Archiv Leden 2017

Kdo snese jeho den

Promluva na Svátek Uvedení Páně do chrámu A „Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže?“ (Mal 3, 2) Jako křesťané máme před očima tři božské ctnosti: víru, naději a lásku. Pokud tyto tři pilíře rozvíjíme, dotýkáme se jimi Boha,…

VÁŠEŇ APOŠTOLA NÁRODŮ

Promluva na Svátek Obrácení svatého Pavla – 25. 1. „Šavel soptil hrozbami a hořel touhou zabíjet učedníky Páně“ (Sk 9, 1, liturgický překlad) Cítím potřebu rozdělit se o svůj pocit, který mi už dva dny leží v hlavě. Myslím si, že velice málo čteme…

Svorně a vytrvale

Promluva na památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů „Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry“ (Sk 1, 14). Dokument Lumen gentium II. vatikánského koncilu v jednom z posledních odstavců…

Čekali toho svého Mesiáše

Promluva na Slavnost Křtu Páně A „Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít“ (Mt 3, 13). Jan Křtitel hlásal blízkost Mesiáše. Jak se dozvídáme z evangelia, shromáždil se kolem něj početný zástup: „Tehdy vycházel k…

Kolem Ježíše

Promluva na středu 1. neděle mezidobí „Přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé“ (Mk 1, 32b). Ježíš od počátku svého veřejného působení uzdravuje, osvobozuje ze spoutaností a usmiřuje. Činí tak svými slovy, gesty i postojem. Jedná se zkrátka o…

Až přijdeme domů

Promluva na Slavnost Zjevení Páně A „Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary…“ (Mt 2, 11) Líbí se mi neochvějná víra mudrců, že ten, koho vidí, i přes nuzné prostředí, je osobnost,…

Novoroční požehnání

Promluva na Slavnost Matky Boží Panny Marie – 1. 1. „Tak vloží mé jméno na Izraelce a já jim požehnám“ (Nm 6, 27). Myšlenku, o kterou se s vámi chci rozdělit, nemám ze své hlavy, ale od svého oblíbeného Gianfranca Ravasiho. V dnešní den se totiž…