Archiv Říjen 2018

VEDENÍ

Promluva na středu 28. neděle mezidobí II. cyklus „Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem“ (Gal 5, 18). Již několikátý den nosím v hlavě myšlenku, o kterou se chci rozdělit. Přál bych si, abychom přemýšleli o zdroji naší morálky v…

Až vám bude...

Řeč před zahájením závodu Hledání ztraceného záchranáře 2018 Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až dokonce splnilo Písmo, řekl: „Žízním.“ Stála tam nádoba plná octa; namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům. Když…

Konečně nebo už?

Projev při příležitosti 594. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova

Jak umírá vojevůdce

Projev při příležitosti 594. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova

NENÍ DOBRÉ, ABY ČLOVĚK BYL SÁM

Promluva 27. neděle mezidobí B „I řekl Hospodin Bůh: ,Není dobré, aby člověk byl sám.“ (Gn 2, 18a) Ve výběru biblických čtení dnešního dne se setkáváme s muži, ženami, dětmi a s jejich vzájemnými vztahy. A samozřejmě se dozvídáme i něco o Bohu.

Stávají se podobnými

Promluva 31. neděle mezidobí B „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že je jediný Bůh a že není jiného kromě něho; a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé své síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než přinášet Bohu oběti a…