Archiv Září 2016

28. 9. 2016 11:22
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na slavnost svatého Václava – 29. 9. V neděli jsme slyšeli velice tvrdá slova proroka Ámosa: „Běda těm, kdo lehají na ložích ze slonoviny, povalují se na pohovkách, jídají jehňata ze stáda a telata z chléva, blábolí za zvuku harfy“ (Am 6, 4…


17. 9. 2016 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď mizela ve vlnách; ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy: „Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!“ Řekl jim: „Proč jste tak ustrašeni, malověrní?“…


16. 9. 2016 7:54
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku svaté Ludmily – 16. 9. Docela mne zaujaly texty dnešní Denní modlitby církve, konkrétně úryvek z nejstarší legendy o svaté Ludmile: „A poněvadž byla blažená Ludmila nejen první matkou věřících v české zemi, ale stala se také…


3. 9. 2016 12:50
Rubrika: ČLÁNKY

Višňová – Víska Kéž by byly mé řeči sepsány, vyznačeny jako nápis rydlem železným a olovem, do skály trvale vytesány! Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha, já…


3. 9. 2016 11:42
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 23. neděle mezidobí C „Žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem“ (Lk 14, 33). Nevím, jestli cestujete, ale když někam jedu – a může to být na dva dny nebo na týden či měsíc – mám stále stejně plný batoh.…


Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona