Archiv Srpen 2018

Dospělá víra

Promluva 21. neděle mezidobí B „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží.“ (Jan 6, 68-69). Protože čteme o nedělích evangelium na pokračování, je dobré připomenout minulý týden.…

Vliv

Promluva na památku Panny Marie Královny – 22. 8. „Jeho království nebude mít konce“ (Lk 1, 33). Když tak přemýšlím nad dnešním evangeliem, představuji si Marii jako prostou ženu z lidu, která se octne u dvora mocného krále. V hlavě se mi motají…

Ty jsi ta nejkrásnější krajina

Promluva na svatbě Jakuba a Petry Děkuji za příležitost slovem doprovodit vaše vzájemné velkorysé životní gesto: odevzdat se do rukou člověka a zároveň se bezvýhradně a bezezbytku přijmout. A nejen dnes, ale ode dneška až do smrti jednoho z vás. My…

Nechme dětinství a prostoduchosti

Promluva 20. neděle mezidobí B „Nechte dětinství, a budete žít, po cestě poznání choďte!“ (Př 9, 6; liturgický překlad) Hned na začátku si dovolím ještě citovat ekumenický překlad tohoto verše, protože nabízí zajímavou variantu: „Nechte…

Spravedlnost a milost se potkají

Promluva na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 15. 8. „A jako vešla do světa smrt skrze jednoho člověka, tak i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu dojdou všichni života“ (1 Kor 15, 21-22). Když apoštol Pavel zmiňuje Adama,…

Útěk

Promluva 19. neděle mezidobí B „Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal“ (Jan 6, 44). V týdnu, v den, který jsem připravoval tuto promluvu, jsem se modlil v jednom žalmu: „Mám ovšem k pádu velmi blízko, před sebou…

NAVENEK OHEŇ UVNITŘ MODLITBA

Pohřební promluva Přijal jsem náročnou výzvu. Promluvit zde tak, aby Marcela Němečková, alias teta Marcela, alias generální vikář biskupa Otčenáška, alias paní profesorka nebyla v centru naší pozornosti, aby ani má řeč nebyla okázalá nebo…