Archiv Září 2018

OHNĚM NESTRÁVENÝ

Obřad žehnání nové hasičské zbrojnice Krásná studánka „Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midjánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží hoře, k Chorébu. Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře.…

UMĚNÍ STŘEDU

Promluva na středu 25. neděle mezidobí II. cyklus „Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, tak abych přesycen neselhal a neřekl: ,Kdo je Hospodin?‘ ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha.“ (Př 30, 8b-9). Občas jsem zakončil přímluvy…

KDE BEREŠ SÍLU

Promluva na 25. neděli mezidobí B „Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech“ (Mk 9, 35) V synoptických evangeliích jsou tři Ježíšovy předpovědi utrpení, kterému bude muset čelit. Vždy jsou spojeny se stylem Ježíšova apoštola. Po…

HORA Z LÁSKY PŘEMÍSTĚNÁ

Promluva na svatbě Věrky a Jirky „Ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem“ (1 Kor 13, 2). V Bibli, tom souboru 73 starověkých knih, je několik míst, které se jakoby vymykají kontextu. Jako kdyby…

ZRCADLO

Promluva na svatbě Ayhama a Jitky Zrcadlo. K čemu slouží zrcadlo? Každý z nás chce být krásný, čistý, upravený, dokonalý. Proto se ptáme zrcadla: Jak mi to sluší? A zrcadlo nám odpoví: Dobrý, jen máš smítko na tváři. Zrcadlo říká vždy pravdu.

Svatohubertská mše 2018

První čtení Zach 1, 1-6 Osmého měsíce druhého roku vlády Dareiovy stalo se slovo Hospodinovo k proroku Zacharjášovi, synu Berekjáše, syna Idova: „Hospodin se hrozně rozlítil na vaše otce. Řekni jim tedy: Toto praví Hospodin zástupů: Obraťte se ke…

Dopis do Korintu

Promluva na středu 23. neděle mezidobí II. cyklus Domnívám se, že vzhledem k tomu, co má přijít, je pro člověka nejlepší zůstat tak, jak je. (1 Kor 7, 26) S výběrem dnešního prvního čtení mám poněkud problém. Viděl bych ho podobně, jako kdybychom…

HLUCHONĚMOTA

Promluva 23. neděle mezidobí B „Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku“ (Mk 7, 32). Dnešní evangelium má velice obsáhlý kontext. Evangelista Marek adresuje své dílo pohanům, záměrně vede čtenáře k…

Málo je vždy víc než nic

Promluva na památku sv. Terezy z Kalkaty – 5. 9. „Obsluhovala je“ (Lk 4, 39). „Co dnes evangelium říká mně?“ Přečetl jsem si ráno ještě před svítáním. Zapnul jsem rádio a z něho se dozvěděl, že si dnes připomínáme Matku Terezu z Kalkaty. V knihovně…

HOSPODIN UHNĚTL

Promluva na svatbě Moniky a Jirky „Hospodin uhnětl…“ (Gn 2, 19; liturgický překlad) Moniko a Jirko, slyšeli jsme, že „Hospodin uhnětl“ a o verš dále, že „Hospodin vytvořil“. Nejsem si jistý, jak je to v originále, ale slovesa tvořit a hníst mají…