SLUNNÝ DEN DOZRÁVAJÍCÍCH TŘEŠNÍ

Bylo období, kdy jsem doslova hltal jednu knihu Bohumila Hrabala za druhou. Jednotlivá díla jsem si půjčoval z knihovny, přečetl je a zase je vrátil. Zůstala však atmosféra, průsečík nálad, postojů a prostředí. Stane se mi čas od času, že se v tomto…

BOŽÍ TĚLO A LIDSKÝ CHLÉB

Vzduch je obtěžkán vůněmi rozkvetlých lip, oko se sytí pohledem na červeň vlčích máků, v ústech se rozplývá chuť třešní a jahod a po déšť je cítit ozónem. Byl jsem překvapen, jak vysoké je už obilí. Začíná léto. V církevním katolickém kalendáři je…

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V LEŽÁKÁCH

Promluva na Slavnost Nejsvětější Trojice při 69. výročí ležácké tragédie Dnešní den je v liturgickém roce římskokatolické církve věnován oslavě Nejsvětější Trojice, to však vůbec nevadí připomínce tragických událostí v této obci, ba naopak.

JAKO OTCOVÉ

Na svátek sv. Bartoloměje se čte evangelium o jeho setkání s Ježíšem. Víme, že Bartoloměj – Natanael „seděl pod fíkem“ (Jan 1, 48). Dočetl jsem se a již jinde jsem o tom psal, že obrat „sedět pod fíkovníkem“ znamená studovat svatá Písma: „Blaze muži…

ANTONÍN NEHLEDÁ JEN ZTRACENÉ VĚCI

Promluva na památku sv. Antonína z Padovy Moc mi nehrají chlapi, kteří ve své ruce třímají místo meče, hole, kříže nebo pluhu květinu, natož lilii. Promiňte sv. Josefe i sv. Antoníčku, ale je to tak, ať si kdo chce, co chce říká o symbolech. Vždyť i…

ZDRAVÍM VŠECHNY

doslechl jsem se, že mezi našimi vojáky v Afg existuje vůle získat určitou finanční podporu pro rodinu afghánského tlumočníka, který zahynul při výbuchu, tak jako náš voják, před několika dny. Vzhledem k tomu, že to byl místní tlumočník, nikoli…

POVOLANÍ K SEDMDESÁTISEDMINÁSOBNÉMU MILOSRDENSTVÍ

Promluva na Slavnost Seslání Ducha Svatého A „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. (…) Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (Jan 20, 21.23) Tato slova…

OPOMÍJENÁ REPREZENTACE

V pátek 10. června proběhne poslední rozloučení s rotmistrem Robertem Vyroubalem, který padl 31. května v Afghánistánu. Dovolte mi rozdělit se o osobní myšlenku, která mne v návaznosti na tuto událost napadla.

NOŘENÍ SE DO FILOSOFIE VÝCHOVY RADIMA PALOUŠE

(následující text berte, prosím, se velikou rezervou) ÚVODEM Práce, která se začne uskutečňovat pozorným čtením vyučujícího, má podobu horkého odpoledne stráveného v akvaparku. Všechny vnější podmínky nahrávají touze rochnit se ve vodě, potápět se,…

DUCH SVATÝ V NÁS "SEŘIZUJE ČAS"

Promluva 7. neděle velikonoční A „Ti všichni se svorně a vytrvale modlili“ (Sk 1, 14). Zkušenost s Duchem svatým děláme: „v Písmu, které inspiroval; v tradici, jejímiž stále aktuálními svědky jsou církevní otcové; v učitelském úřadu církve, který…

« novější 1 28 55 82 100 101 102 103 104 105 106 109 starší »