ODMÍTNOUT NEBO PŘIJMOUT

Promluva 21. neděle mezidobí A „Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi“ (Mt 16, 19). Biblista, ze kterého velice rád čerpám inspiraci pro své promluvy, Gianfranco…

KŘIČME

Promluva 20. neděle mezidobí A Hned dvakrát se ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové objevuje motiv všeobecnosti spásy. Jednou nad kazatelnou, podruhé na stropě nad kůrem. Na druhém jmenovaném obraze vidíme otevřenou bránu do…

NOSÍME SI DĚJINY

Promluva na pátek 19. neděle mezidobí 1. cyklus „Na vlastní oči jste viděli, jak jsem naložil s Egyptem. Pak jste pobývali dlouhý čas v poušti.“ (Joz 24, 7) Citovaný verš bychom nalezli v poslední kapitole knihy Jozue. Jozue dobyl Kanaan, rozdělil…

ZAMILOVANÁ KLÁRA

Promluva na svátek svaté Kláry Jedna moje řekněme teta mi kdysi vyprávěla, jak se s děvčaty chodila dívat do seminární kaple na bohoslovce. Dokonce mi věnovala fotografii otce biskupa Dominika Duky z primiční slavnosti. Tolik let ji schovávala. Jak…

OBECNĚ O SVĚTOVÝCH DNECH MLÁDEŽE

Již po dvacáté šesté zve papež mladé lidi, aby se vydali na pouť, aby se setkali, aby okusili jednotu v různosti kultur. Tato pouť nese název Světové dny mládeže a v letošním roce se koná v Madridu ve Španělsku. Organizátoři očekávají účast milionu…

NEJEN STARÉ - NEJEN NOVÉ - STARÉ I NOVÉ

Dostal jsem otázku, jak vyložit jeden biblický verš. Je mi líto odpovědět pouze tazateli, proto svou odpověď publikuji i zde. A on jim řekl: "Proto každý zákoník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého…

ODPOR

Promluva 20. neděle mezidobí C Životopisec sv. Aloise Gonzagy píše o velice složité cestě tohoto mladíka k povolání. Staňme se svědky poslední a nejtěžší zkoušky:

NEZEMŘEŠ ANI TY

Promluva 11. neděle mezidobí C V textech dnešní neděle se mi propojilo logicky první čtení a evangelium. Dovolím si citovat verše, které považuji za klíčové:

JEŽÍŠ A ZELENÝ MOZEK

Promluva 9. neděle Mezidobí C „Pane, neobtěžuj se; vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz, a můj sluha bude zdráv.“ (Lk 7, 6-7) Období, kdy veliké procento mužů zakusilo radosti i…

JADRNÉ SLOVO

Doplňuji kázání cyklu C tentokrát 8. neděle mezidobí „Ovoce ukáže, jak byl strom pěstěn, právě tak slovo vyjádří myšlenky lidského srdce“ (Sír 27, 6). Nedávno jsem uvažoval o mluvě vojáků z povolání, se kterými se setkávám. Když přicházím ráno do…

« novější 1 29 58 86 100 101 102 103 104 105 106 114 starší »