I NA ZEMI

Promluva na slavnost Nanebevstoupení Páně „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi“ (Mt 28, 18). Ježíšovo konstatování mi dnes přišlo pro slavení liturgie slavnosti Nanebevstoupení Páně podstatné. Hlavně jsme si tam všímal slova „i na zemi“.…

NOHAMA NA ZEMI

Nacházíme se na konci Velikonoční doby. Ano, rozumíte správně, křesťané slaví svátky Vzkříšení padesát dní. Tento týden se nacházíme mezi slavností Nanebevstoupení Páně a Sesláním Ducha svatého. Jaké je poselství těchto událostí?

ROZHNĚVANÝ TVOŘIVÝ

Když jsem se osobně setkal s prof. PhDr. Jaro Křivohlavým, CSc. a strávil v jeho přítomnosti velice pěkný večer, uchvátil mne svou osobitostí a řekněme lidovým řešením těch nejzašmodrchanějších problémů, a rovněž vzhledem k úctyhodnému věku, svou…

JAKO PTÁCI

Po přijímání jsem se posadil. Lidé dozpívali. Nastala chvíle ticha, ve které bychom měli přebývat s tím, kterého jsme přijali. Skrze otevřená okna a dveře kaple bylo slyšet ptáky, jak zpívají. Napadl mne příměr, který je velice neumělý, ale někoho…

UČIŇ MÍR

Zpracovával jsem fotky z prezentace sebeobrany, jaká se učí na naší (vojenské) škole. Pustil jsem si k tomu muziku od The Webb sisters (zde). Píseň mě zaujala natolik, že jsem ji nakonec věnoval více pozornosti než samotným fotografiím a přemýšlel…

CHCE TO ČINY

Promluva 6. neděle velikonoční A „Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli, a když viděli znamení, která činil“ (Sk 8, 6). Skutky musí doprovázet slova. Slova bez skutků se stávají mlácením do plechu, do prázdné slámy, nebo…

K NOCI KOSTELŮ

V pátek proběhne Noc kostelů. Média poslední dobou chrlí články o různých nabídkách: od slaňování a opékání buřtů až po modlitby, duchovní rozhovory a kulturní programy.

DĚTEM O KOSTELE NA KŘIŽÁKU

„Petře, mohl bys provést jednu školu po kostele na Křižáku?“ Oslovil mne známý hlas v telefonu. Souhlasil jsem, ale pak mi začalo docházet, k čemu jsem se nabídnul. Kostel Nalezení Svatého Kříže na Křížovém vrchu nad Moravskou Třebovou stojí…

DOBRÝ, DOKONALÝ, KRÁSNÝ

Promluva 4. neděle velikonoční A „Ego eimi ho poimen ho kalos – Já jsem dobrý pastýř“ (Jan 10, 11). Schválně jsem se pokusil přepsat tento Kristův výrok řecky, protože v řeckém jazyce má charakteristika „dobrý“ i další významy.

S POUTY SVOBODNĚ

Během jedné z příprav na biřmování dočítali mladí Skutky apoštolské. Již dlouho jsem je nečetl, a proto jsem se velice bavil. Posuďte sami: Naskočíme do děje v moment, kdy apoštol Pavel hájí svou víru před králem Agrippou:

« novější 1 27 53 79 97 98 99 100 101 102 103 105 starší »