Archiv Květen 2018

Bůh, země a pracovitost

Promluva na Slavnost Těla a Krve Páně B „Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával se jim se slovy: ,Vezměte, toto je mé tělo.‘“ (Mk 14, 22) Jídlo k člověku patří. Je to naše nejzákladnější potřeba. Pokud nemáme poruchu příjmu potravy, tak…

Probuzením křesťanské aktivity

Promluva na svátek svaté Zdislavy – 30. 5. „Tvá žena bude jako plodná réva uvnitř tvého domu“ (Žl 128, 3a). Svoji promluvu bych dnes začal úvahou, že asi není dost dobře možné žít životním stylem člověka třináctého století. Také si nedokážu…

Zavři ústa

Promluva na Slavnost Nejsvětější Trojice B „Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde. Aleluja.“ (Zpěv před evangeliem) Dozvěděl jsem se, že řecké slovo „tajemství“ souvisí s výzvou „zavřít ústa“. Tato…

LURDY - MÍR NA ZEMI

Jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst ve francouzských Lurdech již po šedesáté hostilo vojáky, kteří se na toto místo pod zasněženými vrcholky Pyrenejí přišli modlit za mír, za své zemřelé kolegy, za usmíření a na mnoho dalších úmyslů jak…

O PLÁNECH A ROZHODNUTÍCH

Promluva na středu 7. týdne mezidobí II. cyklus „Raději byste měli říkat: ,Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono‘“ (Jak 4, 15). Když jsem byl nadšený, horlivý mladík, čerstvý bohoslovec, dostal jsem možnost strávit nějaký ten týden…

Konec cesty Pavla - začátek naší

Promluva na sobotu 7. neděle velikonoční „Pavel zůstal celé dva roky v najatém bytě a přijímal všechny, kdo za ním přišli, zvěstoval Boží království a učil všemu o Pánu Ježíši Kristu bez bázně a bez překážek“ (Sk 28, 30-31). Zítřkem končí…

Jezu Kriste, štědrý kněže

Promluva na Svátek sv. Jana Nepomuckého – 16. 5. „Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!“ (Řím 8, 34) Slavíme dnes svátek kněze a mučedníka (a církevního úředníka). Já jsem ze dnešních textů…

Co si žádat?

Slovo třídního učitele při předávání ročníkových vysvědčení Pane řediteli, pane veliteli, pane vrchní praporčíku, studenti, kolegové, 12. září 2016 jsme se tu sešli poprvé, prožili jsme šok, po kterém prořídly naše řady. Pustili jsme se do díla a…

ZDĚDILI JSME MÍR

Řeč při příležitosti Dne vítězství V obecné části důvodové zprávy k návrhu zákona o státních svátcích je napsáno, že „státní svátky mají připomínat občanům tradice, ušlechtilé cíle a dějinné zvraty, na nichž je budována česká státnost“. Podobný…

ZBRAŇ

Otvírák střelecké soutěže Všem vám přeji dobré ráno, veliteli pluku jsem se nabídnul, že bych zde promluvil a jsem rád, že mi dal svolení. V harmonogramu zahájení dnešní střelecké soutěže jsem si pak přečetl odrážku: „následuje vystoupení kaplana –…