Archiv Únor 2017

1. 3. 2017 11:26
Rubrika: ČLÁNKY

Úvaha k Popeleční středě „Navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku“ (Jl 2,12b). Přiznám se, že následující řádky by mohly nést podtitul „neučesané imprese“. Rozjímal jsem o prvním verši prvního čtení dnešní mešní liturgie. Kdo se…


25. 2. 2017 7:17
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na sobotu 7. neděle mezidobí I. cyklus „Bůh stvořil člověka…“ (Sír 17, 1) Každý den se setkáváme s Božím slovem, přesto nás může stále překvapovat – tedy alespoň mne ano. Je „živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na…


22. 2. 2017 11:19
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Svátek Stolce svatého Petra – 22. 2. „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích“ (Mt 16, 17). Dnešní den je zvláštní. Už mi dnes přála k svátku hezká řádka lidí, ale osobně tento den své…


20. 2. 2017 10:02
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 7. neděle mezidobí A První čtení dnešní liturgie je vybráno z knihy Levitikus. Celá tato kniha je v podstatě sbírkou zákonů. Dnes jsme slyšeli několik veršů z kapitoly, kterou ekumenický překlad Bible nadepisuje „Řád každodenního života“.…


20. 2. 2017 9:26
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na sobotu 6. neděle mezidobí I. cyklus „Udělejme tři stany…“ (Mk 9, 5) Evangelista uvádí dnešní příběh slovy: „Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami“ (Mk 9, 2). Po šesti dnech…


15. 2. 2017 9:13
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 6. neděle mezidobí I. cyklus „Přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl“ (Mk 8, 22). Poselství zaznamenané v evangeliích má ve svém jádru skutečné události. Autoři však tyto příběhy plné něhy, naděje, víry, uzdravení…


8. 2. 2017 17:06
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 5. neděle mezidobí I. cyklus „I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života“ (Gn 2, 7). V náboženství jsem děti učil zase o něco více porozumět Bibli. Snažím se je vést tak, aby si v dospívání a…


6. 2. 2017 13:38
Rubrika: ČLÁNKY

Úvaha k památce svatého Pavla Mikiho a druhů Dnes ráno mne při modlitbě breviáře zaujala nadčasová a i dnes aktuální slova svatého Pavla Mikiho stojícího tváří v tvář svým katům:


5. 2. 2017 14:10
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 5. neděle mezidobí A „…aby viděli vaše dobré skutky“ (Mt 5, 16). Dáte mi jistě za pravdu, že je krásné, pokud člověk tvoří, buduje, opravuje něco dobrého, pokud se někdo chová hezky, přívětivě a dobrotivě, pokud jeho slova doprovází i činy.…


Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona