Archiv Duben 2017

ZNÁMÝ NEZNÁMÝ

Promluva na 3. neděli velikonoční A „Vystoupil Petr a slavnostně promluvil…“ (srov. Sk 2, 14). I já se pokusím promluvit. Věřím, že v mé řeči bude i něco slavnostnosti, protože slavíme velikonoční čtyřicetidenní, které je zdrojem světla, pokoje a…

MÍT VŠECHNO SPOLEČNÉ

Promluva na 2. neděli velikonoční – mše pro skauty „Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné“ (Sk 2, 44; liturgický překlad) Jistě mi dáte za pravdu, že není nad dobré přátele, nad společenství, které je zdravé,…

POHANŮM

Promluva na poutní mši k sv. Vojtěchu – 23. 4. „Vám židům mělo být slovo Boží zvěstováno nejprve. Protože je odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete k ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům“ (Sk 14, 46). Slova prvního čtení z knihy Skutků…

Zůstaň s námi

Promluva na středu v oktávu velikonočním „A on jako by chtěl jít dál“ (Lk 24, 28). Při poslechu prvního čtení o uzdravení žebráka od Krásné brány jsem si vzpomenul na velice kontroverzní promluvu, kterou jsem zde měl před čtyřmi lety, když jsem k…

Štípni mě

Promluva na úterý 5. neděle postní „Proč jste nás vyvedli z Egypta?“ (Nm 21, 5) Starý i Nový zákon, či, chcete-li, První a Druhá smlouva, má svou centrální událost. Vždy je to příběh, ve kterém se objevuje mnoho zajímavých epizod. Je to podobné…