Archiv Květen 2017

SCHRÁNKA POD SRDCEM

Promluva na Svátek Navštívení Panny Marie – 31. 5. „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého…“ Někteří z nás se tato slova modlí nesčetněkrát za den. Modlitba Zdrávas, Maria patří k jedné z forem západokřesťanské meditace. Slova této…

Musíš se cítit skvěle!

Promluva 7. neděle velikonoční A „Ti všichni se svorně a vytrvale modlili…“ (Sk 1, 14) Víte, jaké si dnes kladu otázky? Jak vypadá naše modlitba? Jak nás baví modlit se? Jestli se modlíme i my svorně a vytrvale? A jestli nás Bůh někdy vyslyšel.

Krátké slovo

Slovo k regionálnímu kolu soutěže mladý zdravotník v Jablonci n. N. „Mohu si připravit nějaké slovo,“ ptal jsem se dnes ráno Kateřiny. „Ano, ale krátké,“ dostal jsem zadání.

Jaro začíná na podzim

Promluva 6. neděle velikonoční A „Požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky“ (Jan 14, 16). V jednom komentáři k dnešní bohoslužbě slova se mi líbila prezentace kontextu prvního čtení a evangelia. Ať už Ježíšova situace nebo…

Nedělejte potíže

Promluva na čtvrtek 5. neděle velikonoční „Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu, ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou…“ (Sk 15, 19-20) Nedávno se mi jeden voják…

Theatrum honoris

Promluva na Slavnost sv. Jana Nepomuckého – 16. 5. „Kdo vytrvá až do konce, bude spasen“ (Mt 10, 22). V souvislosti s dnešním svátkem jednoho z našich národních patronů jsem si četl jednu odbornou práci, abych zase trochu hlouběji pronikl do ducha…

72

Proslov při pietním aktu k 72. výročí ukončení II. světové války Dobrý den, vážení hosté, dovolte mi na úvod modlitby za všechny zemřelé v II. světové válce krátké zamyšlení, se kterým budeme pokládat květiny k památníku obětí tohoto nejhrůznějšího…

POŽEHNÁNÍ CYKLOSTEZKY SV. ZDISLAVY

„Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti.“ (Žl 25, 4-6) Stojíme na začátku…

MUŠKA JENOM ZLATÁ

Otvírák střelecké soutěže Vážení střelci ostrostřelci a ostrostřelkyně, trochu jsem pátral a objevil jsem, že české vojenské názvosloví obsahuje 412 podstatných jmen popisujících ruční střelné zbraně a jejich části. Rád bych vybral jedno z nich:…

Zažehnout

Promluva na Svátek sv. Filipa a Jakuba – 3. 5. Na dnešní liturgii je oslovující velice mnoho drobností. Již ve vstupní antifoně k mešní oběti bychom mohli slyšet: „Pán si vyvolil svatého Filipa a Jakuba a poslal je hlásat evangelium…“

« novější 1 2 starší »