POUTNÍK A RYTÍŘ

Promluva 18. neděle mezidobí A (poutní homilie ke sv. Jakubu v Jičíně) „Svatořečením některých věřících, to je slavnostním prohlášením, že tito věřící hrdinsky uskutečňovali ctnosti a ve svém životě byli věrni Boží milosti, církev uznává moc Ducha…

HŘÍCH - SMRT - PEKLO

Promluva 18. neděle mezidobí A „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?“ (Řím 8, 35) Do poznámkového bloku jsem si napsal otázku: Je však přeci jen něco, co nás může odloučit od lásky Kristovy? Hledal jsem a nalezl. Nejsou to příčiny vnější, vždyť „víme,…

KE KATECHEZI O MŠI SVATÉ A ŽIVOTĚ

Zamyšlení Připravuji se na katechezi, jejímž tématem je „mše svatá a život“. Základní tezí, z níž vycházím je skutečnost, že pro pokřtěného – biřmovaného katolíka je mše vedle občasné svátosti smíření, denní modlitby a ojedinělého jiného duchovního…

GORAZD

Promluva na památku sv. Gorazda „Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole“ (Mt 13, 44). Připomínáme si památku na sv. Gorazda a druhy. Pojďme objevit…

PROCHÁZKA

Šel jsem na odpolední procházku. Sám. Vybral jsem si za cíl rozhlednu Pastýřka nad Moravskou Třebovou. Jednoduchý cíl. Byl jsem tam mnohokrát, mám to místo rád. Nabízí nadhled a rozhled. Je léto, ale krajina je pod šedivým poklopem, občas spadne pár…

APOŠTOL JAKUB VE CHVÁLÁCH CÍRKVE

Promluva na svátek sv. Jakuba Většího Jestliže přemýšlím, co je nejdůležitější na životě nějakého světce, určitě neopomenu prolistovat dvě knihy: misál a denní modlitbu církve (breviář). Zde je ukrytý ten největší poklad, kterým příslušný světec…

POUŤ JAKO SVATÝ JAKUB

Promluva 17. neděle mezidobí A (poutní homilie ke sv. Jakubu v Městečku Trnávka) „Bůh řekl: ,Žádej, co ti mám dát.‘“ (1 Král 3, 5) Král Šalomoun si vybral moudré srdce schopné rozlišovat. Pak i jemu, který si zamiloval Boha, „všechno napomáhalo k…

MOST KLENOUCÍ SE NAD EVROPOU

Promluva na svátek sv. Brigity Švédské „Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce“ (Jan 15, 2). Připomínáme si dnes svátek sv. Brigity Švédské, patronky Evropy. Jen zběžně jsem se…

KDO VCHÁZÍ DO TVÝCH SNŮ, MÁ LÁSKO

Promluva na památku sv. Máří Magdalény Když jsem si začal připravovat dnešní kázání, vzpomněl jsem si na písničku - evergreen - který nazpívala Marta Kubišová, Magdaléna. Ale zde jsem se nezastavil, protože rozjímá jiné evangelium, o kamenování…

DVACET LET ČEKÁNÍ

V týdnu, který nadchází, připomíná církevní kalendář památku sv. Jáchyma a Anny. Svatá Anna – chladna z rána. Okolo svaté Hanky chladné poranky. Svatý Jakub seče, Anna peče. To jsou lidová rčení, zkusme se však s těmito dvěma patrony seznámit více.

« novější 1 29 56 84 99 100 101 102 103 104 105 111 starší »