Archiv Únor 2017

V postu, pláči a nářku

Úvaha k Popeleční středě „Navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku“ (Jl 2,12b). Přiznám se, že následující řádky by mohly nést podtitul „neučesané imprese“. Rozjímal jsem o prvním verši prvního čtení dnešní mešní liturgie. Kdo se…

Bůh stvořil člověka

Promluva na sobotu 7. neděle mezidobí I. cyklus „Bůh stvořil člověka…“ (Sír 17, 1) Každý den se setkáváme s Božím slovem, přesto nás může stále překvapovat – tedy alespoň mne ano. Je „živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na…

Skála Ducha

Promluva na Svátek Stolce svatého Petra – 22. 2. „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích“ (Mt 16, 17). Dnešní den je zvláštní. Už mi dnes přála k svátku hezká řádka lidí, ale osobně tento den své…

Zlepšit

Promluva 7. neděle mezidobí A První čtení dnešní liturgie je vybráno z knihy Levitikus. Celá tato kniha je v podstatě sbírkou zákonů. Dnes jsme slyšeli několik veršů z kapitoly, kterou ekumenický překlad Bible nadepisuje „Řád každodenního života“.…

Jen tak

Promluva na sobotu 6. neděle mezidobí I. cyklus „Udělejme tři stany…“ (Mk 9, 5) Evangelista uvádí dnešní příběh slovy: „Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami“ (Mk 9, 2). Po šesti dnech…

V ÚSTRANÍ

Promluva na středu 6. neděle mezidobí I. cyklus „Přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl“ (Mk 8, 22). Poselství zaznamenané v evangeliích má ve svém jádru skutečné události. Autoři však tyto příběhy plné něhy, naděje, víry, uzdravení…

VELIKOST ČLOVĚKA

Promluva na středu 5. neděle mezidobí I. cyklus „I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života“ (Gn 2, 7). V náboženství jsem děti učil zase o něco více porozumět Bibli. Snažím se je vést tak, aby si v dospívání a…

Na férovku

Úvaha k památce svatého Pavla Mikiho a druhů Dnes ráno mne při modlitbě breviáře zaujala nadčasová a i dnes aktuální slova svatého Pavla Mikiho stojícího tváří v tvář svým katům:

DOBRÉ DĚLAT

Promluva 5. neděle mezidobí A „…aby viděli vaše dobré skutky“ (Mt 5, 16). Dáte mi jistě za pravdu, že je krásné, pokud člověk tvoří, buduje, opravuje něco dobrého, pokud se někdo chová hezky, přívětivě a dobrotivě, pokud jeho slova doprovází i činy.…