Archiv Červen 2016

Víra, naděje a láska

Pohřební promluva Díky této tragické události o něco lépe rozumím nedělitelnosti trojlístku ctností víry, lásky a naděje. Jedna bez druhé snad ani není možná. Tváří v tvář události, v níž jsou a zůstanou veliké otazníky, můžeme věřit na Boží…

PŘÍTELI, CHVÁTEJ, S.O.S.!

Slovo k otevření nové budovy červeného kříže „Příteli, chvátej, SOS…“ To byla první asociace, která mne napadla v souvislosti s řečí, kterou nyní pronáším. Je nejprve poněkud rozvleklá, ale napraví to jednak refrén a pak přemýšlení o slovech, která…

MÍSTO SEBE

Promluva 13. neděle mezidobí C „Elizea pomaž za proroka místo sebe!“ (1 Král 19, 16) Už nějaký čas při liturgii sledujeme příběh proroka Eliáše. Zažili jsme okamžiky jeho slávy i strachu a úzkosti. Na odlehlé hoře Eliáš přijímá Boží slovo, z něhož…

Vidící skryté

Promluva na středu 11. neděle mezidobí II. cyklus „Tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí“ (Mt 6, 6). Několikrát za život jsem slyšel: „Tak se někde schováš, tam Bůh nevidí…“ Ba naopak, Bůh nenechá jen tak spadnout náš jediný vlas, Bůh…

MĚSÍC SVATEB

Článek pro Jablonecký deník Červen máme jistě spojený s bouřkami, s dozrávajícími třešněmi, s koncem školního roku. Ale je oprávněné ho považovat i za měsíc svateb. Jako duchovní se budu také jedné svatby účastnit, tak se chci rozdělit o několik…

OKAMŽIK ROZPLAKÁNÍ

Promluva 11. neděle mezidobí C „Přistoupila zezadu k jeho nohám a rozplakala se“ (Lk 7, 38; liturgický překlad). Zažili jste někdy podobnou chvíli, kdy k vám někdo přijde, něco vám vypráví a pak se rozpláče? Já mnohokrát. Často je to při svátosti…

NESTYDĚLI SE

Svatební kázání pro Romana a Jáju „Nestyděli se“ (Gn 2, 25). Děkuji za možnost být tu teď s vámi a sloužit slovem. Ještě před čtrnácti dny to nebylo jisté. Přemýšlel jsem o tom a rozhodl se, že z bohatství Božího slova a našich vztahů vyberu jedno…

ŘEČNICKÝ STYL SVATÉHO AUGUSTINA

Pomoc při vypracování seminární práce Pro pochopení fenoménu „Augustin“ si musíme uvědomit, že se nevznáší v nějakém kulturním vzduchoprázdnu a rovněž jeho dílo jej přesáhlo natolik, že ještě dnes se s touto osobností konfrontujeme. Augustinus…

VLS

Poutní Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova „Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého“ (Řím 5, 5). Když jsem začal přemýšlet o tom, co vám řeknu, mojí první asociací byla taková až dětská kresbička. Bavila nás kdysi na základní…