Archiv Říjen 2016

ZVĚDAVOST A ZVÍDAVOST

Promluva 31. neděle mezidobí C „Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je…“ (Lk 19, 2-3a) Předpokládám, že každý z nás si dokáže představit kolaboranta, zbohatlíka, šejdíře, vychytralého…

PATŘÍTE K BOŽÍ RODINĚ

Promluva na Svátek sv. Šimona a Judy – 28. 10. Když jsem naslouchal dnešním textům a přemýšlel o souvislostech, chtěl bych zdůraznit dvě myšlenky. V prvním čtení z listu Efesanům jsme slyšeli: „Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo…

Idea moderní české státnosti???

Článek pro Jablonecký deník V rozkaze ministra obrany k 98. výročí vzniku samostatného československého státu jsem si přečetl větu: „Pro prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka nebyla demokracie pouze formou fungování společnosti, ale…

Národ je

Článek pro Liberecký deník Začetl jsem se do jedné chytré knihy a mezi řádky jsem nalezl vtipnou a provokující myšlenku účastníka zakládajícího zasedání OSN Karla W. Deutsche: „Národ je skupina lidí sjednocená společným omylem ohledně svého původu a…

Požehnání obnovenému Gahlerovu kříži

Jizerské hory, Nová louka „A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži“ (Flp 2, 7-8) Vnímám posvátnost této chvíle. Nejen proto, že stojím znovu pod (anebo před) křížem Ježíše Krista, ale i tváří v tvář lidem,…

ZA VŠECH OKOLNOSTÍ

Promluva 29. neděle mezidobí C „Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod“ (2 Tim 4, 2). Nedávno se mi znovu připomenula jedna paní, která slouží jako krizová interventka, že by opravdu stála o moji přednášku o vině. Prosil jsem jí, aby ještě…

Žehnání laboratoře

„A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ (Lk 11, 9-10) Věřím, že je důležité v pravou chvíli dát život…

Vojenský jazyk

Řeč při setkání u příležitosti 592. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova Letošní setkání má být věnováno „Žižkovu jazyku“. Už jsem slyšel o jeho kůži, kterou chtěl natáhnout na bubny, ale o jeho jazyce dosud ne. Proto jsem zvědavý na přednášku pana…