ZDRAVÍM VŠECHNY

doslechl jsem se, že mezi našimi vojáky v Afg existuje vůle získat určitou finanční podporu pro rodinu afghánského tlumočníka, který zahynul při výbuchu, tak jako náš voják, před několika dny. Vzhledem k tomu, že to byl místní tlumočník, nikoli…

POVOLANÍ K SEDMDESÁTISEDMINÁSOBNÉMU MILOSRDENSTVÍ

Promluva na Slavnost Seslání Ducha Svatého A „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. (…) Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (Jan 20, 21.23) Tato slova…

OPOMÍJENÁ REPREZENTACE

V pátek 10. června proběhne poslední rozloučení s rotmistrem Robertem Vyroubalem, který padl 31. května v Afghánistánu. Dovolte mi rozdělit se o osobní myšlenku, která mne v návaznosti na tuto událost napadla.

NOŘENÍ SE DO FILOSOFIE VÝCHOVY RADIMA PALOUŠE

(následující text berte, prosím, se velikou rezervou) ÚVODEM Práce, která se začne uskutečňovat pozorným čtením vyučujícího, má podobu horkého odpoledne stráveného v akvaparku. Všechny vnější podmínky nahrávají touze rochnit se ve vodě, potápět se,…

DUCH SVATÝ V NÁS "SEŘIZUJE ČAS"

Promluva 7. neděle velikonoční A „Ti všichni se svorně a vytrvale modlili“ (Sk 1, 14). Zkušenost s Duchem svatým děláme: „v Písmu, které inspiroval; v tradici, jejímiž stále aktuálními svědky jsou církevní otcové; v učitelském úřadu církve, který…

I NA ZEMI

Promluva na slavnost Nanebevstoupení Páně „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi“ (Mt 28, 18). Ježíšovo konstatování mi dnes přišlo pro slavení liturgie slavnosti Nanebevstoupení Páně podstatné. Hlavně jsme si tam všímal slova „i na zemi“.…

NOHAMA NA ZEMI

Nacházíme se na konci Velikonoční doby. Ano, rozumíte správně, křesťané slaví svátky Vzkříšení padesát dní. Tento týden se nacházíme mezi slavností Nanebevstoupení Páně a Sesláním Ducha svatého. Jaké je poselství těchto událostí?

ROZHNĚVANÝ TVOŘIVÝ

Když jsem se osobně setkal s prof. PhDr. Jaro Křivohlavým, CSc. a strávil v jeho přítomnosti velice pěkný večer, uchvátil mne svou osobitostí a řekněme lidovým řešením těch nejzašmodrchanějších problémů, a rovněž vzhledem k úctyhodnému věku, svou…

JAKO PTÁCI

Po přijímání jsem se posadil. Lidé dozpívali. Nastala chvíle ticha, ve které bychom měli přebývat s tím, kterého jsme přijali. Skrze otevřená okna a dveře kaple bylo slyšet ptáky, jak zpívají. Napadl mne příměr, který je velice neumělý, ale někoho…

UČIŇ MÍR

Zpracovával jsem fotky z prezentace sebeobrany, jaká se učí na naší (vojenské) škole. Pustil jsem si k tomu muziku od The Webb sisters (zde). Píseň mě zaujala natolik, že jsem ji nakonec věnoval více pozornosti než samotným fotografiím a přemýšlel…

« novější 1 28 56 83 101 102 103 104 105 106 107 110 starší »