PROROCKÉ OVOCE

Promluva na středu 12. neděle mezidobí II. cyklus „Po jejich ovoci je poznáte“ (Mt 7, 16) Co je to ovoce proroků? Prorok byl v biblické mluvě ten, který nejen interpretuje Boží slovo, ale doslova se s ním ztotožňuje, vtěluje ho, je jeho ikonou. Boží…

MATURITA ŽIVOTA

Maturantům při předávání maturitního vysvědčení Velice si vážím, že mohu být účasten této chvíle, této slavnosti vzdělání. Nedávno jsem si četl knihu Františka Lukeše Celý život jsem se učil, a přesto jsem propadl. Tento název má v kontextu…

Před kým se třást

Promluva 10. neděle mezidobí B S odhodláním a chutí připravit si dnešní promluvu jsem otevřel mešní řád a zarazil jsem se hned u významové hloubky vstupní antifony, která má dát celém slavení určitý charakter – hudebníci by řekli, že udává tóninu,…

Nejen odhodlaný, ale i rozhodný

Slovo k začátku národního cvičení záchranné zdravotní služby Vítám vás na cvičení. Jeho obecným cílem bude zcela jistě řízené vystupování z komfortní zóny. Jsou totiž činnosti, které zvládáme s přehledem. Kdybychom cvičili je, brzy bychom pociťovali…

Ad fontes

Řeč na svatbě Michaely a Romana na kolonádě Lázní Libverda Michaelo a Romane, pozvali jste nás na událost, při které má jedno souhlasné vyjádření, jednoduše řečeno vaše „ano“, hodnotu největší investice, jakou může člověk dát snad kromě slibu Bohu.…

Oheň Božího daru

Promluva na památku sv. Norberta – 6. 6. „Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou“ (2 Tim 1, 6). Dnešní novozákonní lekce se velice trefně sešly s připomínkou svatého Norberta, našeho…

Chodníček

Promluva na pondělí 9. neděle mezidobí II. cyklus „Daroval nám vzácná a převeliká zaslíbení“ (2 Pt 1, 4). Pokládal jsem dlaždice. Nedával jsem je ale hranu na hranu. Dlouho jsem chodil sem a tam, abych vypozoroval, kudy se mi jde nejlépe a jak…

Bůh, země a pracovitost

Promluva na Slavnost Těla a Krve Páně B „Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával se jim se slovy: ,Vezměte, toto je mé tělo.‘“ (Mk 14, 22) Jídlo k člověku patří. Je to naše nejzákladnější potřeba. Pokud nemáme poruchu příjmu potravy, tak…

Probuzením křesťanské aktivity

Promluva na svátek svaté Zdislavy – 30. 5. „Tvá žena bude jako plodná réva uvnitř tvého domu“ (Žl 128, 3a). Svoji promluvu bych dnes začal úvahou, že asi není dost dobře možné žít životním stylem člověka třináctého století. Také si nedokážu…

Zavři ústa

Promluva na Slavnost Nejsvětější Trojice B „Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde. Aleluja.“ (Zpěv před evangeliem) Dozvěděl jsem se, že řecké slovo „tajemství“ souvisí s výzvou „zavřít ústa“. Tato…

« novější 1 2 3 4 5 28 56 83 110 starší »