I. cyklus „Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou chorobu. Jména těch dvanácti apoštolů jsou…“ (Mt 10, 1-2a) Naslouchali jsme sedmi veršům desáté…


30. 6. 2017 15:31
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 13. neděle mezidobí A „Kdo přijímá vás, přijímá mne“ (Mt 10, 40). Poslední roky, které trávím službou v armádě, přemýšlím o základních sdílených idejích, o pilířích naší národní kulturní, duchovní tradice a o lidských hodnotách. Domnívám se…


« novější 1 2 3 4 5 26 51 75 100 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona