Archiv Leden 2017

31. 1. 2017 15:59
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Svátek Uvedení Páně do chrámu A „Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže?“ (Mal 3, 2) Jako křesťané máme před očima tři božské ctnosti: víru, naději a lásku. Pokud tyto tři pilíře rozvíjíme, dotýkáme se jimi Boha,…


25. 1. 2017 17:20
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Svátek Obrácení svatého Pavla – 25. 1. „Šavel soptil hrozbami a hořel touhou zabíjet učedníky Páně“ (Sk 9, 1, liturgický překlad) Cítím potřebu rozdělit se o svůj pocit, který mi už dva dny leží v hlavě. Myslím si, že velice málo čteme…


18. 1. 2017 14:51
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů „Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry“ (Sk 1, 14). Dokument Lumen gentium II. vatikánského koncilu v jednom z posledních odstavců…


13. 1. 2017 8:27
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Křtu Páně A „Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít“ (Mt 3, 13). Jan Křtitel hlásal blízkost Mesiáše. Jak se dozvídáme z evangelia, shromáždil se kolem něj početný zástup: „Tehdy vycházel k…


12. 1. 2017 11:02
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 1. neděle mezidobí „Přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé“ (Mk 1, 32b). Ježíš od počátku svého veřejného působení uzdravuje, osvobozuje ze spoutaností a usmiřuje. Činí tak svými slovy, gesty i postojem. Jedná se zkrátka o…


6. 1. 2017 7:40
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Zjevení Páně A „Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary…“ (Mt 2, 11) Líbí se mi neochvějná víra mudrců, že ten, koho vidí, i přes nuzné prostředí, je osobnost,…


1. 1. 2017 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Matky Boží Panny Marie – 1. 1. „Tak vloží mé jméno na Izraelce a já jim požehnám“ (Nm 6, 27). Myšlenku, o kterou se s vámi chci rozdělit, nemám ze své hlavy, ale od svého oblíbeného Gianfranca Ravasiho. V dnešní den se totiž…


Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona