Archiv Říjen 2017

KATOLICKÝ PŘÍSPĚVEK KE SVÁTKU STÁTNOSTI

V souvislosti s tématem dnešního dne – vznik Československé republiky – jsem si položil otázku, zda se nějaká autorita naší Katolické církve radovala z nové republiky, nebo alespoň odpověděla na výzvu doby.

ALE NAD TO JE...

Promluva u pomníku padlých I. světové války v Kunraticích u Frýdlantu V předvečer dnešního dne jsem hledal inspiraci pro svá slova. Otevřel jsem Bibli a začal číst: „Život toho, kdo může v spokojenosti a úspěšně pracovat, je sladký, ale víc než to…

Jsem papír, a kdo je víc?

Víte, čím se živí byrokrat? Papírem. Jí, hltá, žere, konzumuje, pochutnává si, lační, kouše, žvýká, přijímá papír. Kdyby ho šlo mixovat, tak ho srká, cucá, pije, lemtá. Kdyby šel zmrazit, tak ho i blíže. Papír je pro něj drogou, závislostí, nutností…

VŽDY PŘIPRAVEN!

Promluva na středu 29. neděle mezidobí I. cyklus „I vy buďte připraveni“ (Lk 12, 40). „K budování a obraně socialistické vlasti buď připraven! – Vždy připraven!“ (pro ty co nejsou pamětníci) Nebo k čemu máme být vlastně připraveni? Zachytili jsme…

LÉTAT

Promluva při příležitosti odhalení pomníku plk. Frntišku Truhlářovi v Lomnici nad Popelkou S pokorou musím přiznat, že mám o plk. Františku Truhlářovi jen velice matné a kusé informace. Budu se těšit, že se v souvislosti s dnešní slavností dozvím…

POŽEHNÁNÍ PAMÁTNÍKU V RASPENAVĚ - LUHU

U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji…

OSLOVENI A OSLAZENI

Promluva či zamyšlení 29. neděle mezidobí A „Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi…“ (Iz 45,3 1) „Je po volbách,“ řekl jsem si v reakci na úplně první setkání s dnešními biblickými úryvky.

DRAMATICKÉ OKOLNOSTI SVATBY

Promluva na 28. neděli mezidobí A „Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít“ (Mt 22, 3). Nevím, jak vám, ale já mám ze dnešního evangelia vždy smíšené pocity. Svatba je přeci slavnost. Je mi ctí, když jsem na svatbu…

Paměti míst

Projev při příležitosti 593. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova Téma letošního setkání je „Jan Žižka v paměti míst Čech a Moravy“. Přiznávám se opět po roce z nevědomosti fenoménu Žižka, ale určité předpochopení či znalost obecných reálií husitské…

VYKECAT SE

Promluva na 27. neděle mezidobí A „Netrapte se žádnou starostí“ (Flp 4, 6). Vyprávěl mi jeden policejní vyjednávač, jak přemlouval nějakého člověka, který chtěl skočit z mostu. Byla zima, foukal vítr. Trvalo to čtyři hodiny, než si dal onen muž říci…

« novější 1 2 starší »