Archiv Březen 2018

Epištola apoštolů

Promluva na Bílou sobotu B „Byl vzkříšen. Není zde. Hle místo, kam ho položili.“ (Mk 16, 6) Při přípravě na velikonoční Třídenní jsem narazil na velice zajímavý apokryfní anonymní spisek z poloviny druhého století nazvaný Epištola apoštolů (Epistula…

A my jsme svědky

Promluva na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (v den slavnosti) "A my jsme svědky"(Sk 10, 39a). "Být křesťanem znamená věřit na Zmrtvýchvstalého" (Lang, Albert. Kristus vrchol zjevení. Brno: Velehrad, 1993. s. 121). Uvažují o své víře. Jak by asi vypadal…

PROSTRACE

Promluva na Velký pátek „Jakmile jim řekl ,to jsem já‘, couvli a padli na zem“ (Jan 18, 6). Českému překladu se moc nedaří přeložit sílu Ježíšovy odpovědi. Doslova říká: „Já jsem – ego eimi.“ - Koho hledáte? - Nějakého Ježíše. - Já jsem Ježíš, to…

Tři tajemství

Promluva na Zelený čtvrtek „I vy máte jeden druhému nohy umývat“ (Jan 13, 14). Zhruba v polovině postního období jsme se při jedné mešní liturgii modlili: „Bože, dej, ať stále hlouběji pronikáme do velikonočního tajemství, abychom blížící se svátky…

ŠIKMINA

Promluva na středu Svatého týdne „Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil“ (Mt 26, 16). Nikdy jsem si nemyslel, že to tak je, ale s léty a zkušenostmi se přesvědčuji, že žijí mezi námi zlí lidé. Nejsou zlí od základu své bytosti, ale…

Vejděme do města

Promluva na Květnou neděli B Nadchází dny, kdy při liturgii nasloucháme rozsáhlým textům. O to kratší májí být promluvy. V roce 1988 Vydala Kongregace pro bohoslužbu dokument Příprava na velikonoční svátky a jejich slavení. Píše se v něm mimo jiného…

V DOBÁCH OCHROMENÍ

Promluva na středu 5. neděle postní „Náš Bůh, jehož ctíme, může nás vysvobodit; z rozpálené ohnivé pece i z tvé ruky, králi, nás vysvobodí“ (Dan 3, 17; liturgický text) V devadesátých letech a v určité návaznosti na křest jsem si hojně četl různá…

O MÍRU NAD HROBEM VOJÁKA

„I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: ,Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha…

Rozpad viditelných struktur

Promluva 5. neděle postní B „Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.“ (Jan 12, 24) Zasel jsem semínka rajčat a ředkviček. Každé ráno je s napětím chodím zalévat. A už…

Chlácholení

Promluva na čtvrtek 4. neděle postní „Brzy uhnuly z cesty, kterou jsem jim přikázal“ (Ex 32, 8a) V prvním čtení dnešní liturgie slova nalezneme několik drobností stojících za zamyšlení. Izrael vychází z Egypta. Otroci se stávají svobodným Božím…

« novější 1 2 starší »