POKUŠENÍ

Promluva 1. neděle postní A „Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla“ (Mt 4, 1). Každý z nás byl někdy nemocný nebo jinak oslabený, každý z nás zažil, že oslabeným byl někdo blízký. Kolem takového člověka pak chodíme po…

NESCHOVANÍ

Jeden kněz mne zaujal myšlenkou: „Kdo se modlí, nemá problém se svátostí smíření. Modli se a poznáš své hříchy.“ Přemýšlel jsem o té myšlence a musím jí dát za pravdu. Vždyť i Adam s Evou se schovali před Bohem, když okusili plodu zakázaného stromu.…

ALMUŽNA

Slovo almužna někomu zní možná až trochu hanlivě. Hodně se používá ve smyslu velice nízkého platu. Pro postní období, které právě začíná, je však toto slovo klíčové.

NE KAŽDÝ

Promluva 9. neděle mezidobí A Každý kněz zažil na svých cestách nebo na různých rodinných sešlostech muže staršího středního věku, který si přisednul a začal vést konverzaci: „Pane faráři, já jsem jako malý ministroval. – Dokonce jsem ministroval…

NOVÝ KRÁLOVÉHRADECKÝ BISKUP

V souvislosti s aktuálním jmenováním královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála zde se nabízí příležitost vyložit, kým vlastně tento církevní představitel je, co je náplní jeho služby a co je možné od něho očekávat.

TEMPI FORTI

V nadcházejícím týdnu vstupují křesťané do období, kterému se říká „silné“ – otevírá se postní čtyřicetidenní. Význam Popeleční středy je připomenout si svoji lidskou křehkost, konečnost a bohužel ubohost. Tento den nastavuje zrcadlo do našeho nitra…

MÓDA

Promluva 8. neděle mezidobí A „Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.“ (Mt 6, 31-32) Ježíš se ve své „řeči na hoře“…

VSTŘÍCNOST

Před nedávnem mi zvonil telefon. Nestihl jsem ho vzít. Volal jsem zpátky, ale nešlo to. „Zavolají jindy,“ řekl jsem si. A skutečně. „Dobrý den, měl byste čas na krátký monitorovaný rozhovor,“ ozval se velice příjemný hlas. Čas jsem měl, a tak jsem…

OBRÁCENÍ TVOŘÍ SLUŽEBNÍKY

Promluva na Svátek stolce svatého apoštola Petra „A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel jí nepřemohou“ (Mt 16, 18). Dnešním svátkem prosí papež o modlitbu za svou službu.

NAŠE MALÉ VÁLKY

Promluva 7. neděle mezidobí A „Nebeský Otec dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé“ (Mt 5, 45). Jsou skutečnosti a roviny našeho života, které je potřeba přijmout jako určitou konstantu. Jedou z nich je…

« novější 1 29 56 84 108 109 110 111 starší »