Archiv Červenec 2017

15. 7. 2017 8:44
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 15. neděle mezidobí A "Kdo má uši k slyšení, slyš" (Mt 13, 9). V růženci světla rozjímame také o tajemství hlásání Božího království. Jako v každém tajemství, tak i v tomto stojíme u pootevřených dvířek do nebe, nahlížíme skutečnost, která…


12. 7. 2017 9:43
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 14. neděle mezidobí I. cyklus „Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou chorobu. Jména těch dvanácti apoštolů jsou…“ (Mt 10, 1-2a) Naslouchali jsme sedmi veršům desáté…


Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona