Archiv Duben 2018

SPOLEČENSTVÍ JMEN

Promluva na Svátek sv. Marka – 25. 4. „Spoluvyvolená církevní obec babylónská vás pozdravuje, rovněž Marek, můj duchovní syn“ (1 Pt 5, 13). Listy apoštolů, které máme zařazeny do kánonu Nového zákona, jsou plné jmen konkrétních křesťanů. Vedle…

VOJTĚCH BISKUP

Promluva v ostašovské kapli na svátek sv. Vojtěcha – 23. 4. „Bude jedno stádo a jeden pastýř“ (Jan 10, 16). Na oltářním obraze vidíme svatého Vojtěcha jako biskupa. Nabízí se tedy příležitost, připomenout si, kým biskup je, jaké je jeho poslání jak…

ZVRAT

Promluva na pátek 3. neděle velikonoční Ve dnešním úryvku z knihy Skutků sledujeme dramatizaci zlomu v životě Šavla – Pavla. Nejdříve se dozvídáme, že „soptil hrozbami a hořel touhou zabíjet učedníky Páně“ (Sk 9, 1; liturgický překlad). Pak se ale…

Paměť země

Pietní akt při příležitosti výročí bitvy u Liberce na Nerudově náměstí „Jako před porodem těhotná se svíjí a v bolestech křičí, takoví jsme byli před tvou tváří, Hospodine. Svíjeli jsme se jako těhotní, a porodili jsme jen vítr. Zemi jsme vítězství…

VELIKONOČNÍ OBRÁCENÍ A POKÁNÍ

Promluva na 3. neděli velikonoční „Řekl jim: ,Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem.“ (Lk 24, 46-47) Texty dnešní liturgie mají…

MANŽELSTVÍ A POHOSTINNOST

Milí svatební hosté Vaška a Kristýny, ve druhém čtení z listu Židům jsme slyšeli verš, který si dovolím připomenout: „Nezapomínejte na pohostinnost, protože tak přijali někteří ve svém domě anděly, aniž to tušili“ (Žid 13, 2; liturgický překlad)

ZMĚNY

Promluva na sobotu 2. neděle velikonoční „V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi Řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl“ (Sk 6, 1). Ve…

MODELY

Projev na zahájení výstavy a soutěže modelářů Co očekávat od duchovního, než že otevře Bibli a najde v ní nějaký příběh, aby dokázal, že „čtěte Bibli, tam to všecko je“? Když jsem hledal nějakého „pramodeláře“, tak jsem si nejprve vzpomněl na Noeho,…

Vztahy prokrvené láskou

Promluva na čtvrtek velikonočního oktávu „Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili?“ (Sk 4, 7) V jednom biblickém komentáři jsem si k tomuto místu přečetl větu, která představuje téma celé čtvrté kapitoly Skutků: „Již na samém začátku svého…

Vzkříšení v přímém přenosu

Promluva na středu v oktávu velikonočním „Oni zůstali stát plni zármutku“ (Lk 24, 17b). Mám ve svém okolí lidi, kteří když jsou konfrontováni s nějakou smutnou událostí nebo když se jim nedaří, stáhnou se do ústraní a samoty, mlčí a na veškerý svět…

« novější 1 2 starší »