Archiv Září 2017

DVA SYNOVÉ V NÁS

Promluva 26. neděle mezidobí A „Jeden člověk měl dva syny“ (Mt 21, 18). Dnešní evangelium umně cílí jak na děti, tak na nás dospělé. Nejdříve bych se chtěl obrátit k dětem. Myslím si, že příběh o dvou synech byste si měly zapamatovat a vybavit si ho…

NENÍ SAMOTA JAKO SAMOTA

Promluva při svatohubertské mši v Libčanech „Ježíš odplul lodí na pusté místo, aby byl sám; ale zástupy o tom uslyšely a pěšky šly z měst za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. Když nastal večer…

MUSEL OBSTÁT

Promluva na Slavnost sv. Václava – 28. 9. Obec Dlouhý V předvečer Slavnosti svatého Václava, jsem si povídal o tomto světci s jedním knězem. Říkal mi, že o svatém Václavovi toho víme ještě méně, než si myslíme. Domnívá se, že není pravda, co o…

BEZ VÝČITEK

Promluva na památku sv. Vincence z Paula – 27. 9. „Ježíš svolal svých Dvanáct a dal jim sílu a moc…“ (Lk 9, 1) Den předcházející Slavnosti svatého Václava je věnován svatému Vincenci z Paula. Nenechme ztratit tuto osobnost ve stínu příprav na oslavu…

Rytmus srdce

Řeč při předávání Jánského plakety v Jablonci nad Nisou Děkuji paní Havlové za opakované pozvání a důvěru, jakou do mne vkládá, když mne nechává komentovat tuto slavnostní událost. Dal jsem si předsevzetí, že se nebudu ve svých projevech při…

PROTRŽENKA 2017

Promluva při bohoslužbě u Protržené přehrady Ježíš řekl svým učedníkům: „Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky ani z bodláčí nesklízejí…

ROZHODNUTÍ PRO CTNOSTI

Promluva na středu 23. neděle mezidobí I. cyklus „Svlečte ze sebe starého člověka i s jeho skutky a oblečte nového“ (Kol 3, 9b-10a). Když jsem si přečetl dnešní liturgické texty, věděl jsem, že budu hovořit o ctnostech. Před nějakým časem jsem se…

Čtyřicáté výročí chemické brigády

Proslov na nástupu při příležitosti 40. výročí existence brigády Vše kolem nás hovoří o nás. Před čtyřiceti lety zemřel král rokenrolu, i když pro některé prý Elvis nikdy neodešel. Před čtyřiceti lety byla rozkazem ustanovena 102. brigáda chemického…

JESTLIŽE NEUPOSLECHNE

Promluva na 23. neděli mezidobí A „Jestliže jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník“ (Mt 18, 17). „Řvu na tebe, protože tě mám rád,“ řval jsem na jednoho svého kamaráda o dobrých třicet let staršího. Ne, není to…

Život na cestě k oslavení

Promluva na Svátek narození Panny Marie – 8. 9. „A on sám bude pokoj“ (Mich 5, 4). Osou dějin, středem každé naší osobnosti, jádrem stvoření je Ježíš Kristus. Je v samotném centru nás samých. Je tedy logické, že i naše víra je Kristo-centrická. Od…

« novější 1 2 starší »