Archiv Leden 2019

DEJTE JIM JÍST

Promluva na 8. ledna „Dejte vy jim jíst!“ (Mk 6, 37) Ježíš viděl zástup lidí hladovějících po slově života, po útěše, po nasměrování. Ježíšovi bylo těchto lidí líto, a proto hovoří, povzbuzuje, potěšuje, usměrňuje, varuje. Je tak oslovující, že lidé…

DOSTAL JSEM SLOVO

Řeč při novoročním nástupu pluku Vojáci a vojákyně, velitel se mne zeptal, zda chci mít slovo. Chci. V Bibli se píše: „Na počátku bylo slovo…“ (Jan 1, 1) „Na počátku“ je obrat, který v biblické tradici znamená spíše princip. V tom případě by platilo…

JITŘENKA NÁRODŮ

Promluva na slavnost Zjevení Páně „Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva“ (Iz 60, 1) Ponoření do plynutí biblického příběhu můžeme vnímat, jak národy mimo Izrael putují od zničené Babylónské věže až do…