Archiv Listopad 2017

ZTRATILA

Promluva při bohoslužbě pro Hnutí na vlastních nohou – Stonožka Ježíš farizejům a zákoníkům pověděl toto podobenství: Má-li nějaká žena deset stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji…

PŘÍLEŽITOST K HLÁSÁNÍ

Promluva na středu 34. neděle mezidobí I. cyklus „To vám bude příležitostí k svědectví“ (Lk 21, 13). Když se budu ohlížet nad svou službou, tak vlastně stále vydávám svědectví. Například dnes jsem naslouchal vojákovi, který mi říkal, že četl…

Centurion

Projev při předávání funkce velitele praporu V Bibli je možné najít zajímavé a inspirující příběhy. Je tam jeden i o vojenských velitelích. Dovolím si ho zde přečíst:

PEČUJE O SVÉ STÁDO

Promluva na Slavnost Krista Krále A „Tak jako pastýř pečuje o své stádo…“ (Ez 34, 12) Dobře pětkrát Hospodin Ezechielovými ústy vysloví obrat „své stádo“ nebo „moje ovce“. To je příliš na to, abychom tento obrat přešli, ačkoliv už málokdo žije v…

PROSPĚCH

Promluva 33. neděle mezidobí A „Přináší mu jen prospěch, nikdy škodu, po všechny dny svého života“ (Přís 31, 12; liturgický překlad). První čtení ze závěru knihy Přísloví tvoří jakýsi souhrn všech témat, o kterých sbírka mudroslovných hesel…

DVĚ KŘÍDLA

Promluva 32. neděle mezidobí A „Myslet totiž na moudrost je svrchovaná prozíravost“ (Mdr 6, 15; liturgický překlad). „Prozíravost je ctnost, disponující k dobré volbě prostředků, vedoucích k mravně dobrému cíli. Proti prozíravosti je vlastně každý…

A ZA TO SE MODLÍM

Slovo při příležitosti Dne veteránů – Ostašov „A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce…

PRÝ MÁM

Promluva 32. neděle mezidobí A „Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen“ (Mt 23, 12). Prý mám publikovat promluvu. Nebude kdovíjaká, spíš taková imprese nad nedělními texty, které mne tradičně vedou k nám duchovním.

SMRT JE

Promluva na památku zemřelých – 2. 11. V Boha jsem uvěřil roku 1994. Od té doby, co jsem se stal věřícím, není pro mne smrt tragédií ani tabu ani pouhým biologickým procesem. Smrti se nevyhýbám, ale ani jí nejdu vstříc. Vědomí smrti mne doprovází ať…