Archiv Srpen 2017

Oslovitelní

Promluva na středu 21. neděle mezidobí I. cyklus „Víte přece, že jsme každého z vás jako otec své děti napomínali, povzbuzovali a zapřísahali, abyste vedli život důstojný Boha, který vás povolal do slávy svého království“ (1 Sol 2, 11-12) První list…

JEDNODUCHÉ OTÁZKY

Promluva 21. neděle mezidobí A „A za koho mě pokládáte vy?“ (Mt 16, 15) V mysli se vracím na dětský tábor. Nesl se v křesťanském duchu a v jeho průběhu měly děti projít vedle různých obratnostních nebo silových zkoušek i základními křesťanskými…

PROSTÉ A VZNEŠENÉ

Svatební promluva pro Katku a Radka „…oznamují, že jim končí vznešené ,Já‘ a začíná prosté, ale o to krásnější ,My‘.“ (ze svatebního oznámení) Přiznám se, že když jsem dostal svatební oznámení, tak jsem se nad citovanými slovy zarazil. Přemýšlel…

Našel jsem domov

Promluva 20. neděle mezidobí A „Přivedu je na svou svatou horu“ (Iz 56, 7). Možná se budu opakovat, ale jsem šťastný, že jsem se setkal s Bohem, že jsem byl pokřtěn, že jsem se stal součástí společenství církve. Svých rozhodnutí jsem nikdy nelitoval…

RADOST NEBESKÉHO RODIČE

Promluva na středu 19. neděle mezidobí I. cyklus „…stal se Juda Boží svatyní“ (Žl 114, 2). Příběh východu Izraele z Egypta je naprosto klíčovou událostí Starého zákona a příběh toho Nového se v něm dále zrcadlí a nachází interpretační klíč. Co nás…

BEZ OKÁZALOSTI

Promluva 19. neděle mezidobí A „Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl“ (1 Král 19, 11). Rád pozoruji oblaka, mraky. Mají i různé názvy (což není v tuto chvíli vůbec důležité). Někdy…

Osvoboď Boha

Promluva na Svátek Proměnění Páně A „Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného“ (Mt 17, 8). Věřím, že kráčíte cestami víry podobně jako já. Když tak rozmýšlím o tajemstvích Páně, čtu si například nějakou knihu o víře nebo se…

Když jdeš tam, ať víš kam

"My však často přijdeme do kostela a nevíme, co máme dělat nebo oč máme prosit. A přece ví každý velmi dobře, když k někomu jde, proč tam jde." (sv. Jan Maria Vianey, druhé čtení denní modlitby církve) Podětná myšlenka. Je pravdou, že se žije lépe…

(Letní) investice do dětí

Promluva na středu 17. neděle mezidobí I. cyklus „Poklad ukrytý v poli“ (Mt 13 44) Přiznám se, že nebudu zdůrazňovat ani rozvíjet téma skrytosti Božího království mezi námi a potřebu radikální investice, k dosažení jeho prahů. Na mysli mi totiž…

Na začátku života

Křestní promluva „Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: ,Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe, stejně, jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný. A…