Archiv Březen 2017

Kreativní z podstaty

Promluva na středu 4. neděle postní „Ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení“ (Jan 5, 29). Přiznávám se, že mne tato Ježíšova slova provokují. Připomínají mi pocit, kdy jsem omylem polknul obilnou osinu. Jak…

Čtyřicítka

Promluva na 4. neděli postní A „Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem“ (1 Sam 16, 7). Potřebu promlouvat před vámi jsem nalezl ve dvou zdrojích. V uplynulém týdnu jsem se totiž setkal se skupinou několika rodin, s nimiž jsme velice…

Ty?

Promluva na 3. neděli postní A „Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody“ (Jan 4, 7). Cítím sílu tohoto Božího slova, které je nyní v tuto chvíli na celém světě hlásáno, slyšeno, rozjímáno a komentováno. Cítím i pocit malosti a současně potřebu…

Když v instituci promluví prorok

Promluva na středu 2. neděle postní „Vzal si stranou dvanáct učedníků a cestou jim řekl…“ (Mt 20, 17) Naslouchali jsme evangeliu, které bychom mohli rozdělit do tří částí: Třetí Ježíšova předpověď utrpení u oázy nedaleko Jericha, žádost matky Jana a…

OBTÍŽE SPOJENÉ S HLÁSÁNÍM

Promluva 2. neděle postní A „Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evangelia“ (2 Tim 1, 8; liturgický překlad). Tento verš mne zaujal. Podněcuje k přemýšlení, které můžeme označit jako postní, o jednom z důležitých aspektů…

ZA RANNÍCH ČERVÁNKŮ

Promluva 1. neděle postní A „A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil“ (Gn 2, 8). Znovu si musíme uvědomit literární druh prvního čtení z knihy Genesis. Každé slovo je plné symboliky, každé je plodem…

V postu, pláči a nářku

Úvaha k Popeleční středě „Navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku“ (Jl 2,12b). Přiznám se, že následující řádky by mohly nést podtitul „neučesané imprese“. Rozjímal jsem o prvním verši prvního čtení dnešní mešní liturgie. Kdo se…