Archiv Červenec 2016

31. 7. 2016 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Článek pro Jablonecký deník V záplavě krvavých zpráv poněkud zanikají ty dobré. Přitom se kolem nás děje tolik povzbudivého. Dnes vrcholí Světové setkání křesťanské mládeže v polském Krakově. Tato setkání mladých určitě z 200 zemí světa se konají…


29. 7. 2016 14:05
Rubrika: ČLÁNKY

Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší,…


28. 7. 2016 14:53
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na čtvrtek 17. neděle mezidobí II. cyklus „Dělal, co se mu zdálo být správné“ (Jer 18, 4). Můžeme si položit otázku, jestli cítíme, že jsme modelováni. Pokud ano, tak kdo nás modeluje. Zajímavé je tázat se, jak jsme modelováni. Jako věřící…


26. 7. 2016 11:05
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku svatého Jáchyma a Anny „Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova“ (Mt 1, 1). Podle Matoušova evangelia se jmenoval dědeček Ježíše Jákob (Mt 1, 16), podle Lukášova Heli (Lk 3, 23), a v nekanonickém tak zvaně…


10. 7. 2016 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Článek pro Jablonecký deník Na internetu jsem přeběhl očima titulek o tom, že Češi letos volí raději dovolenou v tuzemsku než v zahraničí. Že by nás hrozby a nejistoty donutily poznávat naši vlast? Jsem pro. Rád bych toto poznávání podpořil nějakou…


3. 7. 2016 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Článek pro Jablonecký deník V pondělí 27. června náš národ připomenul 66. výročí úmrtí Milady Horákové. Dokonce je tento den nazván Dnem památky obětí komunistického režimu. Měl jsem tu čest účastnit se pietního aktu, který v Liberci uspořádala…


1. 7. 2016 10:00
Rubrika: ČLÁNKY

Pohřební promluva Díky této tragické události o něco lépe rozumím nedělitelnosti trojlístku ctností víry, lásky a naděje. Jedna bez druhé snad ani není možná. Tváří v tvář události, v níž jsou a zůstanou veliké otazníky, můžeme věřit na Boží…


1. 7. 2016 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Slovo k otevření nové budovy červeného kříže „Příteli, chvátej, SOS…“ To byla první asociace, která mne napadla v souvislosti s řečí, kterou nyní pronáším. Je nejprve poněkud rozvleklá, ale napraví to jednak refrén a pak přemýšlení o slovech, která…


Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona