Archiv Červenec 2018

HURÁ!

Promluva 15. neděle mezidobí B „Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů“ (Ef 3, 3). Tento chvalozpěv nebo chvalořeč se církev pravidelně modlí v denní modlitbě církve.…

KRÁTKÉ ROZJÍMÁNÍ NAD EVANGELIEM DNE

Promluva na čtvrtek 14. neděle mezidobí II. cyklus „Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské“ (Mt 10, 7). Možná to tak nevypadá, ale naslouchali jsme velice hlubokým slovům evangelia. Přemýšlel jsem, jak do této Ježíšovy řeči vkročit, a…

DOMA A JINDE

Promluva na 14. neděli mezidobí B „Šel do svého domova“ (Mk 6, 1). Petr Piťha ve své poslední knize Triptych na oltář lásky definuje domov těmito slovy: „Čím víc se k němu vracíš, tím víc je stop.“ (s. 21) Domov je místem, kde jsme udělali nejvíce…

SROZUMITELNÍ

Promluva na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – 5. 7. „Jděte a učte všechny národy, praví Pán“ (Mt 28, 16; zpěv před evangeliem) Jiná doba, pokrčil rameny. Přežili jsme svou dobu. Svět, do kterého jsme se narodili, zanikl. Zemřít máme v jiném, ve…