Archiv Prosinec 2016

Přitažené za vlasy

Promluva na Svátek sv. Štěpána – 26. 12. „Vydá na smrt bratr bratra…“ (Mt 10, 21) „Už jsem četla od tebe ledacos, ale toto je fakt přitažené za vlasy,“ napsala mi jedna kamarádka, která hledá zatím jen tušivě víru v Boha, když jsem jí poslal odkaz…

Je to jednodušší, než si myslíme

Promluva na Slavnost Narození Páně – ve dne „Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl“ (Jan 1, 18). Velice často mi někdo říká: „Myslím si, že nad námi něco musí být. Ale v Boha nevěřím.“ Nebo: „Rozděluji…

Znamení dítěte

Promluva na Slavnost Narození Páně – v noci „Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ (Lk 2, 12) Nedávno jsem rozjímal nad Izajášovým proroctvím: „Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle dívka počne a porodí syna a dá…

Kde žiji, nežiji

Promluva na památku sv. Jana od Kříže „Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já, Hospodin, konám všechny tyto věci.“ (Iz 45, 6b-7) Liturgický překlad tohoto verše zjemňuje a pokouší se…

VÝSKNI

„Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím“ (Iz 35, 1). Dlužím si určité zrcadlení dnešního dne ve světle Božího slova, které jsem dvakrát slyšel při liturgii. První mši jsem sloužil ráno na skautské výpravě. Třicet kluků,…

Odřené uši

Už jste měli někdy odřené uši? Já dnes, když jsem se pokoušel plnit zápočet z předmětu, který považuji ve svém tříletém studiu za nejotravnější.

DĚTSKÝ SVĚT JE BOŽÍ

Promluva 2. neděle adventní A „Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit.“ (Iz 11, 6) Když jsem se začal připravovat na svou promluvu, myslel jsem na děti. Celý den…