Archiv Prosinec 2017

AČKOLI JE JEŠTĚ TMA

Promluva na Svátek sv. Jana Evangelisty – 27. 12. „První den po sobotě, když ještě byla tma“ (Jan 20, 1a). Přiznám se, že jsem nepochopil, proč došlo ve výběru evangelia dnešního dne k tak výparnému zkomolení. Nerozumím tomu, proč kdosi začal od…

DÍTĚ

Promluva při uvedení České mše vánoční Na Štědrý den jsem pekl vánočku a poslouchal Rybovu Českou mši vánoční, abych se připravil na tuto chvíli. Přemýšlel jsem o vlnách radosti a jásání, která z hudby doslova tryská. Proč? Co je důvodem? No hraní,…

PŮLNOČNÍ

Před Vánocemi jsem byl pozván do Českého rozhlasu. Natáčeli jsme tam takový krátký rozhovor, který byl lidem, kteří přicházejí na katolickou bohoslužbu jen jednou v roce, usnadnil cestu.

SVĚTLO

Promluva na Slavnost Narození Páně – v noci „Obyvatelům temné země vzchází světlo“ (Iz 9, 1b). Začnu trochu vědecky: „Světlo je viditelná část elektromagnetického záření. Vlnové délky viditelného světla leží mezi vlnovými délkami ultrafialového…

Čas vzácný přišel

Článek pro Jablonecký deník Asi v polovině letošní adventní doby jsem se zúčastnil velice hezkého koncertu. Byl nazván „Čas vzácný přišel“. V myšlenkách jsem spočinul na těch třech slovech a řekl jsem si, že se pro mne stanou vánočním mottem.

MANIFEST SVOBODY

Promluva na 20. prosince „Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš“ (Lk 1, 31). Nedávno jsem si telefonoval s jedním knězem. Byl to výjimečný telefonát, protože vzácně onen kněz po mně nechtěl zastoupit. Jen se mne ptal, jak se mi daří.…

NEHODNÉ DÁRKY

Promluva na 3. neděle adventní B „Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví“ (Jan 1, 8). Dnes zažíváme doslova liturgický koncert. Tolik symbolů, rituálů, všechny tak hluboké. Je dobře, že znovu naše společenství zažívá…

ROZUMNÁ ŠTĚDROST

Promluva na památku sv. Mikuláše – 6. 12. Dnešní den si připomínáme odkaz svatého Mikuláše. Je pro něho typická vlastnost: štědrost. „To se mu to dávalo,“ mohl by jeden říci, „když měl z čeho.“ Podle legendy Mikuláš zdědil veliký majetek, z něhož si…

ZTRATILA

Promluva při bohoslužbě pro Hnutí na vlastních nohou – Stonožka Ježíš farizejům a zákoníkům pověděl toto podobenství: Má-li nějaká žena deset stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji…