Archiv Květen 2016

22. 5. 2016 8:55
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Nejsvětější Trojice C – mše pro děti „Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli“ (Jan 16, 12). Možná jste to už sami zažili, že na vaši otázku vám rodiče řekli něco podobného, jako Pán Ježíš: „Teď to…


18. 5. 2016 17:27
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 7. neděle mezidobí II. cyklus „Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně“ (Mk 9, 39). V dnešním kratičkém evangeliu se setkáváme s velikou Ježíšovou tolerancí vůči naprosto všem lidem. Někdo…


13. 5. 2016 15:47
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Seslání Ducha svatého C „Přijměte Ducha svatého“ (Jan 20, 22). V letošním roce jsem měl to štěstí, že jsem se mohl připravovat na duchovní obnovu jedné farnosti, která se koná každoročně před vigilií Slavnosti Seslání Ducha…


12. 5. 2016 18:09
Rubrika: ČLÁNKY

Kritická analýza webových stránek a reflexe křesťanské evangelizace a inkulturace pro předmět multikulturní výchova na TUL. Úvod Dostal jsem za úkol sledovat šest týdnů nějaké internetové stránky, které se dotýkají soužití kultur, tolerance, výchovy…


12. 5. 2016 12:50
Rubrika: ČLÁNKY

Seminární práce pro předmět Multikulturní výchova na TUL ÚVOD V průběhu svého studia na Pedagogické fakultě Technické univerzity Liberec se snažím vytvářet seminární práce, programy nebo prezentace tak, abych je mohl použít i ve své práci, službě a…


11. 5. 2016 17:41
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 7. neděle velikonoční „Z Milétu poslal Pavel vzkaz do Efezu a zavolal si starší církve“ (Sk 20, 17) Tento verš jsme neslyšeli. Přesto tvoří úvodní rámec řeči, jejíž úsek byl vybrán, co by první čtení. Pavel po třech letech odchází…


8. 5. 2016 6:36
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 7. neděle velikonoční C Listoval jsem stránky encykliky Jana Pavla II. O Ekumenickém úsilí Ut unum sint. Z tohoto zběžného pohledu na církevní dokument, respektive na určité specifické svědectví papeže, jsem formulovat dvě hesla: modlitba a…


5. 5. 2016 5:56
Rubrika: ČLÁNKY

Otvírák střelecké soutěže Byl jsem požádán, abych vám požehnal. Udělám to rád. Jeho synonymem je dobrořečení, „dobré říkati“. V náboženském světě je požehnání příslibem Boží přízně.


2. 5. 2016 16:41
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na úterý 6. neděle velikonoční Mám spolu s vámi možnost jakoby vstoupit do mariánského měsíce. Již několik let vnímám ono sepjetí Marie s přírodou, která nás obklopuje: v květnu panna, v říjnu matka, tak i Maria je zároveň Pannou a Matkou.…


1. 5. 2016 7:57
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 6. neděle velikonoční C „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám“ (Jan 14, 27). Co je to za příslib v rámci Ježíšovy velekněžské řeči? Ježíš udílí pokoj, svůj pokoj, Boží pokoj, ne ten, jako dává svět. On…


« novější 1 2 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona