Archiv Říjen 2018

Až vám bude...

Řeč před zahájením závodu Hledání ztraceného záchranáře 2018 Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až dokonce splnilo Písmo, řekl: „Žízním.“ Stála tam nádoba plná octa; namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům. Když…

Konečně nebo už?

Projev při příležitosti 594. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova

Jak umírá vojevůdce

Projev při příležitosti 594. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova

NENÍ DOBRÉ, ABY ČLOVĚK BYL SÁM

Promluva 27. neděle mezidobí B „I řekl Hospodin Bůh: ,Není dobré, aby člověk byl sám.“ (Gn 2, 18a) Ve výběru biblických čtení dnešního dne se setkáváme s muži, ženami, dětmi a s jejich vzájemnými vztahy. A samozřejmě se dozvídáme i něco o Bohu.