SLUŽEBNÍCI LIDU

Promluva na pondělí Svatého týdne „Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí,…

BULVÁR

Promluva na Květnou neděli A V žádném případě si nechci dělat z ničeho legraci, jen mi jde v následujících okamžicích o konfrontaci. Dovolím si citovat tři texty a jsem zvědavý, jak rychle se zorientujete:

POLEMIKA

PRŮCHA, Jan. Učitel: Současné poznatky o profesi. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 160 s. ISBN 80-7178-621-7. Nejprve si dovolím vyjasnit východiska, na jejichž základě si dovolím tázat se a polemizovat s obsahem jedné kapitoly knihy. Nejsem zkušený…

MORAVSKOTŘEBOVSKÝ FESTIVAL DNY SLOVENSKÉ KULTURY

Zúčastnil jsem se zahájení 16. ročníku moravskotřebovského festivalu Dny slovenské kultury. Přiznám se, že na mne nepůsobí ani tak seznam oficiálních hostí, jako spíše drobné detaily, které se stávají skutečným bohatstvím tohoto festivalu, mezi…

KRISTOVÝM SMRT NEPANUJE

Děkuji za možnost otevřít prostřednictvím svého zamyšlení spolu s vámi Velikonoce. Nacházím dvě východiska, o kterých chci odvíjet tok svých myšlenek. Prvním jsou adresáti: Pro koho vlastně skládám slova a buduji z nich text? Rozhodně se neobracím k…

NAD HROBEM

Promluva 5. neděle postní A „Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich … vyvedu vás ven“ (Ez 37, 12-13). Když zavřu oči a pokusím se představovat si Hospodina, který vyslovuje tento příslib, pak se mi na prvním místě vybaví beranidlo. Bůh používá…

POHŘEB JEDNÉ BABIČKY LUDMILY

I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti…

BAROKNÍ JEZUITSKÁ GYMNÁZIA

(recenze) BOBKOVÁ – VALENTOVÁ, Kateřina. Každodenní život učitele a žáky jezuitského gymnázia. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 280 s. ISBN 80-246-1082-5. Podnětem otevřít a přečíst si tuto studii byla určitá dezinformace představení jezuitů…

NEPATRNÝ DRAHÝ ŠPERK

(recenze) ALTRICHTER, Michal: Otec Špidlík mezi námi, Refugium Velehrad-Roma s.r.o, Olomouc 2011, 44 s. Jsou knihy objemné, mnohasetstránkové, čtivé i pro studium. A jsou brožurky o několika stránkách, které někdo vydá jako nějaký samizdat, v němž…

POKUŠENÍ KRISTA KNĚZE

Už dobré tři neděle nosím v hlavě evangelium o pokušení Ježíše na poušti v souvislosti se třemi velikými pokušeními nás kněží. Nedá mi to spát, musí to jít ven. Čas asi uzrál. Nepíšu dokonalá propracovaná díla, spíše to jsou zastavení na cestě.

« novější 1 26 52 77 97 98 99 100 101 102 starší »